Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки"

Педагогіка » Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки"

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Педагогічну практику проходила у Відокремленому підрозділі "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка". У ліцеї було створено всі умови для проходження педагогічної практики. Всі педагоги мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Аудиторії достатньо обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Протягом усього перебування в ліцеї я мала змогу отримувати консультації як від педагогів-предметників і кураторів груп, так і від адміністрації ліцею.

Під час практики провела 3 уроки з дисципліни "Основи галузевої економіки", 2 виховних заходи. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у ліцеї допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:

1) проводити уроки різних типів з "Основ галузевої економіки";

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку здібностей та умінь студентів;

4) працювати над наочністю в аудиторії, виготовляти дидактичний матеріал для уроків:

5) організовувати виховну роботу.

При проведенні уроків з "Основ галузевої економіки", в його закріпленні особливих труднощів не було. Складніше проводити виховні заходи.

За час педагогічної практики проводила виховну роботу із спеціальностями: "Продавець продовольчих товарів", "Контролер-касир".

Труднощі, які виникли під час їх проведення:

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше наочність виконувала лише ілюстративну функцію, а не була важливим органічним елементом уроку.

2. Важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим, що вивчається, а також показувати перспективу практичного його використання.

3. Не завжди вдало могла визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан студентів на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до групи.

Відокремлений підрозділ "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка", директором якого є Светлична Ірина Анатоліївна, знаходиться за адресою: вул. Оборонна 4, м. Луганськ, 91011. Здійснює первинну професійну підготовку у наступних напрямках:

№ з/п

Код

Назва професії

Вид підготовки

1.

5122

Кухар

ППП, ПК

2.

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП, ПП, ПК

3.

4211

Контролер-касир

ППП, ПТН, ПК

4.

5123

Офіціант

ППП, ПрП

5123

Бармен

5.

5123

Офіціант

ПрП, ПК

6.

5230

Продавець (з лотка, на ринку)

ПТН

7.

7412.2

Кондитер

ППП, ПрП, ПК

Відокремлений підрозділ "Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" є державним навчальним закладом, який здійснює первинну підготовку кваліфікованих робітників із числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової та повної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання незайнятого населення.

За роки свого існування Луганський професійний торгово-кулінарний ліцей неодноразово нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти та управління науки Луганської облдержадміністрації, був призером ВДНХ СРСР, лауреатом кулінарних конкурсів.

Ліцей здійснює професійну освіту громадян за державним замовленням, за угодами з підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами та за замовленням державної служби зайнятості на підставі ліцензії на право надання освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться за ступеневою системою навчання за такою схемою: ліцей - коледж - інститут торгівлі та обслуговуючих технологій ЛНУ ім. Тараса Шевченка та базується на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету професійної спрямованості, широкого використання безперервності цього процесу, врахування регіональних умов.

Навчально-виробничий процес у ліцеї включає гуманітарну, загально-технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти. Конкретні терміни навчання та зміст навчального процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Професійно-технічна освіта у ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною) формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва із можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів та при необхідності - за індивідуальними навчальними планами.

Професійне навчання у ліцеї здійснюють викладачі, майстри виробничого навчання, викладачі-методисти.

Пріоритетною метою у виховному процесі ліцею є сприяння становленню творчої особистості молодої людини.

Виховна робота у ліцеї спрямована на забезпечення прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. За своїми методами вона опирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки.

Протягом першого тижня педагогічної практики вивчалися навчальні плани, календарні, тематичні й поурочні плани педагогів економічного напрямку, плани виховної роботи групи та ліцею, гурткової роботи. На основі даних документів разом з викладачем економіки, кураторами та керівником практики було складено індивідуальний план на весь період практики.

Основними напрямками роботи за період практики були наступні:

1. Вивчення студентів і групи в перший тиждень практики.

2. Планування роботи:

вивчення плану викладача економіки;

вивчення плану роботи куратора групи;

планування своєї навчально-виховної роботи на весь період практики.

2. Навчальна робота:

відвідування лекцій викладачів;

самостійне проведення уроків.

3. Виховна робота із студентами:

відвідування виховних заходів

участь в поточній виховній роботі, самостійне проведення виховних заходів.

4. Участь в дослідницькій роботі:

вивчення педагогічного досвіду викладачів економіки;

виконання профорієнтаційної роботи зі студентами.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основна документація соціального реабілітолога
Соціальний реабілітолог, що працює в спеціального спрямування реабілітаційній школі, в своїй діяльності повинен керуватися наступною документацією: 1. Тексти адміністративних документів по соціально- ...

Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна
Життєва необхідність розпізнавання талантів учнів, прискорення їх розвитку, розширення можливостей та спрямування їх потенціальних досягнень на служіння суспільству потребує розробки альтернативної в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net