Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Педагогіка » Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії » Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Сторінка 2

а) 2e8e8e1e →2e8e8e ; в) 2e8e3e →2e8e ;

б) 2e8e6e →2e8e8e ; г) 2e8e18e6e →2e8e18e8e .

4. Складіть електронний баланс і укажіть тип таких реакцій:

а) HCl + Zn → ZnCl2 + H2;

в) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O;

б) N2 + H2 → NH3; г) Cu(NO3)2 → Cu + NO2 + O2.

ІІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

5. Доберіть коефіцієнти в рівняннях реакцій методом електронного балансу

а) CuS + HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + SO2 + NO + H2O;

б) FeCl3 + KI → FeCl2 + I2 + KCl;

в) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O;

г) P + HNO3(конц.) + H2O → H3PO4 + NO.

6. Укажіть, яке з наведених рівнянь відповідає хімічній реакції, що реально відбувається

а) 2H2SO4 + 4H2S = 6H2O + SO2 + 5S;

б) 4H2SO4 + 2H2S = 6H2O + 5SO2 + S;

в) H2SO4 + H2S = 2H2O + SO2 + S.

7. Закінчіть рівняння реакцій і складіть для них електронний баланс

а) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → б) K2Cr2O7 + HCl →

в) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 →

Модуль «Швидкість хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 1 бал)

8. Як зміниться швидкість хімічної реакції між двома газуватими речовинами:

а) при збільшенні концентрації; б) збільшенні тиску;

в) збільшенні об’єму?

9. Як зміниться швидкість хімічної реакції між двома розчинами:

а) при збільшенні концентрації; б) збільшенні температури?

10. Як зміниться швидкість реакції N2(г.) + 3H2(г.) = 2NH3(г.) при збільшенні концентрації азоту?

ІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

11. У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакцій при підвищенні температури від 15 до 45 °С, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3?

12. За температури 50 °С швидкість хімічної реакції дорівнює 0,025(моль/л ·хв).

Побудуйте графік залежності швидкості реакції від температури, якщо при збільшенні температури на кожні 10 °С швидкість реакції збіль- шується в 3 рази.

Модуль «Тепловий ефект хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 1 бал)

13. Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які — ендотермічними?

а) S(тв.) + O2(г.) → SO2(г.) + 297 кДж ;

б) Fe2O3(тв.) + 3H2(г.) → 2Fe(тв.) + 3H2O(г.) – 89,6 кДж;

в) 2H2(г.) + O2(г.) → 2H2O(р.) + 286 кДж;

г) C(тв.) + H2O(р.) → CO(г.) + H2(г.) – 131,4 кДж.

14. Укажіть ендотермічні реакції розкладу та сполучення.

а) H2(г.) + 1/2O2(г.) → H2O(г.) + 241,8 кДж;

б) N2(г.) + O2(г.) → 2NO(г.) – 180,8 кДж;

в) 1/2H2(г.) + 1/2Cl2(г.) → HCl(г.) + 92,8 кДж;

г) HgO(тв.) → Hg(р.) + 1/2O2(г.) – 181,17 кДж.

ІІ рівень (за кожне завдання дається 2 бали)

15. При згорянні фосфору кількістю 1 моль утворюється 746 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

16. При розкладанні йодоводню кількістю 1 моль виділяється 26 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

17. Для розкладання кальцій карбонату кількістю 5 моль необхідно витратити 785 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

18. Ферум (ІІ) оксид можна відновити за допомогою карбон (ІІ) оксиду до заліза. Ця реакція супроводжується виділенням 1318 кДж теплоти при відновленні 1 моль оксиду. Складіть рівняння термохімічної реакції за цими даними.

ІІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

Задачі цього типу розв’язуються як додаткові на розсуд учителя та за бажанням учнів.

19. Обчисліть кількість теплоти, що поглинається при взаємодії водню об’ємом 5,6 л (н.у.) з йодом, якщо тепловий ефект реакції дорівнює –50,8кДж.

20. При згорянні вугілля кількістю 1 моль утворюється 393,5 кДж теплоти. Обчисліть кількість теплоти, що утворюється при згорянні вугілля масою 700 г, якщо масова частка Карбону у вугіллі — 95%.

21. Обчисліть кількість теплоти, що утворюється при горінні 1 м3 генераторного газу складом: CO — 26%, N2 — 70%, CO2 — 4%. Тепловий ефект реакцій CO + 1/2O2 = CO2 дорівнює 284 кДж.

Модуль «Типи хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 2 бали)

22. Назвіть типи реакцій за рівняннями, що наведені в завданні 8, за всіма відомими вам класифікаційними ознаками.

23. Наведені хімічні реакції класифікуйте за всіма класифікаційними ознаками:

а) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 + Q;

б) C2H4(г.) + H2(г.) ←Ni→ C2H6(г.) + Q;

в) 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe + Q;

г) CaCO3(кр.) → CaO(кр.) + CO2(г.) – Q.

ІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

24. Допишіть рівняння хімічних реакцій

1. = 2KOH + H2 + Q;

2. = 2HI – Q;

а) Виберіть рівняння ендотермічних реакцій.

б) Виберіть рівняння екзотермічних реакцій.

в) Виберіть рівняння реакції, що відповідає такій характеристиці: реакція розкладу, ендотермічна, без участі каталізатора, без зміни ступеня окиснення.

г) Виберіть рівняння реакції, що відповідає такій характеристиці: реакція розкладу, ендотермічна, без участі каталізатора, оборотна, кисно-відновна.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система нетрадиційних уроків
Нестандарті уроки складають цілу систему. Нестандартні уроки за структурою, способом проведення, особливостями поділяють на: 1. Уроки змістової спрямованості. Їх основним компонентом є взаємини між у ...

Позакласне заняття з виховання почуття патріотизму в дітей на тему "Державні символи України"
Поглибити знання дітей про державну символіку України, виховати в учнів почуття патріотизму та любові до рідного краю. Сприяти розвитку інтересу до правознавства. Оформлення. (у далині сцени прикріпл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net