Мовний етикет на уроках з розділу "Мова і мовлення"

Педагогіка » Мовний етикет на уроках з розділу "Мова і мовлення"

Людина - це суспільне єство, що не може жити поза громадою. Саме тому, однією з найважливіших потреб людини - є потреба в спілкуванні. Тому потрібно знати правила і норми культурного спілкування, бо тільки культурна людина може стати повноцінним членом суспільства. Питання мовного етикету не нове. Мовний етикет сформувався дуже давно. З появою мовлення людина почала виражати свої думки за допомогою мови, а значить почав формуватися мовний етикет.

Так, наше мовлення - дзеркало нашого розуму і душі. В ньому відображається мовна культура кожного з нас.

Найбільший скарб, що у нас це наша мова, наше слово. Неправильне використання слова може стати манерою у людині, правильне і доцільне використання слів показує культурний рівень людини.

Мова - це засіб спілкування, накопичення та передачі набутих людством знань, і найважливіший інструмент навчання. За допомогою мови людина може виразити свої думки, почуття, передати важливу інформацію та ін.

Мовний етикет - це правила і норми культурного спілкування.

Культура мови - це вміння доцільно висловлювати свої думки, переживання, дотримуючись мовного етикету.

Мовна культура і мовний етикет є головними ознаками ввічливої людини. Сьогодні неможливо уявити ввічливу людину, яка не користувалася мовним етикетом.

Такі слова, як спасибі, дякую, доброго дня, до побачення, вибачте та інші надійно закріпилися у нашому мовленні, бо, насправді, культурна людина використовує у спілкуванні їх постійно. Саме тому, мовний етикет є невід’ємною частиною мовної культури.

Привчання до мовного етикету відбувається з раннього дитинства і продовжується у дорослому житті.

У школі при вивченні розділу «Мова і мовлення» дитина вправляється у доцільному вживанні мовного етикету, розуміє що культура мовлення є осново. Загальної культури людини.

Бо чим вищий рівень мовної культури людини, тим більше її творчий потенціал, професійний рівень.

Низький рівень мовної культури свідчить про невміння висловити власну думку, нерозуміння чужих думок.

Метою роботи є вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовознавство».

Об’єктом дослідження є використання мовного етикету молодшими школярами.

Предметом - вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовлення».

Гіпотеза дослідження: ефективність вивчення мовного етикету молодшими школярами у розділі «Мова і мовлення».

Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати наступні завдання:

Опрацювати літературу з даної теми;

Виокремити основні норми та правила культурного мовлення;

Проаналізувати використання мовного етикету молодшими школярами;

Проаналізувати вивчення мовного етикету у розділі «Мова і мовлення».

Дослідження мало теоретичний характер і проводилось у два етапи.

На першому етапі: визначено область і проблему дослідження, проаналізовано методичну літературу, сформульовано гіпотезу курсового дослідження.

На другому етапі: розв’язувалися завдання курсового дослідження, оформлялися результати дослідження.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система видів і жанрів мистецтва
Наукова рефлексія проблеми соціальної обумовленості видо-жанрової організації мистецтва має багатовікову традицію. Тобто, її актуальність постає не лише в напрямку дослідження сучасного процесу жанро ...

Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів
Аналіз літературних джерел ми робимо з тією метою, щоб детальніше оглянути, як автори пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net