Організація самоосвіти учнів будівельного профілю

Педагогіка » Організація самоосвіти учнів будівельного профілю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що в результаті виникнення суспільної потреби в неперервній освіті в ХХІ столітті склалась особлива ситуація, в якій самоосвіта виступає в якості феномена, що набуває все більшого значення як для суспільства загалом, так і для особистості й окремих соціальних груп. Необхідність неперервного навчання стосується всіх людей незалежно від статі чи віку,освіти, соціального чи посадового стану, політичної чи ідеологічної орієнтації чи національності. І, що не менш важливо: цей навчальний процес не можна розглядати як завершений чи незавершений.

Окрім того, на сучасному етапі політичного, економічного та культурного розвитку нашої країни суспільство потребує фахівців із гнучким і оригінальним мисленням, здатних самостійно, творчо вирішувати суспільні завдання, які б неперервно поповнювали та вдосконалювали професійні знання та навички шляхом самоосвіти.

Сучасні дослідження проблем самоосвіти, зокрема, учнів під час їх навчання у ПТНЗ будівельним професіям, представлені в роботах М. Бондаренка, О. Бурлуки, І. Грабовець, М. Заборщикової,Т. Івашкової, Н. Ілініцької, В. Корвякова, О. Малихіна, М. Рогозіної, І. Сидоренко, Н. Сидорчук,Н. Терещенко, В. Шпак та інших. Окремі аспекти самоосвіти в умовах інформатизації суспільстварозглянуті в працях О. Алексюка, А. Андрєєва, Є. Ганіна, В. Козакова, Ю. Насонової, Н. Ничкало,С. Сисоєвої, О. Шукліної, С. Яшанова та інших. При тому, що проблемі самоосвіти присвячено багато наукових робіт в Україні та за кордоном, у психолого-педагогічній літературі немає єдиного погляду на те, що собою являє дане явище, не систематизовані шляхи здійснення самоосвіти.

Враховуючи актуальність проблеми та її недостатню розробленість у психолого-педагогічній та методичній літературі, темою курсового дослідження обрано «Напрямки самоосвіти у учнів до будівельної професії».

Мета дослідження: охарактеризувати напрямки самоосвіти у учнів будівельної професії.

Об’єкт дослідження: навчальний процес в ПТНЗ.

Предмет дослідження: напрямки самоосвіти у учнів будівельних професій.

Завдання:

Проаналізувати літературні джерела щодо проблеми дослідження.

Визначити сутність поняття «самоосвіта» учнів.

Охарактеризувати шляхи здійснення самоосвіти учнів.

Емпірично дослідити обізнаність учнів будівельної професії щодо напрямків самоосвіти.

Розробити рекомендації учням щодо напрямків самоосвіти.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив
Відповідно до програми з трудового навчання для IV – VIII класів систематичне вивчення с/г техніки та технології обробітку ґрунту розпочинається в VII класі (Програма середньої загальноосвітньої школ ...

Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання
Беруть участь у роботі пошукових загонів; вивчають життя і діяль ність героя, чиє ім’я носить загін, проводять збори на тему: "Що значить любити Батьківщину", "В дружній сім’ї", & ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net