Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Педагогіка » Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії » Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Хімічні реакції»; закріпити вміння та навички щодо складання рівнянь окисно-відновних реакцій і використання методу електронного балансу, складання термохімічних рівнянь, класифікації хімічних реакцій за різними ознаками, розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій; планувати та організовувати власну навчальну діяльність.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,

таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів.

Базові поняття та терміни: хімічні реакції, реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну; окиснення, відновлення, окисно-відновні реакції, окисник, відновник, екзо- та ендотермічні реакції, тепловий ефект хімічних реакцій, термохімічні рівняння, швидкість хімічних реакцій, каталізатори, оборотні реакції, типи хімічних реакцій.

Тип уроку: урок узагальнення та корекції знань.

Методи навчання: словесні, інтерактивні, репродуктивні, частково пошукові, практичні, методи контролю та корекції.

Структура уроку

I. Організаційний етап 3 хв.

II. Актуалізація опорних знань 10 хв.

ІII. Узагальнення та систематизація знань 25 хв.

ІV. Домашнє завдання 2 хв.

V. Підбиття підсумків уроку 5 хв.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на робочий лад.

Оголошується тема уроку, його мета та план.

Клас об’єднується в гетерогенні групи по 4–5 учнів. У кожній групі має бути учень-консультант, який стає відповідальним за роботу групи.

Він отримує картку консультанта, в якій узагальнює роботу учнів групи на різних етапах уроку. Консультантом можна призначити учня, який продемонстрував гарне знання матеріалу під час експрес-контролю протягом вивчення теми. тестовий педагогічний діагностика хімія

II. Актуалізація опорних знань

Робота в групах

Теоретичний залік проводиться в групах. Роздруковані запитання надаються кожній групі. Учні по черзі відповідають на п’ять запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Консультант оцінює відповіді й заносить кількість балів кожного учня в картку. Вчителеві необхідно слідкувати за правильністю оцінювання відповідей у групах.

Приклади запитань

1. Назвіть ознаки, за якими можна класифікувати хімічні процеси.

2. На які типи поділяють хімічні реакції за цими ознаками?

3. Дайте визначення реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

4. У чому відмінність окисно-відновних реакцій?

5. Які речовини називаються окисниками? відновниками?

6. Який процес називається окисненням? відновленням?

7. У якому ступені окиснення елементи можуть виявляти властивості:

а) тільки окисні; б) тільки відновні; в) і окисні, і відновні?

8. Які речовини можуть виявляти властивості: а) відновників; б) окисників?

9. Чому фтор і кисень у хімічних реакціях зазвичай є окисниками? Чи існують ще які-небудь прості речовини, що були б тільки окисниками чи тільки відновниками?

10. Як визначити, чи належить реакція до окисно-відновних?

11. Дайте визначення поняттю «тепловий ефект реакції».

12. Які реакції називаються ендотермічними? екзотермічними?

13. Як позначається тепловий ефект? У яких одиницях він вимірюється?

14. Як за значенням теплового ефекту визначити приналежність хімічної

реакції до екзотермічної чи ендотермічної?

15. Які рівняння реакцій називають термохімічними?

16. Дайте визначення поняттю «швидкість хімічної реакції».

17. Назвіть чинники, від яких залежить швидкість хімічної реакції.

ІII. Узагальнення та закріплення знань

Учням пропонується перелік різнорівневих завдань з різних модулів теми. Учні обирають завдання з кожного модуля, розв’язують їх, допомагаючи одне одному. Консультант занотовує в картку бали за виконання завдань. Учитель слідкує за роботою груп, консультує, допомагає, перевіряє окремі роботи. Консультант виставляє додаткові бали (від 1 до 2) учням, які допомагали іншим учням у групі під час розв’язування задач.

Біля дошки можна організувати виконання найбільш типових завдань, подібних до тих, що наведені в переліку завдань для груп. У кінці роботи здійснюється загальне обговорення в класі особливостей виконання завдань апропонованих типів.

Наводимо приклади завдань.

Модуль «Окисно-відновні реакції»

І рівень (за кожне завдання дається 1 бал)

1. У наведених рівняннях реакцій укажіть окисник і відновник:

а) HCl + Al → AlCl3 + H2;

б) N2 + H2 → NH3;

в) Na + H2O → NaOH + H2,

г) Ca + O2 → CaO.

2. Закінчіть напівреакції, укажіть процеси окиснення та відновлення

а) H20 2H+; г) Ca0 → Ca+2;

б) Mn+2 → Mn+7; д) S+6 → S–2;

в) N–3 _→ N+5; е) O2 _→ 2O–2.

ІІ рівень (за кожне завдання дається 2 бали.)

3. Укажіть, який із наведених нижче процесів є окисно-відновним. Замість електронних формул підставте символи відповідних елементів і визначте їхні ступені окиснення

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Інструкція з охорони праці під час кулінарних робіт
1.1.До виконання кулінарних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвої ...

Використання символів на логопедичних заняттях
Дитині значно легше засвоїти поняття, коли воно не тільки показане логопедом на собі, а й позначене зрозумілим, близьким для дитини образом, легким для сприймання. Ми рекомендуємо використання символ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net