Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником

Педагогіка » Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником

Проблема насильства в сім’ї завжди була неабияк актуальною. Раніше була впевненість, що так званих благополучних сімей у нас, в країні розвинутого соціалізму, значно більше, ніж сімей алкоголіків, нероб та й просто неосвічених людей з брутальною поведінкою, яким немовби «органічно» притаманне насильство щодо жінок та дітей. Ми змалку засвоювали істину про те, що «сміття з дому виносити не можна!». А це означало повне замовчування тих трагедій, які розгорталися за закритими сімейними дверима.

У 1993 р. з ініціативи жіночих громадських організацій з'явилися перші публікації, присвячені проблемам насильства в сім'ї. У рамках жіночого руху було покладено початок якісно нової концепції розуміння цього питання, стали діяти перші «телефони довіри», кризові центри, притулки та притулки для потерпілих від насильства.

У 2001 – 2002 роках було проведено соціологічне дослідження у 9 країнах СНД. Дослідники цікавились рівнем обізнаності населення про насильство в сім’ї та сексуальні домагання на робочому місці та їх висвітлення у засобах масової інформації. Було опитано 8500 осіб.

Виявилося, що населення країн СНД добре усвідомлює, що домашнє насильство є досить поширеним, але розпізнає як насильство зазвичай лише його грубі, жорстокі форми (фізичне та сексуальне насильство), що завдають травм тілу людини. Інші форми насильства – психологічне та економічне – ідентифікує як насильство лише невелика частина опитаних. На жаль, доводиться констатувати, що в основному населення вважає насильство припустимим. Дослідження також показало, що на території СНД, як і в усьому світі, частіше від усіх форм насильства страждають жінки.

За даними Українського інституту соціальних досліджень, лише 27% опитаних жінок вважають насильством над особистістю брудну лайку, лише 37% – брутальне приниження, і що цікаво – лише 49% – побиття, 56% – зґвалтування. Ще менше чоловіків відносять перелічені дії до насильств, наприклад, лише 45% чоловіків вважають побиття, а 50% – зґвалтування насильством над жінкою.

Але варто зауважити, що статистика насильства є латентною і реальні цифри значно вище офіційно зареєстрованих органами міліції та закладами соціальної допомоги.

Актуальність: в останні десятиліття насильство в сім'ї усвідомлюється як серйозна і масштабна проблема, яка породжує безліч інших соціальних проблем. На цій основі сформувалося розуміння того, що недостатньо тільки засуджувати, карати винних - необхідно також реабілітувати жертву насильства і працювати з людиною, яка вчинила насильство, для того, щоб уникнути повторення ситуації.

За даними дослідження на замовлення «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» 44% усіх опитаних (N=1800) зазнавали насильства в сім’ї ( станом на 2010 рік). Тож виділення насильства в самостійну проблему свідчить про її актуальність, необхідність розробки системи профілактичних методів, направлених на вирішення проблеми.

Мета курсової роботи: дослідити теоретичні та практичні основи профілактики домашнього насильства, орієнтуючись на роботу з насильником.

Об’єкт курсової роботи: домашнє насильство та робота з насильником.

Предмет курсової роботи: природа домашнього насильства , шляхи запобігання та корекційна робота з насильником.

Завдання курсової роботи:

1. Розкрити зміст поняття «домашнє насилля» його види та форми.

2. Дослідити ґендер насильства та основані на них міфи.

3. Визначити психологічний та кримінологічний портрет особистості, яка вчиняє насильство в сім’ї.

4. Зупинитись на профілактиці та корекції насилля в сім’ї.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Фізичний розвиток і загартування дітей з вадами слуху
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху — один з важливих напрямків корекційно-педагогічної роботи — знаходиться в тісному зв'язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання. Правильно організ ...

Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі
Облік успішності з фізичної культури в школі має на меті виявити стан засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчається на окремих уроках фізичної культури, повноту і точність засвоєння розділів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net