Традиційні методи навчання грамоти дітей

Педагогіка » Традиційні методи навчання грамоти дітей

Навчання – це процес двобічної активності. Ці види діяльності можуть здійснюватися самими різноманітними засобами, в залежності від використаних засобів, від умов, при яких здійснюється та чи інша діяльність, від того чи іншого конкретного середовища, в якій вона здійснюється. В самому загальному плані ці способи діяльності і розглядається нами як методи процесу навчання.

Методи навчання являються і історичною, і соціальною категорією, так як вони міняються, в залежності від історичних і соціальних умов. Перед школою встають нові задачі, міняється зміст, освіти, а значить й міняються методи навчання. Для цього використовуються нові засоби чи удосконалюються традиційні. Все це дуже ускладнює тлумачення сутності методів навчання.

Ефективність процесу навчання перш за все залежить від організації діяльності дітей. Тому педагог намагається самими різноманітними прийомами активізувати цю діяльність, й тому наряду з поняттям методи навчання ми використовуємо й поняття прийоми, навчання.

При догматичному навчанні, коли формуються знання о явищах без розкриття їх суті, коли такі знання не грають особливої ролі в практичній діяльності, методи навчання можна роздивлятися як засоби передачі знань вчителем учням у готовому вигляді. Суспільство не може позволити, щоб підростаюче покоління кожен раз повторювало шлях у пізнанні, пройденому усіма попередніми поколіннями. І тому завжди якась частина накопиченої інформації, накопичених знань буде передаватися в готовому вигляді.

Для того, щоб використовувати знання в практичної діяльності, в якихось цілком нових умовах, підростаючі покоління якусь частину накопиченої суспільством інформації повинні засвоювати усвідомлено, понімати сутність явищ. В цьому випадку педагог використовує різні засоби доведення, він не просто передає знання в готовому вигляді, але прагне, щоб учні понімали їх сутність. Тому методи навчання можна розглядати й як засоби спільної діяльності вчителя й учнів по досягненню конкретної учбової мети.

На визначному етапі розвитку суспільства, при більш швидкому змінюванні характеру суспільного виробництва виникла необхідність формувати в учнів у процесі навчання навички й уміння самостійної пізнавальної та творчої діяльності.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розумове виховання - складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості
Розумове виховання - одна із найважливіших складових системи всебічно розвиненої особистості. Сухомлинський вважав, що воно передбачає набуття знань, і формування наукового світогляду, розвитку пізна ...

Розвиток музикальності дітей
Розвиток музикальності є неодмінною умовою формування музичної культури дітей. Під музикальністю розуміється сукупність здібностей, необхідних для успішної музичної діяльності. Основна ознака музикал ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net