Уроки з комп'ютерною підтримкою

Педагогіка » Уроки з комп'ютерною підтримкою

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у всьому світі наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і її улюблені герої й захоплення.

Суспільство переживає швидкі й конструктивні зміни в структурі й областях діяльності суспільства. Суть новітніх змін криється в нових способах створення, зберігання, передачі й використання інформації. Ми перебуваємо в стані переходу від індустріального віку до інформаційного. Це означає, що все більше і більше число людей частіше зіштовхується з необхідністю обробки постійно зростаючого обсягу інформації.

Частина людей переконані в тім, що комп’ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і їхніх учителів, дозволяє розробити нові ідеї, дає можливість вирішувати більш цікаві й складні проблеми.

Комп’ютер є одним з таких засобів, що володіє унікальними можливостями, тому його використання в школі поступово переходить на всезагальний етап.

Починаючи вчитися в школі, дитина відчуваю певний дискомфорт, тому найважливіше завдання вчителя – допомогти школяру побороти страх і невпевненість. Сучасний комп’ютер сполучаючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатної імітувати інші іграшки й всілякі ігри, разом з тим він є для дитини тим рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на її дії й запити, якого їй так часом не вистачає. Тому все більше число батьків, учителів і учнів приходять до висновку, що в результаті отриманих знань про комп’ютер й придбаних навичок роботи на ньому діти будуть краще підготовлені до життя й матеріального благополуччя в мінливому світі.

Так як більшість сучасних дітей мають вдома комп’ютери, то стає зрозумілим застосування інформаційно-комунікативних технологій у загальноосвітніх начальних закладах. Пильний інтерес дитини, до комп’ютерної грамотності, дає педагогам більше варіантів подачі навчальної інформації, більше можливостей зацікавити учнів, створювати умови для продуктивної праці.

Різні аспекти застосування методик комп’ютерних технологій в початковій школі, добре висвітлені у працях: Н. Апатової, В. Безпалько, В. Бикова, Л. Гризун, М. Дарманського, М. Лаптєвої, Н. Морзе, Н. Олефіренко, Н. Пономарьової, О. Рудика, О. Співаковського, М. Шкіля, Н. Яциніної та ін.

Таким чином, питання застосування комп’ютерних технологій на уроках є актуальними, а недостатня розробленість уроків з комп’ютерною підтримкою зумовили вибір теми дослідження: «Уроки з комп’ютерною підримкою».

Об’єктом курсової роботи

– процес впровадження комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі.

Предмет

– використання комп’ютерів та засобів мультимедіа (НІТ) на уроках початкових класів.

Мета роботи

– проаналізувати використання комп’ютерних технологій на уроках у початковій школі.

Гіпотеза

– використання комп’ютерів на уроках буде успішним при створенні таких умов:

- Повне кількісне обладнання комп’ютерних класів;

- Вміння учнів самостійно працювати за комп’ютером;

- Відповідність комп’ютера до сучасних вимов і стандартів;

- Наявність методик ведення уроків з комп’ютерною підтримкою;

- Вміння вчителя працювати за комп’ютером.

Завдання:

1. Зробити аналіз введення системи комп’ютерних технологій в сучасній школі, переваги та недоліки.

2. Методика проведення уроків із використанням комп’ютерів, практичне використання.

3. Відповідність знань педагогічних та учнівських кадрів до впроваджуваної комп’ютерної системи освіти.

Методи дослідження:

Емпіричні методи: особисті спостереження, бесіди, анкетування, діагностика робіт, педагогічний експеримент, методи якісного і кількісного аналізу даних.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Хибні уявлення щодо природи домашнього насильства з точки зору гендерного аналізу
Як ми вже згадували вище, одна з важливих особливостей домашнього насильства - його приналежність до корпусу гендерних проблем сучасного суспільства. Таким чином, необхідною умовою для здійснення ефе ...

Методи дослідження в онкогенетиці
В онкогенетиці основним методом вивчення спадковості людини є клініко – генеалогічний . Генеалогія – вчення про родоводи. Суть генеалогічного методу полягає у вивченні спадковості людини шляхом ураху ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net