Навчальний план адамівської школи козацько-лицарського виховання

Педагогіка » Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання » Навчальний план адамівської школи козацько-лицарського виховання

Сторінка 1

Навчальний план школи козацько-лицарського виховання розроблено з урахуванням вимог Закону про освіту та основних положень Державної національної програми „Освіта”. Він є перехідним для поступового трансформування загальноосвітньої школи у школу козацько-лицарського виховання, поступового приведення змісту навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними суспільними і особистими потребами.

Навчальний план створює передумови для здобуття повноцінної освіти всіма козачатами з урахуванням державних вимог, регіонально-національних особливостей, місцевих запитів та потреб особистостей. Цьому сприяє виділення у змісті освіти двох компонентів: державного і шкільного.

Державний компонент має забезпечити соціально необхідний для кожного козачати обсяг і рівень знань, умінь і навичок (державний стандарт загальної середньої освіти) і відповідає змісту державного компонента загальноосвітньої школи, на базі якої функціонує школа козацько-лицарського виховання.

Шкільний компонент складається з курсів за вибором і факультативів, додаткових занять і консультацій (індивідуальних та групових) та гурткових занять, перелік яких затверджує Велика рада школи. Шкільний компонент знаходиться в повному її розпорядженні і реалізується для задоволення потреб дітей в організації компенсуючих і розвиваючих занять, посиленні окремих предметів (зокрема, козацько-лицарського направлення), введення нових курсів, поглибленого вивчення предметів, занять учнів за індивідуальними програмами тощо.

При потребі, за наявності вільних годин, замість одного виду занять шкільного компонента (наприклад, курси за вибором) можна проводити інші (консультації тощо).

Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять і курсів за вибором – 5 учнів. При потребі можуть створюватись міжкласні та міжшкільні факультативі і курси за вибором учнів.

За рішенням місцевих рад депутатів факультативи і групи для вивчення курсів за вибором можуть комплектуватися незалежно від наявної кількості учнів.

Додаткові заняття і консультації в межах виділених годин проводяться з групою учнів з будь-якою наповнюваністю або з окремими учнями.

Перелік курсів (студій) школи козацько-лицарського виховання.

І. Культура тіловиховання.

1. Історія спорту. 2. Основи медичних знань. 3. Аутотренінг. 4. Гімнастика. 5. Ритміка. 6. Валеологія. 7. Загартування. 8. Козацьке військове мистецтво. 9. Початкова військова підготовка. 10. Фізична культура. 11. Туризм. 12. Основи козацького тіловиховання.

ІІ. Духовна культура.

1. Історія української козацької культури. 2. Українознавство. 3. Християнська етика і моральне здоров’я. 4. Мистецтвознавство. 5. Культура та побут населення України. 6. Музика. 7. Дизайн і архітектура. 8. Хореографія. 9. Мистецтво театру і кіно. 10. Риторика і ораторське мистецтво. 11. Історія мистецтва. 12. Поетика. 13. Основи художньої культури. 14. Вітчизняна і світова культура. 15. Музика і хореографія. 16. Художнє читання. 17. Етнографія і фольклор України. 18. Етика і естетика. 19. Художні промисли. 20. Історія античної культури. 21. Зарубіжна література. 22. Народознавство. 23. Археологія. 24. Історія релігій. 25. Вступ до філософії. 26. Основи філософії. 27. Краєзнавство (Мій рідний край). 28. Хата моя, біла хата (Побут). 29. Рідна мати моя, ти ночей не доспала (Пісні моєї мами). 30. Ой у лузі червона калина (Озеленення української садиби). 31. І на тим рушничкові (Жіноча майстерність). 32. До глибин народної медицини. 33. Старослов’янська мова. 34. Латинська мова. 35. Старогрецька мова. 36. Санскрит. 37. Іноземні мови (німецька, англійська, французька, іспанська, італійська, румунська). 38. Слов’янські мови (польська, чеська, словацька, російська, білоруська, болгарська, сербська, македонська).

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Структура дидактичної гри
Структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі ігрові компоненти: спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання дитини брати участь у грі; орієнтувальний – вибір ...

Методична інтерпретація лексики
Під поняттям «лексика» звичайно розуміють слова і словосполучення. Більшість слів багатозначні, і їх значення конкретизуються лише у мовленні. Слово, відірване від живої мови, має лише потенціальні м ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net