Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Комунікативні методики та навчання іноземним мовам за умов їх практичного застосування є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу передбачає формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь, що відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності в процесі вивчення іноземної мови, який будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування.

Будь-яка методика скерована на поліпшення процесу навчання, його оптимізацію. Однією з них є методика інтенсивного навчання, яка трактується різними фахівцями як оптимальна тенденція науково-технічного прогресу та деяких інших прогресивних тенденцій у педагогіці та психології. Педагоги розглядають інтенсивність як ефективне навчання, але таке, при якому досягається максимум ефективності за мінімально можливий навчальний час при мінімальних затратах. Методисти-науковці визначають інтенсивність як підвищення швидкості й якості навчання, як обсяг роботи, що виконується в задані проміжки часу. Як бачимо, обидва поняття “оптимізації” та “інтенсифікації” навчального процесу мають багато спільного. Це свідчить про спільність теорії оптимізації навчального процесу та методики інтенсивного навчання, що становить актуальність нашого дипломного проекту.

Головною метою цих двох теорій є досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах зусиль та часу. Але поняття методики інтенсивного вдосконалення мовної підготовки значно вужче, конкретніше за оптимізацію навчального процесу в цілому, бо вона розробляє шляхи вдосконалення навчального процесу з конкретного предмету конкретними методами, в даному випадку – вивчення іноземної мови.

Об’єкт нашої дипломної роботи – процес навчання англійської мови із застосуванням елементів інтенсивної методики.

Предмет дослідження – технологія навчання учнів старших класів говоріння в умовах інтенсивного навчання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності застосування інтенсивного навчання в старших класах, а також у розробці комплексу вправ для розвитку умінь говоріння учнів старших класів в умовах позначеного навчання.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

надати огляд комунікативним методикам та їх методичним принципам;

розглянути методику інтенсивного навчання та вимоги до її організації;

посилити увагу до розвиваючого аспекту інтенсивного навчання англійської мови старших школярів;

описати методику формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання;

проаналізувати принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння та розглянути їх практичні реалізацію в процесі навчання говоріння;

розробити комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови;

експериментально перевірити ефективність запропонованої методики та інтерпретувати отримані результати;

укласти висновки по роботі.

При написанні роботи нами було використано такі методи: теоретико-аналітичний (вивчення й аналіз літератури з проблеми дослідження); загально дидактичний (аналіз програм, навчальної літератури), системний метод (моделювання комплексу вправ) та метод експерименту.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості виховання у народів ісламу
У народів ісламу вважається, що діти народжуються в змозі «фитра» (чистота), а потім їх батьки виховують їх віруючими або атеїстами. Згідно Муснаду ибн Ханбаля, "Діти невірних, краще, ніж ти дор ...

Сутність, причини та наслідки явища насильства над дітьми
Сучасні погляди суспільства на виховання, нетерпимість до насильства над дітьми і занедбаності батьками сформувались відносно недавно. Насильство над дітьми існувало у всі часи і виникало значно част ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net