Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва

Педагогіка » Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва

Мистецтво — одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність. Розвиток мистецтва як елементу духовної культури обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства, так і естетично-художніми закономірностями, естетично-художніми поглядами, ідеалами й традиціями.

Народне декоративне мистецтво - це багатий, справедливий гармонійний світ, що доніс до нас національні риси орнаментальної, графічної, живописної, пластичної композиційної культури. У ній відбиті віковічні надбання, художній геній української нації.

Види декоративно - прикладного мистецтва — це і художнє деревообробництво, художня обробка каменю, художня обробка шкіри і рогу, художня кераміка, художнє скло, художнє плетіння, в’язання, художнє ткацтво, килимарство, вишивка, мереживо, виготовлення виробів з бісеру, емалі, а також меблів, посуду, хатніх прикрас, іграшок, одягу, ювелірних виробів, декоративний розпис і ін.. Усі вони відносяться до декоративно-прикладного мистецтва. Кожний з видів унікальний за специфікою матеріалів, технологічним процесом обробки, за художньо-композиційними закономірностями структури образів.

Значення творів декоративного - прикладного мистецтва для формування художнього смаку обумовлюється ще й тим, що в них специфічно переломлюються виразні засоби таких видів зображувального мистецтва як живопису, графіки, скульптури, архітектури. Педагогічна цінність пізнання народного та декоративно-прикладного мистецтва пояснюються наступними важливими причинами: твори цих видів мистецтва дозволяють виховувати у школяра певну культуру сприйняття матеріального світу, виховують національну свідомість, патріотизм, сприяють формуванню естетичного відношення до дійсності, та творчій реалізації, допомагають глибше пізнати художньо-виразні засоби інших видів зображувального мистецтва.

Об’єкт дослідження: декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва.

Предмет дослідження: використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити використання декоративного розпису на уроках образотворчого мистецтва на формування творчої особистості молодшого школяра.

Гіпотеза дослідження: у своєму дослідженні ми виходимо з припущення про те, що використання системи занять образотворчого мистецтва сприятиме розвитку умінь і навичок з декоративного розпису, підвищать творчу активність, будуть сприяти розширенню творчих здібностей учнів.

Завдання дослідження:

на основі аналізу методичних джерел з теми дослідження розкрити сутність понять: декоративний розпис, його види, прийоми петриківського розпису;

розкрити історичний розвиток декоративного мистецтва;

теоретично обґрунтувати необхідність використання декоративного розпису, як одного з видів декоративно-ужиткового мистецтва під час проведення занять з образотворчого мистецтва;

експериментально перевірити на уроках образотворчого мистецтва вплив декоративного розпису на формування творчих здібностей учнів;

розкрити специфіку зображень природних об’єктів у декоративному розписі, зокрема у петриківському.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, спостереження, вивчення робіт майстрів, педагогічний експеримент, вивчення учнівських робіт, вивчення декоративних термінів, узагальнення статистичних даних за результатами експерименту.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів: у першому розділі розкривається історія розвитку декоративного мистецтва, специфіка зображення природних об’єктів та відомості про роботк видатних майстрів петриківського розпису, у другому розділі експериментально перевіряється вплив використання техніки петриківського розпису на формування творчої особистості школяра.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Індивідуальний оціночний лист та його результативність
Для кожної дитини-восьмикласника мною був заведений індивідуальний оціночний лист, який відбивав результати мого систематичного спостереження за учнем в ході освітнього процесу на уроках, присвячених ...

Шляхи впровадження козацької педагогіки
Сьогодні в багатьох регіонах України почалося активне відродження козацьких виховних традицій. Знаменно, що водночас із цим, у 1991 році, з’явилася ідея створення всеукраїнських дитячих і юнацьких ор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net