Програма з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні творчості М.В. Гоголя

Педагогіка » Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури » Програма з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні творчості М.В. Гоголя

Сторінка 3

Для того, щоб перейнятись почуттями письменника та його героїв, прослідкуємо , як Гоголь описує степ.

ІІІ. Робота з текстом.

Аналіз уривка «Степ вдень».

1. Виразне читання уривка вчителем.

2. Бесіда за запитаннями:

- В якому реченні висловлюється головна думка уривка? (ніщо у природі не могло бути краще)

- Чим так захоплює Гоголя степ? В чому він бачить чаруючу красу степу? (розкішністю фарб, його барвами та різноманітністю).

В якій послідовності автор змальовує степ?

Який основний образ проходе через увесь опис степу?

Від опису рослин М.Гоголь переходе до опису птахів. Він не тільки бачить птахів, але і чує їх. В цьому описі зливаються зорові і слухові відчуття.

Знайдіть цей уривок , де автор описує цей сюжет.

Аналіз уривку «Степ у вечері».

1. Читання уривку підготовленого учнем.

2. Бесіда за запитаннями.

- Як перетворюється степ у вечері? (барвистий простір потемнішав, рослини пахнуть сильніше, музика яка наповнювала день, стихає).

- Які тропи Гоголь використовує, змальовуючи степу у вечері?

- Як ви розумієте метафору «Весь степ курився пахощами»?

- Як ви розумієте порівняння «Лебедине ячання срібною хвилею розлягалося в повітрі»?

Аналіз уривку «Степ вночі».

1. Виразне читання уривку.

2. Бесіда за запитаннями.

- Як змальовується степ в ночі?

- Які тропи автор використовував, описуючи степ в ночі?

ІV. Підведення підсумків уроку.

Бесіда за запитаннями:

- Чому М.Гоголь увів опис степу у повість?

- Які виникають почуття при читанні опису картин природі у творі?

V. Оцінювання.

VІ. Домашнє завдання. Поділитись на групи та намалювати малюнок на тему: «Чарівна краса степу», скласти вірш або не великий опис степу за власним баченням природи (вид роботи учні вибирають за бажанням).

Вивчення творчості М.В.Гоголя у шкільній програмі є закономірною. Багато своїх творів Гоголь присвятив Україні. В них він описував побут і звичаї та життя українського народу, героїзм та нездоланність патріотичного духу в боротьбі за рідну землю, красу української природи.

Міністерство освіти і науки України розглядає питання з більш поглибленого вивчення творчості Гоголя і це питання є актуальним, тому що творчість М.В.Гоголя є гідною до більш глибшого вивчення у шкільній програмі. Це дасть змогу школярам ознайомитись з творами письменника у

більшому обсязі і дати свою оцінку його творчості.

Курс зарубіжної літератури 7 класу пропонує до вивчення історичну повість М.Гоголя «Тарас Бульба». На основі методів та прийомів розвитку творчих здібностей учнів, розглянутих у першому розділі, застосовуючи їх на вивченні повісті, я розробила плани – конспекти до уроків. Обравши тему «Протиставлення життєвого вибору в долях синів Тараса Бульби», метою якої було розвити навички порівняльної характеристики та особисте бачення характерних рис характеру і поведінки героїв, уміння виділяти позитивні і негативні риси характеру братів, вміння дати розгорнуту відповідь на поставлені запитання та інше. В другій темі «Картини природи у творі Тарас Бульба» ставили за мету розвиток і вдосконалювання свого мовлення, аналіз уривків з тексту та інше; а в домашньому завданні було запропоновано учням скласти вірш або невеликий опис степу за власним баченням природи, а також поділившись на групи намалювати малюнок.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Програма групових коректувально-розвиваючих занять
Мета: За допомогою спеціальних ігор і вправ добитися значного поліпшення показників пам'яті. Завдання: Розвиток зрячої пам'яті. Учити довільному запам'ятовуванню. Розвиток і інших пізнавальних процес ...

Формування експериментальної програми фізичної підготовки молодших школярів
Теоретичний аналіз обраної проблеми дав нам підстави стверджувати, що організація фізичної підготовки зі школярами молодшого шкільного віку повинна включати наступні кроки: 1) формування системи трен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net