Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання » Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету

На кожному етапі уроку трудового навчання у певній мірі можливо використовувати мережу Інтернет як засіб не тільки пошуку інформації, а також як дидактичний матеріал при формуванні нових знань учнів. Урок трудового навчання ми поділили на 3 стадії і визначили можливості Інтернету на кожній із них (рис.3)

При вступі, актуалізації і мотивації ми використовуємо такий етап, як показ в режимі ONLINE, діти наглядно бачать, що їм розповідають. Щоб пояснити новий матеріал і діти легше його освоїли, треба застосувати демонстрацію того, що пояснювалося, тоді буде легше їм запам’ятовуватися. В завершені уроку треба закріпити знання які учні отримали, їм дається змога зробити це шукаючи інформацію в Інтернеті.

Вивчення досліджувальних об’єктів за допомогою моделі називають моделюванням. Моделювання – це теоретичне чи практичне дослідження об’єкта, в чому безпосередньо вивчається не сам об’єкт пізнання, а допоміжна штучна або природна система, яка перебуває в деяких об’єктивних відносинах із об’єктом пізнання, здатна його заміняти в певному відношенні та яка дає при його дослідженні в кінцевому підсумку інформацію про сам модельований об’єкт.

Педагогічний смисл моделі полягає в тому, що вона дає змогу визначити актуальні та перспективні завдання навчально-виховного процесу, виявити, вивчити і науково обґрунтувати умови можливого зближення між імовірними, очікуваними і бажаними змінами об’єкта, який вивчається.

Рис.3 Модель уроку міцності засвоєння нових знань з використанням Інтернету.

Модель сучасного уроку

Особливістю сучасного уроку є:

• Комунікативна спрямованість;

• Діяльнісний та тексто-центричний підходи.

У зв’язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається структура навчального матеріалу, модель уроку видозмінюється. Вчитель, виконуючи одну зі своїх функцій – проектування педагогічної системи, вносить корективи як у формальну частину поурочного плану, так і аналітичну (діагностичну), змістову лінію.

Типологію уроків за основними дидактичними цілями можна представити, спираючись на основні елементи – складові частини уроку:

• перевірка опорних знань та вмінь;

• вивчення нового матеріалу;

• його закріплення та узагальнення;

• домашнє завдання.

На підставі класифікації за дидактичною метою була спроба створити тезаурус різних типів, видів і форм.

За дидактичною метою можна виділити такі типи уроків:

1) вступні уроки;

2) уроки вивчення нового матеріалу;

3) уроки формування вмінь;

4) уроки перевірки, контролю та корекції;

5) комбіновані уроки;

6) уроки повторення вивченого;

7) узагальнюючі уроки.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції освіти в соціально-політичній сфері
Формування особистості – один із життєво важливих інтересів держави і груп, тому обов’язковим компонентом освіти є правові норми і політичні цінності, що відображають політичну зацікавленість груп, я ...

Психологічні особливості тестування
При проведенні екзаменаційного тестування необхідно дотримуватися певних правил стосовно суб'єктів контролю, в основі яких закладені положення психології тестування: 1 .Випускник має бути впевненим, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net