Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності

Педагогіка » Методика вивчення іменника у початкових класах » Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності

Сторінка 2

3. Прочитай слова. Запиши іменники у дві колонки. У першу – назви істот, у другу – назви неістот.

Літак, тополя, космонавт, телевізор, завод, доярка, школа, кравець, ведмідь, школяр.

4. Зі слів склади речення. Запиши. Підкресли слова – назви істот.

Ведмедю, меду, хотілося;

на, він, забрався, пасіку;

на, бджоли, налетіли, гість;

Мишко, господарок, відбивався, від, але, не, відходив;

мед, вже, солодкий, дуже.

5. Запиши речення. Назви власні та загальні іменники.

Миколка, Гриць, Василько, Петрусь збирали грицики, васильки, миколайчики, Петрові батоги.

6.Запиши іменники у три стовпчики:

1 – чоловічого, 2 – жіночого, 3 – середнього роду.

Пісня, абрикос, колосся, гомін, місто, люстра, опудало, горлиця, батько, гречка, зоря, кажан, ласунець, коло, коромисло, полотно, ліжко.

7.Подані іменники записати у давальному і місцевому відмінках.

Книга, стежка, бджілка.

Якісний і кількісний аналіз виконання учнями запропонованих завдань представлений у таблиці 1.

Зведені результати в експериментальному і контрольному класах

Таблиця 1

№№ п/п

Характеристика

відповідей

Кількість учнів класу

Відсоток учнів

у класах

Експериментальний

Контрольний

Експериментальний

Контрольний

1.

Повна правильна

8

5

26, 7

16,7

2.

Неповна правильна

7

6

23,3

20

3

Частково правильна

13

14

43,3

46, 6

4.

Неправильна

2

3

6,7

10

5

Відсутня

0

2

0

6,7

Дані таблиці яскраво показують відмінність між рівнем засвоєння граматичних категорій іменника учнями експериментального класу, з одного боку, і учнями контрольного класу — з іншого.

Результати свідчать про те, що більшість молодших школярів справились із запропонованими завданнями (93,3 відсотка учнів експериментального і 83,3 відсотка контрольного класів). Учні експериментального класу в процесі роботи використовували схеми-опори, таблиці; вони краще володіють прийомами аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, у них багатше і емоційніше мовлення, словниковий запас, більш сформоване вміння висловлювати і обґрунтовувати власне міркування, знайти іменник, визначити число, рід, відмінок, ніж в учнів звичайного класу. Як виявилося, учням контрольного класу важко визначити взаємозв'язок слів у реченні, іменники, які вжиті в однині і множині, з групи іменників вилучити "зайве". У той час, як значна частина учнів експериментального класу (53,3 відсотка) добре справилась з цими завданнями. Бесіди, проведені з учнями контрольного класу, дають підстави стверджувати, що допущені помилки зумовлені не стільки недосконалим знанням мовних правил, скільки одноманітністю навчальних вправ, поданих у підручнику, які мають швидше тренувальне значення, однаковими видами навчальної діяльності, відсутністю знань про практичне використання матеріалу, що вивчається. В результаті дітям нецікаво вивчати іменник. Тому і кількість правильних відповідей у них нижча. Наочне уявлення цього дають нам графіки (мал.1).

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку
Розвиток дитини супроводжується процесами присвоєння суспільно-історичного досвіду в ході особистісного пізнання, що розглядається у формі навчальної діяльності. Завдяки навчальній діяльності встанов ...

Болонський процес та його вплив на реформування освітньої системи України
Болонський процес, або Болонська реформа, започаткована у 1999 році, триває вже майже десятиліття. Сорок шість держав на двох континентах, від Португалії до Азербайджану, від Норвегії до Туреччини. 1 ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net