Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез"

Педагогіка » Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез"

В настоящее время педагогу уже нельзя опираться на имеющиеся знания и опыт, необходимо его педагогическое творчество.

Педагогическое творчество может выражаться в создании новых и совершенствовании существующих форм, методов и средств обучения.

Особую возможность для этого раскрывает теория педагогического проектирования.

Формирование умений проектировать уроки является важной задачей при подготовке педагога профессионального обучения.

Педагогическое проектирование связано с разработкой эффективной деятельности педагога и учащихся, оно сводит к минимуму однообразную работу преподавателя и оставляет больше места для творчества.

Педагогическое проектирование предполагает ряд этапов, определяющих научно обоснованный подход к решению педагогических проблем: моделирование, проектирование и конструирование.

Педагогическое проектирование, можно рассматривать одним из направлений деятельности в образовании, обеспечивающее решение конкретных педагогических задач на основе данных фундаментальных теорий. Отсюда возникает необходимость знания основных теорий, лежащих в основе проектирования (теория усвоения знаний, теория мотивации учения, теория развивающего обучения и др.).

Преподаватель, владея технологией проектирования, осмысленно может разрабатывать каждый компонент технологии обучения, а значит, может рассчитывать и на эффективность формируемых у учащихся профессиональных знаний.

Темой моей курсовой работы является проектирование урока по теме: «Фрезерование уступов набором фрез».

Целью моей курсовой работы является изучение особенностей проектирования урока производственного обучения.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти
Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа зумовлена зміною підходів і технологій навчання у вищій педагогічній школі, які мають зосереджуватися передусім на формуванні професійно ...

Проведення коригувальних занять
Коригувальні заняття іноді проводилися у вигляді занять з ритмічної гімнастики. Вправи ритмічної гімнастики легко дозуються, спрямовані за дією, дуже прості у виконанні і доступні у вивченні. Вони вк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net