Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини

Педагогіка » Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Період бурхливого відродження, який уже вкотре переживає Україна, супроводжується зростанням інтересу до історії, культури, духовних витоків народу. Докорінно змінюються підходи до освіти та соціокультурної політики в цілому. Зростає потреба у вдосконаленні змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, у переорієнтації освіти на розвиток національно визначеної особистості (насамперед, духовно, тобто, коли вона приймає духовність нації як свою власну), яка здатна гармонійно спілкуватися з носіями інших національних культур, бути повноправним і повноцінним учасником різних національних надбань, без якої неможливе існування світової загальнолюдської культури. Тому значне місце у розв’язанні проблем культури й освіти відводиться широкому використанню національних цінностей, традицій, звичаїв, прогресивного досвіду минулого; відродженню незаслужено забутих імен в історії української культури.

До діячів, які посідали чільне місце в національному просвітительському русі і були свідомо вилучені з нього радянською наукою, належить і С.Ф. Русова (1856-1940) — видатний діяч національно-визвольного руху, великий педагог, автор багатьох досліджень з педагогіки, історії, географії, співзасновник педагогічної академії в Україні, співробітник чисельних часописів та журналів. Ще донедавна її плідна наукова спадщина та просвітительська діяльність були невідомі. Педагогічні та літературознавчі праці мислительки у повному обсязі не перевидавалися з 1922 року. Тому на сьогодні не дослідженою є значна частина спадщини С. Русової, до якої не зверталися ні сучасні науковці, ні їх попередники.

С. Русова торкалася розробки проблем освіти, культури, які є актуальними і нині. Крім того, твори педагога містять багато методичних порад, педагогічних спостережень, висновків культурно-освітнього характеру, що не застаріли і для сьогодення. У її працях є теоретичні осмислення і узагальнення власного педагогічного досвіду: про соціалізацію, індивідуалізацію, гуманізацію виховання, про дидактичні принципи та методичні прийоми виховання та навчання, зокрема, про принцип самодіяльності учнів, про навчання як гру, про драматизацію. Ось чому сучасний розвиток науки та культури спонукає до вивчення творчої спадщини вченої; особливої уваги заслуговує дослідження просвітительської діяльності, яка раніше не була предметом розгляду.

Серед прижиттєвих публікацій щодо культурно-освітньої та науково-педагогічної діяльності С. Русової слід виділити критичні статті, рецензії, огляди К. Абламської, О. Дорошкевича, О. Дорошенкової, які були опубліковані на сторінках журналів "Світло", "Вільна українська школа" та інших.

У сучасній українській педагогічній науці тільки почали з’являтися ґрунтовні дослідження, у яких в систематизованому й узагальненому вигляді аналізуються педагогічні погляди, літературно-публіцистична творчість, освітня й громадсько-політична діяльність С. Русової.

Таким чином, враховуючи актуальність проблеми, а також її нерозробленість, ми визначили тему дослідження "С. Русова і просвітительський рух в Україні".

Об’єкт дослідження — просвітительський рух в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження — просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини.

Мета дослідження полягає у тому, щоб визначити основні аспекти просвітительської діяльності і творчої спадщини С. Русової через призму актуальних питань розвитку культурно-освітнього руху в Україні.

На основі поставленої мети нами були сформульовані основні завдання:

1) проаналізувати становлення українського просвітительського руху і вичленити основні його риси та етапи;

2) проаналізувати творчий феномен С. Русової в контексті українського просвітительства кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.;

3) дати узагальнюючу характеристику літературно-публіцистичної, науково-освітньої та громадсько-суспільної діяльності С. Русової як складових її просвітительства, окресливши й аргументувавши основні риси просвітительства вченої.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у розкритті та узагальненні сутності поняття «просвітительство» як історичного феномена; аналізі літературно-публіцистичної та громадсько-культурної діяльності С. Русової крізь призму українського просвітницького руху. Результати дослідження можуть бути використані у процесі вивчення історії педагогіки України, порівняльної педагогіки.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Феномен, національно культурні традиції українського народу
Поняття "Традиції" походить від латинського traditio, що в перекладі означає - передача. Кожне покоління входить у життя через освіту, виховання, соціалізацію, самопізнання і самотворення і ...

Аудіальні засоби навчання
Аудіальні засоби (звукові) які використовуються при вивченні географії Антарктиди поряд з візуальними засобами —це засоби, які в першу чергу розраховані на сприймання певної інформації учнями на слух ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net