Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Педагогіка » Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення » Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Сторінка 1

Як вказує І. Чепленков, діти з порушенням мовлення належать до неоднорідної та численної групи, для якої оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного розвитку. Відхилення від вікових нормативних показників у розвитку усного мовлення зумовлюють неспроможність дитини увійти в соціальні контакти з дорослими і ровесниками, опанувати навчальну діяльність, що гальмує процес засвоєння загальноосвітніх знань, розвиток навчальних умінь, навичок читання й письма в початковій школі, а також особистісний поступ дитини.

З огляду на це, на думку О. Перчаткіної, логопедичний супровід вихованців – головний напрям роботи з родинами, які виховують дітей з порушеннями мовлення. Логопедичний супровід розглядається нами через взаємодію логопеда з учасниками корекційного процесу: дитина, батьки, вихователі. Успіх роботи логопеда значною мірою залежить від тісного контакту з педагогами та батьками, від єдності вимог, прийомів роботи дітьми. Взаємодія логопеда з педагогами та батьками здійснюється на всіх етапах роботи з дитиною, починаючи з первинного обстеження, результати якого повідомляються вихователям та батькам. Також педагоги та родина систематично інформуються про специфіку і зміст корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, і одночасно одержують інформацію про успіхи дітей. На нашу думку, реалізація корекційних завдань у режимі взаємодії всіх учасників освітнього простору (дитина-логопед-вихователь-батьки) дозволяє розширити класичну схему супроводу дитини (Схема 1.1.):

Схема 1.1

О. Степанова відзначає, що робота логопеда і вихователя з батьками дітей із порушеннями мовлення має здійснюватися в таких напрямах:

1) психолого-педагогічна просвіта батьків;

2) гармонізація дитячо-батьківських відносин;

3) допомога батькам у формуванні адекватної оцінки стану дитини;

4) оптимізація соціальних контактів родини;

5) навчання батьків прийомам корекційно-логопедичної роботи з подальшим контролем за її здійсненням.

Завдання консультативної роботи логопеда, вихователя, зміст програмного матеріалу, а також очікувані результати у вигляді реалізації батьками отриманих знань, сформованих умінь і навичок у спільній з логопедом корекційній діяльності подано в Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Програма роботи логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Загальнопедагогічна теоретико-методична підготовка батьків

у питаннях мовленнєвого розвитку дошкільників

Завдання навчання

Сформовані знання, уміння, навички

Формування знань про хід мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі.

Формування знань про вікові психолого-педагогічні особливості дітей.

Розвиток навичок створення мотивації для мовленнєвого спілкування дітей.

Розвиток уміння створення умов для нормального загального й мовленнєвого розвитку дітей.

Знання періодів і особливостей мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі.

Уміння активізувати мовленнєве спілкування дітей.

Проведення систематичної роботи з розвитку мовлення дітей.

Теоретико-практична підготовка батьків дітей з логопедії

Завдання навчання

Сформовані знання, уміння, навички

Формування знань про прояви мовленнєвих порушень у дошкільників.

Створення мотивації для участі в спільній з логопедом і вихователями корекційній роботі з дітьми.

Формування вмінь виконувати завдання логопеда, використовувати прийоми корекційно-логопедичної роботи.

Проведення систематичної корекційної роботи за завданням логопеда й вихователя.

Дотримання однакових вимог і наступності логопедичного впливу на розвиток дітей в ДНЗ і в родині.

Проведення систематичної корекційної роботи за завданнями логопеда й вихователя.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення
Одним з основних багатств людини є ґрунт, на якому вирощується майже вся продукція рослинництва. Уже в стародавні часи було нагромаджено багато відомостей про ґрунт. Землероби Єгипту, Вавилону, Хорез ...

Методика формування шестирічних учнів до навчальної мотивації
Керуючи організованою дитячою працею, педагог спочатку формує у дітей достатній рівень виконавської дисципліни і виконавських дій. З цією метою, починаючи з молодшого дошкільного віку, він застосовує ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net