Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Педагогіка » Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії » Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю

Сторінка 3

д) Знайдіть рівняння реакції обміну, яка відбувається до кінця з утворенням осаду.

е) Виберіть рівняння реакцій заміщення.

є) Знайдіть рівняння оборотної каталітичної реакції сполучення.

25. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3.

Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс, а для реакцій йонного обміну запишіть рівняння в йонному вигляді.

Зошити або аркуші з самостійною роботою здаються на перевірку вчителю.

ІV. Домашнє завдання.

1. Виконати завдання за підручником.

2. Підготуватися до тематичної атестації.

V. Підбиття підсумків уроку.

Учні здійснюють самооцінку своєї діяльності на уроці за 5-бальною шкалою. Консультанти підбивають підсумки роботи в групах, оцінюють діяльність окремих учнів і групи взагалі.

Учитель підбиває підсумки вивчення теми.

Самостійна робота у тестовій формі до уроку узагальнення та систематизації знань з теми «Хімічні реакції» у 9 класі.

Робота розрахована на 20 хв. уроку.

Бланки для заповнення роздруковуються на кожного учня.

Приклад:

Самостійна робота з хімії (тема: Хімічні реакції)

ВАРІАНТ 1

І рівень. (Завдання з вибором 1 правильної відповіді)

Складіть рівняння хімічної реакції між калій бромідом і арґентум нітратом. Укажіть речовину, яка визначає ознаку реакції

А калій бромід;

Б аргентум нітрат;

В аргентум бромід;

Г калій нітрат.

Визначте ступінь окиснення Брому на початку реакції

А +2;

Б -1;

В +1;

Г 0.

Визначте тип цієї реакції

А каталітична;

Б окисно-відновна реакція;

В реакція обміну;

Г ендотермічна.

ІІ рівень. (Завдання на встановлення відповідності)

Встановіть відповідність між типом хімічної реакції та ознакою, за якою їх класифікують.

Тип реакцій

Окисно-відновні;

Екзо-, Ентотермічні;

Каталітичні;

Оборотні;

Заміщення, розкладу, сполучення, обміну.

Ознаки реакцій

Зміна числа реагентів і продуктів реакції.

Зміна ступенів окиснення елементів.

Виділення або поглинання енергії.

Відбуваються в одному напрямі, або в двох протилежних напрямах.

Наявність каталізатора

1

2

3

4

5

ІІІ рівень. (Завдання на встановлення послідовності)

Установіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення Хлору.

А HCl

Б KClO3

B HClO

Г Cl2

1

2

3

4

А

Б

В

Г

IV рівень. (відкрита форта завдання)

Використовуючи метод електронного балансу, складіть рівняння хімічної реакції між алюмінієм і хлоридною кислотою. У відповіді зазначте коефіцієнт перед формулою сполуки – окисника.

ВАРІАНТ 2

І рівень. (Завдання з вибором 1 правильної відповіді).

Складіть рівняння хімічної реакції між калій йодидом і арґентум нітратом. Укажіть речовину, яка визначає ознаку реакції.

А калій йодид;

Б аргентум нітрат;

В аргентум йодид;

Г калій нітрат.

Визначте ступінь окиснення Калію на початку реакції.

А +2;

Б -1;

В +1;

Г 0.

Визначте тип цієї реакції.

А каталітична;

Б окисно-відновна реакція;

В реакція обміну;

Г ендотермічна.

ІІ рівень. (Завдання на встановлення відповідності).

Встановіть відповідність між типом хімічної реакції та хімічним записом відповідної реакції.

Тип реакцій

Окисно-відновні;

Екзо-, Ентотермічні;

Ознаки реакцій

Ca0 → Ca+2;

CaCO3(кр.) → CaO(кр.) + CO2(г.) – Q.

1

2

ІІІ рівень. (Завдання на встановлення послідовності).

Установіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення Хлору.

А HCl

Б KClO3

B HClO

Г Cl2

1

2

3

4

А

Б

В

Г

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі
З урахуванням психічних процесів учнів молодшого шкільного віку, можна сформулювати педагогічні вимоги до організації процесу навчання читанню іноземною мовою в початковій школі. 1. Практична спрямов ...

Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки" - забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та про ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net