Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра

Педагогіка » Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра

Пісня виповідає простими словами найглибші, сердечні бажання, показує їх не як бажання, а як дійсність... Пісня радує, а глухе почуття дійсних життєвих клопотів на хвилю уступає на бік, випливає сльозами, не гіркими, — але такими, що облегшують душу.

Іван Франко

Півстоліття тому українці співали з ранку до перших півнів наступного дня. Тепер ми перетворилися на пасивних мовчазних споживачів магнітофонів, радіо і телебачення. Це негативно позначилося на якості жіночих і особливо чоловічих голосів. На жаль, народна пісня живе в душах лише старшого покоління, яке ціною певних організаційних зусиль ентузіастів ще подекуди відтворює предківський неповторний український розспів. Однак молоді в тих фольклорних ансамблях — украй мало.

У 80-х роках XX ст. громадськість вимагала від Міносвіти України з метою національно-патріотичного виховання молоді в усіх школах запровадити обов'язкову програму вивчення 100 українських пісень. А в усіх музичних навчальних закладах — від шкіл до музичних академій — запровадити вивчення автентичного народного співу і виховання професіоналів українського національного мелосу.

Зрозуміло, щоб запровадити виховання молоді з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, зокрема українознавства та мистецтвознавства, а також обов'язкової програми вивчення українських народних пісень, педагогічні університети України, музичні училища та консерваторії спочатку мають виховати необхідні кадри вчителів. Перш ніж з'являться фахівці з цих дисциплін, пройде не менше 6—10 років. А за цей період справа не повинна стояти, адже потрібно терміново вжити заходів щодо викорінення дикості й темноти, невігластва серед молоді, які постійно загрожують катастрофою духовності українського суспільства.

Крім того, потрібно на державному рівні проводити щорічні фестивалі-конкурси виконавців української пісні, встановити премії для народних співців, ансамблів автентичної пісні, нагороджувати видатних виконавців і носіїв української пісенної традиції Національною премією України ім. Тараса Шевченка. Впровадженням певних програмних заходів в обов'язковому порядку, що визначатиме державну політику щодо підтримки української народної пісні, зможе врятувати українську культуру від тотального забуття і передати її молодому поколінню. Що з дитинства вкладено в душу дитини, світитиме їй все життя. Сучасній масовій культурі бездуховності, агресії ми повинні протиставити послідовне патріотичне виховання молоді, яке неможливе без української народної пісні й мистецтва.

Українська школа, яка на шляху до комп'ютеризації взялася активно грати ще й у футбол, передусім мусить подбати про душу дитини, яка любить своїх батьків, свою рідну землю, шанує своїх предків. Без вивчення обов’язкової програми "Сто українських народних пісень" це неможливо.

Збереження і впровадження народної пісні як складової сучасної української культури в духовне життя суспільства є невідкладним завданням державної ваги.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів молодшого школяра”.

Об’єкт дослідження – виховний процес в школі.

Предмет дослідження – значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра.

Мета дослідження – показати роль української народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра, визначити особливості та необхідність використання народної пісні у навчально-виховному процесі в школі.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

розглянути вивчення української народної пісні в школі;

охарактеризувати роль народної пісні в розвитку творчої активності учнів;

дослідити формування патріотичних почуттів засобами народної пісні.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ґенеза досліджуваної проблеми
Розвиток демократичної української держави, соціально-економічні та культурні трансформації суспільства зумовлюють оновлення загальних освітніх процесів, формування нових концепцій розвитку особистос ...

Психолого-педагогічні основи використання прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики
Літературознавча пропедевтика, як, зрештою, і інші форми роботи на уроках рідної мови (зокрема читанні) передбачає використання різноманітних засобів навчання. Використання комп’ютера при розробці ди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net