Аналіз ефективності розробленої методики пропаганди логопедичних знань серед батьків, що виховують дітей з порушеннями мовлення

Педагогіка » Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення » Аналіз ефективності розробленої методики пропаганди логопедичних знань серед батьків, що виховують дітей з порушеннями мовлення

Сторінка 1

Для того, щоб довести ефективність пропаганди логопедичних знань з батьками у процесі корекції мовленнєвих порушень дошкільників, ми провели повторне анкетування батьків експериментальної групи.

В результаті повторної діагностики було з’ясовано, що у 46,60% батьків (7 осіб) виявлено високий рівень сформованості логопедичних знань, що на 26 % вище від попередніх даних; у 53,4 % батьків (8 осіб) логопедичні знання сформовані на середньому рівні, що на 20 % нижче від попередніх даних. Батьків з низьким рівнем логопедичних знань після впровадження розробленої нами системи роботи з їх пропаганди не виявлено. Результати повторного анкетування подано в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Рівні сформованості логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення на констатувально-контрольному етапі експерименту

Високий

Середній

Низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

7

46,6

8

53,4

-

-

У результаті повторного дослідження сформованості мовлення дітей, після впровадження пропагандичної роботи з батьками, нами були визначені також дві групи дітей: до першої увійшли дошкільники без порушень мовлення (таких виявилося 27), до другої увійшли діти з порушенням звуковимови (таких виявилось 7, п’ятеро – з контрольної групи, 2 – з експериментальної).

На підставі отриманих даних за рівнем успішності дошкільників також розподілили на 3 групи – високий, середній, низький. Дані, отримані в результати повторної діагностики рівня сформованості усного мовлення дошкільників Полтавського ДНЗ комбінованого типу № 59 «Малятко», Центру Ранньої Соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ми занесли до таблиці 2 (див. Додаток З).

З таблиці 2 видно, що у групі дітей із ЗНМ (і в експериментальній, і в контрольній), відбулися не лише кількісні, але й якісні зміни. Проте, у дошкільників експериментальної підгрупи, чиї батьки були залучені у систему пропаганди логопедичних знань, ці показники значно вищі.

Так, дані повторної діагностики розвитку фонетики-фонематичної системи вказують, що в контрольній групі показник високого рівня сформованості підвищився на 17%, а в експериментальній – на 75%. У порівнянні з першим дослідженням у 7 дошкільників із ЗНМ порушень звуковимови після занять за комплексною програмою не виявлено, а, отже, рівень їх мовного розвитку став набагато вище.

Повторна перевірка розвитку граматичної будови мовлення дає підстави стверджувати, що у дітей контрольної крупи показник успішності підвищився на 11,4%, в експериментальній – на 50%.

Повторна діагностика розвитку лексичної системи вказує на те, що в контрольній групі показник високого рівня збільшився на 31,5%, в експериментальній – на 50%.

Рівень розвитку зв’язного мовлення підвищився в дошкільників контрольної групи на 11,5%, в експериментальної – на 62,5% .

Таким чином, після впровадження запропонованої нами системи роботи з батьками дітей з порушеннями мовлення щодо пропаганди логопедичних знань, результати дітей експериментальної групи за всіма завданнями значно покращилися. П’ятеро дошкільників із ЗНМ увійшли до групи без порушень звуковимови. Двоє діток із ЗНМ, у яких це мовленнєве порушення остаточно не було виправлене, вийшли на високий рівень розвитку мовлення за всіма завданнями. Результати діагностики дозволяють стверджувати, що гіпотеза, висловлена нами на початку дослідження, підтвердилася. Отже, система роботи педагогів з батьками дітей із порушеннями мовлення, спрямована на розвиток теоретичного, практичного й особистісного компонентів педагогічної компетентності в процесі організованої логопедичної просвіти, сприяє ефективності корекційно-логопедичній роботі з дітьми.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Тенденції розвитку музичної освіти Німеччині та Швейцарії
Одним з найяскравіших представників швейцарської методики музичного виховання був видатний композитор і педагог Еміль Жак-Далькроз (1865-1950). Аналізуючи систему музично-ритмічного виховання, створе ...

Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів
У результаті аналізу педагогічної, психологічної і мистецтвознавчої літератури було визначено, що для розвитку творчого потенціалу молодших школярів у музичній діяльності необхідно розвивати такі тво ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net