Формування культури мовлення дітей дошкільного віку

Педагогіка » Формування культури мовлення дітей дошкільного віку

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

На сучасному етапі проблема формування культури мовлення є дуже актуальною для виховання та навчання підростаючого покоління.

Кожен день, зустрічаючись з людьми на вулиці, на роботі, у громадських місцях нам необхідно з ними спілкуватись. Але нормальне спілкування з людьми неможливе без знань елементарних норм культури спілкування. Для того, щоб звернутися до людини із запитанням ”Котра година?”, чи попросити дозволу або звернутися до продавця у магазині треба знати етикетні норми спілкування.

Розвиток людини – це шлях „вростання” у соціальне середовище, поступове оволодіння соціальною культурою в процесі діяльності. Людина, як істота соціальна, постійно взаємодіє з іншими людьми. Будь-яке спілкування вимагає від людини вміння виконувати загальноприйняті норми, правила поведінки, правила спілкування. Тому дітей з самого їх народження треба привчати до правильного, культурного спілкування з іншими людьми, прищеплювати навички поважного ставлення до інших, формувати усвідомлення про те, що кожна людина заслуговує на те, щоб її поважали, розмовляли з нею поважним, лагідним тоном, якщо це людина старша за віком, вчити розмовляти з нею на „Ви”, за ім’ям та по-батькові, вчити відноситися з повагою не тільки до старших за віком людей, але й до одноліток, звертатися з проханнями, побажаннями, привітаннями, вміти дякувати, звертатися в ласкаво-лагідній формі. Дорослі завжди є зразком для маленької дитини. Діти наслідують поведінку, мову дорослих, їх вчинки, ставлення до інших. Дорослі несуть відповідальність за те, ким стане дитина, коли виросте, як вона буде вихована. Тому перед батьками і вихователями стоїть завдання навчити дитину культурі спілкування.

Слухаючи українську народну казку, у дітей формується любов і повага до свого народу, до мови свого народу. На прикладі казкових героїв дитина вчиться спілкуванню: як треба почати розмову, що треба говорити у той чи іншій ситуації, як треба попросити, що треба сказати при зустрічі тощо.

У наш час питаннями формування культури мовленнєвого спілкування займаються такі вченні: Н.Д. Бабіч, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Б.Н. Головін, М.І. Ілляш, Т. Котик, М.І. Лисіна, В.К Лотарев, Є.П.Аматєва, Л.І Мацько, О.М Мацько, О.Н. Сидоренко, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомічова, С.К. Хаджерадєва.

Об’єкт дослідження: художньо-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: процес формування культури мовлення засобами української народної казки.

Мета дослідження: розробити, науково обгрунтувати та експериментально опробувати методику і педагогічні умови формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок.

Завдання дослідження:

1) уточнити та науково обгрунтувати сутність понять “мовлення”, “культура мовлення”, “мовленнєвий етикет”;

2) визначити критерії, показники, характеризувати рівні культури мовлення і рівні вживання формул мовленнєвого етикету за змістом українських народних казок дітей старшого дошкільного віку;

3)визначити педагогічні умови формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок;

4) розробити і опробувати методику формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок.

Гіпотеза дослідження: процес формування культури мовлення засобами українських народних казок буде ефективним якщо забезпечити такі педагогічні умови: розуміння дітьми змісту казкових текстів; цілеспрямований добір формул мовленнєвого етикету за змістом казок; усвідомлення дітьми наявності формул мовленнєвого етикету у казкових текстах і власному мовленні; наявність позитивних емоційних стимулів щодо пошуку дітьми відповідних етикетних формул; моделювання ігрових ситуацій за змістом казок; взаємозв’язок різних видів діяльності.

Методи дослідження: теоретичний аналіз педагогічної і методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні і цілеспрямовані спостереження за мовленнєвою діяльністю на заняттях; бесіда, анкетування, аналіз навчально-виховних планів, програм, календарних планів виховання щодо визначення стану досліджувальної проблеми у практиці дитячих навчальних закладів; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); статистичні методи (кількісний і якісний аналіз експериментальних даних).

Теоретичні засади дослідження: розуміння дітьми казкових текстів; вміння дітей знаходити формули мовленнєвого етикету у казкових текстах; осмислення дітьми формул мовленнєвого етикету наявних у казках; вміння дітей використовувати формули мовленнєвого етикету відповідно до змісту ситуації.

Практична значущість дослідження полягає в розробці методики формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку. Використана методика включає у себе рівні використання формул мовленнєвого етикету. У критерії його оцінки було закладено показники, які складають основу формування культури мовлення. З урахуванням викладених теоретичних положень було розроблено лінгводидактичну модель формування культури мовлення засобами українських народних казок, яка складала чотири етапи: підготовчий, ознайомлювальний, розвивально-формуючий і заключний. З метою визначення дидактичних можливостей казок щодо формування культури мовлення дітей було проаналізовано збірки українських народних казок. На першому підготовчому етапі було розроблено словники-мінімуми до кожної казки, а також розроблені заняття з художньої літератури.

Експериментальний матеріал може бути використаний у практиці роботи дошкільних закладів.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи
На сучасному етапі багато хто досліджує принцип доступності. І науковці цей принцип перетворюють у всебічно розкритий принцип розвивального навчання, при якому управління темпом та змістом розвитку м ...

Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі
Зміст і головні складові Болонського процесу Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, названого Вели ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net