Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Педагогіка » Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення » Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Сторінка 1

Як вказує І. Чепленков, діти з порушенням мовлення належать до неоднорідної та численної групи, для якої оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного розвитку. Відхилення від вікових нормативних показників у розвитку усного мовлення зумовлюють неспроможність дитини увійти в соціальні контакти з дорослими і ровесниками, опанувати навчальну діяльність, що гальмує процес засвоєння загальноосвітніх знань, розвиток навчальних умінь, навичок читання й письма в початковій школі, а також особистісний поступ дитини.

З огляду на це, на думку О. Перчаткіної, логопедичний супровід вихованців – головний напрям роботи з родинами, які виховують дітей з порушеннями мовлення. Логопедичний супровід розглядається нами через взаємодію логопеда з учасниками корекційного процесу: дитина, батьки, вихователі. Успіх роботи логопеда значною мірою залежить від тісного контакту з педагогами та батьками, від єдності вимог, прийомів роботи дітьми. Взаємодія логопеда з педагогами та батьками здійснюється на всіх етапах роботи з дитиною, починаючи з первинного обстеження, результати якого повідомляються вихователям та батькам. Також педагоги та родина систематично інформуються про специфіку і зміст корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, і одночасно одержують інформацію про успіхи дітей. На нашу думку, реалізація корекційних завдань у режимі взаємодії всіх учасників освітнього простору (дитина-логопед-вихователь-батьки) дозволяє розширити класичну схему супроводу дитини (Схема 1.1.):

Схема 1.1

О. Степанова відзначає, що робота логопеда і вихователя з батьками дітей із порушеннями мовлення має здійснюватися в таких напрямах:

1) психолого-педагогічна просвіта батьків;

2) гармонізація дитячо-батьківських відносин;

3) допомога батькам у формуванні адекватної оцінки стану дитини;

4) оптимізація соціальних контактів родини;

5) навчання батьків прийомам корекційно-логопедичної роботи з подальшим контролем за її здійсненням.

Завдання консультативної роботи логопеда, вихователя, зміст програмного матеріалу, а також очікувані результати у вигляді реалізації батьками отриманих знань, сформованих умінь і навичок у спільній з логопедом корекційній діяльності подано в Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Програма роботи логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення

Загальнопедагогічна теоретико-методична підготовка батьків

у питаннях мовленнєвого розвитку дошкільників

Завдання навчання

Сформовані знання, уміння, навички

Формування знань про хід мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі.

Формування знань про вікові психолого-педагогічні особливості дітей.

Розвиток навичок створення мотивації для мовленнєвого спілкування дітей.

Розвиток уміння створення умов для нормального загального й мовленнєвого розвитку дітей.

Знання періодів і особливостей мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі.

Уміння активізувати мовленнєве спілкування дітей.

Проведення систематичної роботи з розвитку мовлення дітей.

Теоретико-практична підготовка батьків дітей з логопедії

Завдання навчання

Сформовані знання, уміння, навички

Формування знань про прояви мовленнєвих порушень у дошкільників.

Створення мотивації для участі в спільній з логопедом і вихователями корекційній роботі з дітьми.

Формування вмінь виконувати завдання логопеда, використовувати прийоми корекційно-логопедичної роботи.

Проведення систематичної корекційної роботи за завданням логопеда й вихователя.

Дотримання однакових вимог і наступності логопедичного впливу на розвиток дітей в ДНЗ і в родині.

Проведення систематичної корекційної роботи за завданнями логопеда й вихователя.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сприймання мистецьких творів у початковій школі
У молодших школярів сприймання стає більш довільним і цілеспрямованим процесом. В учнів суттєво змінюється зоровий і дотиковий вибір заданої фігури серед інших фігур, про що свідчить зменшення часу, ...

Реалізація принципів навчання в початковій школі як психолого-педагогічна проблема
Усвідомлення навчального процесу як соціально-педагогічного явища сприяє якісній його організації та проведенню. На відміну від «процесу навчання» дидактична категорія «навчальний процес» охоплює всі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net