Моральне виховання школярів

Педагогіка » Моральне виховання школярів

У вихованні людини важливо домогтися, щоб моральні істини були не просто зрозумілі, але й стали б метою життя, предметом власних прагнень і особистого щастя. Питання етичного розвитку, виховання, вдосконалення людини хвилювали суспільство завжди і в усі часи. Особливо зараз, коли все частіше можна зустріти жорстокість і насильство, проблема морального виховання стає все більш актуальною.

Хто як не вчитель, що має можливість впливу на виховання дитини повинен приділити цій проблемі найважливішу роль в своїй діяльності.

В наш час відбувається переоцінка цінностей. Людство у технічному розвитку прямує уперед семимильними кроками і все більше зростає розрив між розвитком зовнішнім, тобто науково-технічним прогресом, та внутрішнім, моральним, розвитком людини.

Ми володіємо незнаними до цього часу можливостями побачити трансляцію подій, які відбуваються у цей час на іншому кінці світу. Ми можемо бути свідком того, як працює людина в відкритому космосі чи на орбітальній станції. Але ж усе це відбувається у світі, який далекий від досконалості. Якщо ми бажаємо його покращити, то маємо запитати себе, яким ми бажаємо бачити наш світ зараз і яким він має бути?

Люди збудували великі міста, розвинули технології, однак існує багато проблем суспільного характеру. Навіть найбільш благополучні та розвинуті країни світу стикаються із величезними проблемами суспільства.

Сьогодні в Україні зростає роль морального виховання підростаючого покоління. У Законі України «Про освіту» метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

Тому зовнішній розвиток людства повинен супроводжуватися духовним розвитком, свого роду, моральним відродженням, яке стає підґрунтям для розвитку людства. Г. Сковорода говорив: “ Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця?” Моральна культура – це і є моральні звички, що стали емоційним стражем поведінки.

Предмет дослідження – моральне виховання школярів у навчальній та виховній діяльності.

Об’єкт діяльності – навчальна діяльність учнів.

Проблемою дослідження є створення педагогічних умов для морального виховання школярів у процесі навчальної діяльності. У зв'язку з цим, метою дослідження є теоретичне обґрунтування можливості морального виховання в процесі навчальної діяльності, і розробка методики і програми морального виховання в процесі виховної діяльності.

Відповідно до проблеми, мети, об'єкта і предмета дослідження поставлені такі завдання:

1. Дати аналіз стану проблеми морального виховання школярів в теоретичній літературі.

2. Виявити умови морального виховання у навчальній та виховній діяльності школярів.

3.Розробити нові шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи вивчення пейзажного живопису в школі
Розкриваючи суть, мету та завдання, а також методику образотворчої діяльності у школі слід вказати, що основним завданням педагога є розширення знання про мистецтво, його особливості, виражальні засо ...

Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти
Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа зумовлена зміною підходів і технологій навчання у вищій педагогічній школі, які мають зосереджуватися передусім на формуванні професійно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net