Пошук форм роботи волонтерів з дітьми

Педагогіка » Пошук форм роботи волонтерів з дітьми

У сучасному українському суспільстві за останні 20 років існування незалежності країни відбулися кардинальні зміни не тільки у політичній сфері, а й економічній, культурній, освітній тощо. Актуальність проблеми полягає у тому, що значні зміни спостерігаються також у вихованні дітей в сім’ї, дитячих садках, школі тощо. Люди втратили стабільність і впевненість у майбутньому. Економічна і фінансова криза позначились на зменшенні робочих місць, банкрутстві підприємств, на збільшенні безробітних, безхатченків, волоцюг тощо. В цих умовах найбільше страждають діти, особливо у тих сім’ях, де батьки (або одна тільки матір) поводяться аморально, не прагнуть роботи (працювати), не дбають про дітей, а навпаки, змушують їх красти, жебрачити тощо. Такі діти опиняються на «вулиці», поповнюють притулки і дитячі будинки. Однак, переживши за своє коротке життя справжні жахіття долі, діти потребують спеціального підходу у їх вихованні і наближенні до нормального життя. Саме небайдужість до таких дітей, бажання допомогти у їх вихованні сприяло формуванню волонтерського руху в нашому інституті, а згодом і вплинуло на вибір наукової роботи – «Волонтерський рух студентів вузу як форма педагогічного впливу на виховання дітей у притулку».

Метою дослідження є пошук форм роботи волонтерів з дітьми, які опинилися у дитячому притулку, для позитивного педагогічного впливу на їх свідомість і поведінку.

Предметом дослідження є зміни у поведінці дітей під впливом спілкування зі студентами-волонтерами.

Об’єктом дослідження виступає дитячий колектив у Горлівському міському притулку для малолітніх дітей.

Для досягнення мети дослідження необхідно розв’язати наступні задачі:

ознайомитися з науковою літературою стосовно історії розвитку соціальної підтримки і виховання дітей-сиріт в Україні;

ознайомитися з організацією адаптації дітей-сиріт у притулках і дитячих будинках, виявити їх особливості;

провести вивчення поведінки дітей у притулку, використовуючи метод спостереження, оформити результати спостереження і зробити висновок стосовно доцільності спілкування як форми педагогічного впливу на дітей.

Питанням виховання дітей у притулках і дитячих будинках завжди приділялося багато уваги з боку державних органів освіти. Перші спроби комплексного підходу до виховання дітей у таких спеціалізованих закладах зробив відомий педагог А.С.Макаренко у важкий період становлення радянської влади після громадянської війни на початку ХХ століття, досвід якого переосмислюється і досі. Сьогодні ця проблема також досить гостро стоїть перед суспільством, яке зазнало руйнівних впливів внаслідок політико-економічних зрушень в країні, що негативно позначилось на ситуації з безпритульністю дітей, яка стає все гостріше. Зростає страшна статистика сиріт при живих батьках: соціальні сироти. Так, на 1 січня 2010 року в Україні було офіційно зареєстрована 31 тисяча дітей, які потребують усиновлення, і більше 100 тисяч дітей – сиріт. За офіційними даними, в інтернатах, в тому числі в притулках, дитячих домах і домах для малюків, знаходиться близько 20-ти тисяч дітей – сиріт і дітей, які позбавлені батьківської опіки.

Щорічно в Україні сиротами стають 15 тисяч дітей, а згідно статистиці Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту, 138 тисяч дітей виховуються в кризових сім’ях. Саме ці діти і потрапляють згодом у притулки і дитячі будинки. Як правило, туди потрапляють діти, які вже багато років вештаються по підвалах і давно втратили зв’язок із сім’єю. Значна більшість таких дітей вживають алкоголь, психотропні речовини, палять цигарки. У них, найчастіше, втрачені звичайні побутові навички, вони не дотримуються правил гігієни тощо. Слід зазначити і те, що, в основному, ці діти мають нервові порушення, страждають підвищеною агресивністю, різними хронічними і шкірними захворюваннями, затримкою психічного розвитку.

Соціальні притулки є спеціалізованими дитячими закладами стаціонарного типу, які і покликані здійснювати всебічну допомогу безпритульним дітям.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування кваліфікованої характеристики фахівця
На основі функціональна структура діяльності прохідника та вимог, що пред'являються до нього, складаємо перелік вмінь та знань, необхідних при підготовці робітники по професії прохідник Зміст професі ...

Основні умови формування раціональної техніки рухів
Виконуючи фізичні вправи, учень завжди діє у складному силовому полі рухів, здійснених різними частинами тіла, бореться з реактивними силами, інерцією, опором приладів тощо. Підпорядкувати їх своїй в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net