Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні

Педагогіка » Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності вихід її у європейський та світовий простір нові політичні соціально-економічні та культурні реалії потребують повних трансформацій у сфері освіти як важливого державного інституту.

Відповідно до національної доктрини розвитку освіти в Україні, основними напрямками оновлення змісту шкільної освіти є: особиста орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

Процес реформування системи освіти розпочався з прийняття Закону України «Про загальну середню освіту».

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. №717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів України на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2002-2003-2004-2005 навчальні роки» від 25.04.2001 р. №342 вивчення іноземної мови передбачене на усіх ступенях навчання.

У зв’язку з цим у 2002-2003 навчальному році розпочалося вивчення іноземної мови з другого класу.

Цей факт є серйозним випробуванням для вчителів, оскільки він потребує перегляду і уточнення окремих усталених поглядів на шкільний предмет «іноземна мова». У тому числі й на методику та засоби навчання.

Вчителів чекає наполеглива праця в цьому напрямку, Адже саме у початковій школі закладається фундамент майбутньої дитини, «проектуються її успіхи та можливості невдачі. Специфіка навчання іноземної мови учнів молодших класів полягає в тому, щоб продовжити формування і розвиток у дитини позитивного ставлення до інших (крім рідної мови) заходів мовлення, підтримати в неї бажання оволодіти іноземною мовою для відкриття іншої культури, іншого способу життя, зберегти сприйняття дитиною процесу вивчення іноземної мови як задоволення; використати природну здатність дитини цього віку до легкого оволодіння фонетичною та інтонаційною системами іноземної мови. Закладенні у змісті й методах навчання можливості успішної реалізації програмових знань і умінь відбудуться лише за умови ефективного педагогічного керівництва, тому дуже важливо , щоб учитель іноземної мови добре знав індивідуальні фізіологічні та психологічні особливості та потреби молодших школярів, викладання іноземної мови.

Саме у вивченні особливостей викладання іноземної мови на початковому етапі і полягає актуальність моєї роботи.

Період навчання у початковій школі є дуже важливим для інтелектуального, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних процесів учнів, емоційно-вольової та мотиваційної сфери, особливостями поведінки.

Ціль моєї роботи полягає в узагальненні та систематизації накопиченого теоретичного, методичного та дидактичного матеріалу з теми «особливості викладання іноземної мови на початковому етапі», в проведенні аналізу досвіду ведучих вчителів іноземної мови, у дослідженні питання викладання іноземної мови у початковій школі.

Дати характеристику та аналіз індивідуальних фізіологічних та психологічних особливостей молодших школярів, показати шляхи формування внутрішньої мотивації у вивченні іноземної мови дослідити технології особливості учнів початкової школи.

Об’єктом вивчення є навчальний процес у початкових класах, зокрема викладання англійської у початковій школі.

Для дослідження цього питання необхідно вирішити такі задачі:

- дослідити научно-педагогічний матеріал з психології, іноземної мови, методиці викладання іноземних мов;

- ознайомитися з досвідом вчителів, їх практичною діяльністю;

- проконсультуватися з вчителями-філологами, істориками та географами з питань розвитку між культурної комунікативної компетенції.

Моя робота складається із вступу, головної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Вступ дає загальне уявлення про роботу, містить цілі та завдання роботи, її актуальність, короткий зміст та характеристику методичної та наукової літератури.

В головній частині описані вікові психологічні особливості молодших школярів, їх вплив на навчальний процес у початковій школі, шляхи формування внутрішньої мотивації та технології формування іншомовної компетенції учнів початкової школи.

У висновках підведено підсумок і зроблено висновок про особливості викладання іноземної мови на початковому етапі.

У списку використаних джерел дано список літератури, яка була використана при написанні роботи.

1. Методика обучения английскому язіку на начальном етапе в средней школе. Г.В. Рогова, И.Н. Верещагіна – М. Просвещение, 1981

У книзі не тільки викладено досвід авторів з питання практичного навчання іноземної мови, а й подано чіткі теоретичні положення.

Кожний вчитель знайде в цій роботі багато корисного та цікавого.

2. Поговорим по – английски. Пособие по английскому язіку для внеаудиторной работі. Ф.М. Рожкова. – М. Вісшая школа, 1980

У збірнику зібрано матеріал, який вчитель може використати на уроці та у позакласній роботі. До збірника увійшли пісні з нотами, вірші, короткі оповідання, п’єски, прислів’я, питання вікторин та конкурсів. Книга дуже корисна і для починаючого вчителя, і для вчителя з досвідом.

3. Англійська мова для наймолодших. Т.М. Шкваріна Харків «Основа» 2004 р.

У книзі викладено програму ,методичні рекомендації , розробки занять для наймолодших. Автори дають методичні та практичні рекомендації з організації викладання англійської мови для дітей 5- 6 років у цікавій ігровій формі.

4. Різноманітний та сучасний матеріал з іноземної мови можна знайти в методичних журналах та газетах, таких як «Іноземні мови», «Англійська мова та література», «Позакласний час» , «Освіта на Луганщині» та інших.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
Праналізувавши наукову літературу, вияснили, що методисти С.Ю. Ніколаєва, С.П. Шатілов, О.О. Миролюбов, І.О. Зимня досліджували лінгво психологічні особливості мовленнєвої діяльності. С.Ю. Ніколаєва ...

Зміст та завдання організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення
Впродовж останнього десятиріччя уряд України демонструє усвідомлення прихованих проблем радянського періоду у педагогічному всеобучі батьків – домінування форм суспільного виховання дітей та нівелюва ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net