Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі

Педагогіка » Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі

В руслі діяльнісного підходу психологічною основою навчання є «активна пізнавальна діяльність самого учня, що приводить до формування уміння творчо мислити, користуватися набутими в процесі діяльності знання, навичками та уміннями».

Проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності і творчості учнів була і залишається однією з актуальних задач педагогіки. Сучасна орієнтація навчання на формування компетенцій як готовності та здатності людини до діяльності та спілкування передбачає створення дидактичних та психологічних умов, в яких учні можуть проявити не лише інтелектуальну та пізнавальну активність, але і особистісну соціальну позицію, свою індивідуальність, проявити себе як суб’єкт навчання

Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики є однією з проблем сучасної шкільної освіти. Це пов'язане, в першу чергу, із зниженням інтересу молоді до навчання в цілому, а також з підвищенням ролі математики в різних галузях суспільства.

Від пізнавальної активності учнів під час вивчення шкільного курсу математики залежать результати знань, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності. Цей факт потребує реалізації методів навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної діяльності школярів у оволодінні знаннями, розвитку їх навичок до самоосвіти та його творчого використання в нових життєвих умовах. Саме через активну творчу діяльність можна досягти міцного засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу, розвитку навичок його творчого використання.

Активізація пізнавальної діяльності учнів є багатоаспектним питанням. Ії характерними рисами є підвищення рівня активності та самостійності учнів, незмінно зростаючі працездатність та інтерес учнів до математики.

Об‘єктом дослідження курсової роботи є процес навчання учнів математики.

Предметом дослідження є сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності на уроках математики.

Метою курсової роботи є дослідження сучасних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та виділення методичних рекомендацій щодо організації навчального процесу при застосуванні виокремлених прийомів.

Завдання дослідження:

Провести аналіз педагогічної та психологічної літератури з даної проблеми дослідження.

Виділити основні сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності.

Підібрати рекомендації щодо застосування прийомів активізації пізнавальної активності учнів.

Навести приклади (план-конспект уроку) застосування прийомів активізації пізнавальної активності учнів.

Гіпотеза дослідження: при використанні сучасних методів активізації пізнавальної діяльності учнів підвищується ефективність уроків, інтерес до предмету і, як наслідок, підвищується рівень математичної підготовки учнів. Саме тому вчителям необхідні знання щодо методики застосування цих прийомів на практиці (на уроках).

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості виховання у народів ісламу
У народів ісламу вважається, що діти народжуються в змозі «фитра» (чистота), а потім їх батьки виховують їх віруючими або атеїстами. Згідно Муснаду ибн Ханбаля, "Діти невірних, краще, ніж ти дор ...

Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії
В нашому дослідженні ми обмежились розробкою і лекційно-семінарського комплексу по темі “Залізо та його сполуки”, шляхів його впровадження і перевіркою ефективності отриманих результатів. Вся дослідж ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net