Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Педагогіка » Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії » Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

а) 2e8e8e1e →2e8e8e ; в) 2e8e3e →2e8e ;

б) 2e8e6e →2e8e8e ; г) 2e8e18e6e →2e8e18e8e .

4. Складіть електронний баланс і укажіть тип таких реакцій:

а) HCl + Zn → ZnCl2 + H2;

в) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O;

б) N2 + H2 → NH3; г) Cu(NO3)2 → Cu + NO2 + O2.

ІІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

5. Доберіть коефіцієнти в рівняннях реакцій методом електронного балансу

а) CuS + HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + SO2 + NO + H2O;

б) FeCl3 + KI → FeCl2 + I2 + KCl;

в) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O;

г) P + HNO3(конц.) + H2O → H3PO4 + NO.

6. Укажіть, яке з наведених рівнянь відповідає хімічній реакції, що реально відбувається

а) 2H2SO4 + 4H2S = 6H2O + SO2 + 5S;

б) 4H2SO4 + 2H2S = 6H2O + 5SO2 + S;

в) H2SO4 + H2S = 2H2O + SO2 + S.

7. Закінчіть рівняння реакцій і складіть для них електронний баланс

а) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → б) K2Cr2O7 + HCl →

в) H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 →

Модуль «Швидкість хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 1 бал)

8. Як зміниться швидкість хімічної реакції між двома газуватими речовинами:

а) при збільшенні концентрації; б) збільшенні тиску;

в) збільшенні об’єму?

9. Як зміниться швидкість хімічної реакції між двома розчинами:

а) при збільшенні концентрації; б) збільшенні температури?

10. Як зміниться швидкість реакції N2(г.) + 3H2(г.) = 2NH3(г.) при збільшенні концентрації азоту?

ІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

11. У скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакцій при підвищенні температури від 15 до 45 °С, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 3?

12. За температури 50 °С швидкість хімічної реакції дорівнює 0,025(моль/л ·хв).

Побудуйте графік залежності швидкості реакції від температури, якщо при збільшенні температури на кожні 10 °С швидкість реакції збіль- шується в 3 рази.

Модуль «Тепловий ефект хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 1 бал)

13. Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які — ендотермічними?

а) S(тв.) + O2(г.) → SO2(г.) + 297 кДж ;

б) Fe2O3(тв.) + 3H2(г.) → 2Fe(тв.) + 3H2O(г.) – 89,6 кДж;

в) 2H2(г.) + O2(г.) → 2H2O(р.) + 286 кДж;

г) C(тв.) + H2O(р.) → CO(г.) + H2(г.) – 131,4 кДж.

14. Укажіть ендотермічні реакції розкладу та сполучення.

а) H2(г.) + 1/2O2(г.) → H2O(г.) + 241,8 кДж;

б) N2(г.) + O2(г.) → 2NO(г.) – 180,8 кДж;

в) 1/2H2(г.) + 1/2Cl2(г.) → HCl(г.) + 92,8 кДж;

г) HgO(тв.) → Hg(р.) + 1/2O2(г.) – 181,17 кДж.

ІІ рівень (за кожне завдання дається 2 бали)

15. При згорянні фосфору кількістю 1 моль утворюється 746 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

16. При розкладанні йодоводню кількістю 1 моль виділяється 26 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

17. Для розкладання кальцій карбонату кількістю 5 моль необхідно витратити 785 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

18. Ферум (ІІ) оксид можна відновити за допомогою карбон (ІІ) оксиду до заліза. Ця реакція супроводжується виділенням 1318 кДж теплоти при відновленні 1 моль оксиду. Складіть рівняння термохімічної реакції за цими даними.

ІІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

Задачі цього типу розв’язуються як додаткові на розсуд учителя та за бажанням учнів.

19. Обчисліть кількість теплоти, що поглинається при взаємодії водню об’ємом 5,6 л (н.у.) з йодом, якщо тепловий ефект реакції дорівнює –50,8кДж.

20. При згорянні вугілля кількістю 1 моль утворюється 393,5 кДж теплоти. Обчисліть кількість теплоти, що утворюється при згорянні вугілля масою 700 г, якщо масова частка Карбону у вугіллі — 95%.

21. Обчисліть кількість теплоти, що утворюється при горінні 1 м3 генераторного газу складом: CO — 26%, N2 — 70%, CO2 — 4%. Тепловий ефект реакцій CO + 1/2O2 = CO2 дорівнює 284 кДж.

Модуль «Типи хімічних реакцій»

І рівень (за кожне завдання дається 2 бали)

22. Назвіть типи реакцій за рівняннями, що наведені в завданні 8, за всіма відомими вам класифікаційними ознаками.

23. Наведені хімічні реакції класифікуйте за всіма класифікаційними ознаками:

а) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 + Q;

б) C2H4(г.) + H2(г.) ←Ni→ C2H6(г.) + Q;

в) 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe + Q;

г) CaCO3(кр.) → CaO(кр.) + CO2(г.) – Q.

ІІ рівень (за кожне завдання дається 3 бали)

24. Допишіть рівняння хімічних реакцій

1. = 2KOH + H2 + Q;

2. = 2HI – Q;

а) Виберіть рівняння ендотермічних реакцій.

б) Виберіть рівняння екзотермічних реакцій.

в) Виберіть рівняння реакції, що відповідає такій характеристиці: реакція розкладу, ендотермічна, без участі каталізатора, без зміни ступеня окиснення.

г) Виберіть рівняння реакції, що відповідає такій характеристиці: реакція розкладу, ендотермічна, без участі каталізатора, оборотна, кисно-відновна.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Фразеологізми як засоби формування мовного етикету
Особливістю оволодіння українською мовою є те, що вона є не тільки предметом вивчення, а й найважливішим засобом виховання і розвитку особистості. У зв’язку з цим важливого значення набуває розв’язан ...

Організація науково-дослідницької діяльності школярів
Сучасна школа завдяки спільним зусиллям учених і педагогів-новаторів піднялася до розуміння необхідності науково-дослідної, експериментальної діяльності як елемента практичної діяльності педагога. «Я ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net