Сучасні проблеми малокомплектної школи

Педагогіка » Сучасні проблеми малокомплектної школи

Сільська малокомплектна школа – особливий феномен як у педагогічній теорії, так і в реальній практиці. Поняття географічне й соціальне – аспекти, що відіграють значну роль у функціонуванні цих навчальних закладів. І якщо перший із них характеризується виключно" місцем розташування школи, то другий залежить від значної кількості чинників: стану соціально-економічного розвитку конкретного регіону, загального духовно-морального рівня населення села чи селища, природного й предметного середовища, особливих умов функціонування навчально-виховного закладу. Усі ці чинники не існують самі по собі, вони активно впливають на розвиток інституту сільської школи, на процес розв'язання психолого-педагогічних проблем, що стоять перед нею нині і майже повністю замикаються на особистості вчителя.

Нестандартні умови роботи, своєрідність структури й режимів навчання неоднозначно вибиваються на діяльності сільського педагога, потребують від нього застосування гнучкої методики організації навчально-виховного процесу – питання, яке вчителі не завжди можуть вирішити самостійно. Не треба забувати і про такий негативний чинник, як значна відмежованість педагогічних колективів сільської школи від новітніх здобутків педагогічної та психологічної наук.

Проблеми сільської малокомплектної школи досліджували такі учені, педагоги, як О.Я.Савченко, Г.В.Суворова, В.П.Стрекозін, М.П.Мельников, В.В.Мелешко, Н.І.Присяжнюк, А.М.Пишкало, Г.Б.Тришнавська, Т.І.Шамова та інші.

Учені зауважують, що у сільських школярів на недостатньому рівні відбувається засвоєння навчального матеріалу, передбаченого шкільними програмами. Це вимагає розробки та використання нових технологій навчання в сільській малокомплектній школі та відповідної підготовки кадрів для роботи в ній.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Сучасні проблеми малокомплектної школи”.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в малокомплектній школі.

Предмет дослідження – сучасні проблеми малокомплектної школи.

Мета дослідження – розглянути особливості планування навчально-виховного процесу в сучасній малокомплектній школі, визначити проблеми та перспективи розвитку малокомплектної школи.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

вивчити організацію навчально-виховного процесу у сучасній малокомплектній школі;

розглянути специфіку побудови уроків у класах-комплектах;

проаналізувати організацію виховної роботи в малокомплектній школі;

розглянути сучасні проблеми малокомплектної школи;

дослідити перспективи розвитку малокомплектних шкіл.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія і філософія
Для педагога-гуманіста вихованець і об'єкт його впливу, і в той же час суб'єкт, що володіє власною позицією. Звідси і діяльність педагога орієнтована на звернення-діалог з "Я" вихованця, на ...

Специфіка зображення природних об’єктів у декоративному розписі
Аналізуючи самобутню станкову графіку петриківців, ми бачимо у захоплюючих декоративних малюнках і міцну традиційну основу, і школу Тетяни Пати, й індивідуальні особливості кожного художника-творця. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net