Формування поняття функції в курсі середньої школи

Педагогіка » Формування поняття функції в курсі середньої школи

Актуальність теми роботи полягає в зростанні обсягів розділів функціонального аналізу в курсах алгебри загальноосвітньої школи, що потребує удосконалення технологічної наочності матеріалу, що викладається на базі застосування сучасної комп’ютерної техніки та технологічної можливості застосування повномасштабних проекційних та інтерактивних класних дошок, на яких з’являється можливість поетапної побудови графіків як простих функцій так складних суперпозицій декількох функцій в кольоровому режимі з використанням масштабованості та деталізації графіків в характерних точках.

Предметом дипломного дослідження є ефективність процесу формування поняття функції в шкільному курсі алгебри в 7–11 класах, послідовність та наочність учбового матеріалу.

Об’єктом дипломного дослідження є учбовий матеріал розділів шкільних підручників з алгебри в 7–11 класах загальноосвітньої школи, присвячений формуванню поняття функцій.

Метою дипломного дослідження є узагальнення поточного стану матеріалів з алгебри функцій в шкільних підручниках та розробка напрямків удосконалення наочності і сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри.

Для реалізації мети дипломного дослідження були виконані наступні завдання:

1. В першому розділі проведене узагальнення матеріалів розділів алгебри функцій у 7–9 класах:

- загальна сутність та основні властивості функцій;

- лінійна, обернена та квадратична функції

2. В другому розділі проведене узагальнення матеріалів розділів алгебри функцій у 10–11 класах:

- степенева функція;

- тригонометричні та обернені тригонометричні функції;

- показникова та логарифмічна функції.

3. В третьому розділі запропоноване використання комп’ютерного професійного розрахунково-графічного пакету Microsoft Mathematics 4.0 рівня середньої школи та показана ефективність його використання в наочному викладанні матеріалів по складним функціям (сума та різниця функцій), нерівностям функцій та системам нерівностей функцій.

4. В четвертому розділі викладені пропозиції щодо удосконалення рівня охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах впливу на учнів та викладачів автоматизації процесів навчання в класах загальноосвітньої школи.

Інформаційною базою дипломного дослідження були шкільні підручники курсів алгебри в 7–11 класах 2006–2012 рр. випуску, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для організації навчального процесу в методологічних документах:

– Математика 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 23.02.04 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.08.2012 №166;

– Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи, затверджена Лист МОН України №1/11–6611 від 23.12.2004 (уточнення від 28.10.2010 №1021).

При підготовці тексту роботи для оцінки якості наочного матеріалу використані графіки функцій, наведені в підручниках алгебри для 7–11 класів.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика вивчення географії антарктиди
Вивчення географії Антарктиди проводиться в 7кл. в шкільному курсі «Географія материків і океанів». Ефективне засвоєння самого навчального матеріалу залежить по-перше від того настільки правильно вчи ...

Проектування технологій формування ІД
Після того, як у навчених сформовані необхідні уявлення про об'єкти, що вивчаються, процеси або явища навколишній дійсності, наступає етап формування умінь, навиків або, по-іншому, виконавчих дій. Го ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net