Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання

Педагогіка » Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Одним з найважливіших шляхів демократизації освіти є оновлення методичного забезпечення навчального процесу, адже сутність уроків справжнього вчителя полягає не лише у змісті, а й у методиці їх побудови, шляхах і засобах організації роботи кожного учня. Він вчить дітей мислити, розмірковувати, аналізувати, здобувати глибокі і міцні знання, застосовуючи їх на практиці. В основі оновлення методів, прийомів навчальної діяльності учнів мають бути гуманістичні стосунки, принципи рівноправного діалогу вчитель - учень. Визначальною спрямованістю такої роботи є розвиток самостійності учнів, їхньої пізнавально-дослідницької діяльності, систематичне формування у них умінь виробляти власну точку зору, погляди, переконання, які ґрунтуються на національних і загальнолюдських цінностях.

Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання. У свою чергу методам навчання, від яких залежить значний успіх роботи вчителя і школи в цілому, присвячено не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в методиках викладання окремих навчальних предметів.

Проблемами удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи займалися Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко та ін. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова тощо.

Якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо. Чи не найголовнішими результатами навчання є виховання сумлінного творчого ставлення учня до праці, його позиція на уроці, бажання та прагнення бути кращим, самостійно працювати, тобто позитивні зміни в самій особистості учня.

Практичною стороною організації самостійної діяльність учнів у навчальному процесі займалися відомі педагоги О.А. Нільсон, П.І. Підкасистий, А.П. Аристова, Б.П. Єсипов.

Навчання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння. Результати досліджень свідчать, що структура навчальної діяльності, яка адекватна цілям навчання, є фактором формування в учнів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися, допитливості, любові до книги, прагнення до самоосвіти. Позитивні сили для всього дерева учіння йдуть насамперед від почуттів школяра, від того, як його зустрічають школа і вчитель. Якщо справдилися надії учня на радість від шкільного життя, тоді зміцнюється допитливість, виникає інтерес, який і є сильним мотивом учіння. Самостійна робота - це виконання учнями завдань без всякої допомоги, але під наглядом вчителя. Самостійна діяльність - це засіб самовираження і самореалізації учнів в різних видах їх праці.

Урок - це "відрізок” навчального процесу, який є довершеним у смисловому, часовому й організаційному відношенні. Незважаючи на таку тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний, контрольно-регульований та оцінно-результативний.

Об’єкт дослідження - трудове навчання учнів основної школи.

Предмет дослідження - організація самостійної роботи з трудового навчання учнів 5-9 класів.

Мета роботи - визначення педагогічних вимог до організації самостійної роботи учнів з трудового навчання.

Завдання роботи:

1. Аналіз поняття і визначення змісту самостійної роботи учнів.

2. Визначення форм і методів самостійної діяльності школярів.

3. Характеристика особливостей організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання.

4. Розробка уроку на тему: "Світильники й електроприлади в побуті.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Предмет педагогіки
Для визначення поняття «педагогіка» необхідно насамперед розмежувати поняття «об'єкт» і «предмет». Об'єкт науки — це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різни ...

Сонячна активність і біосфера Землі
Впливаючи на погоду і клімат, сонячна активність не може не впливати на рослинний світ. Було зібрано багато зрізів дерев з чітко вираженими річними кільцями. Серед них були зрізи секвойї віком 3 200 ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net