Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання » Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Сторінка 2

9. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладів, органів управління освітою.

Вимоги до влаштування кабінетів трудового навчання з комп’ютерним обладнанням:

v У цьому нормативно-правовому акті термін вживається в такому значенні: Кабінет трудового навчання з комп’ютерним обладнанням — це навчально-матеріальна база навчального закладу, міжшкільного навчально-виробничого комбінату з комплектом навчальної обчислювальної техніки або навчально-комп’ютерним комплексом (далі — НКК), оргтехнікою, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристосуваннями для проведення теоретичних і практичних, та позакласних (позаурочних) занять з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій. Кабінет оснащений комп’ютерами використовується у викладанні інших навчальних предметів, трудового навчання з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій.

v Приміщення кабінету оснащеним комп’ютерами має відповідати вимогам: ДСанПіН 5.5.2-008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63 (далі — ДСанПіН 5.5.2-008-01), ДСанПіН 5.5.6-009-98 "Улаштування і обладнання кабінетів, комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 N 9 (далі — ДСанПіН 5.5.6-009-98).

v Приміщення кабінету оснащеним комп’ютерами повинно мати природне і штучне освітлення з урахуванням вимог ДСанПіН 5.5.6-009-98.

v Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання, шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінетів оснащених комп’ютерами, слід виконувати відповідно до вимог і нормативів ДСанПіН 5.5.6-009-98.

Вимоги до обладнання робочих місць учнів та вчителів (викладачів):

1. Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6-009-98.

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець (крісло), розташованих на робочих місцях учнів, які навчаються у кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням, визначаються вимогами ДСанПіН 5.5.6-009-98.

3. Конструкція робочого столу має забезпечувати можливе розташування навчального обладнання.

4. Конструкція робочого стільця (крісла) має забезпечувати підтримання раціональної робочої пози під час виконання основних робочих операцій, створювати умови для зміни пози. Учитель (викладач) повинен відрегулювати висоту та кут нахилу сидіння і спинки відповідно до зросту і віку учня. Сидіння, спинка та підлокітники стільця мають м’яке, неслизьке, повітропроникне покриття.

5. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 екран ПК слід розташовувати на оптимальній відстані від очей учня, але не ближче 0,4 м залежно від розміру екрана монітора. Для зручності зорового спостереження площина екрана ПК має бути перпендикулярна лінії зору, при цьому має бути передбачена можливість переміщення монітора у вертикальній площині під кутом +- 30 град. (справа наліво).

Вимоги електробезпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням:

1. Під час експлуатації систем електропостачання, електрообладнання та електричного освітлення приміщення кабінету оснащених комп’ютерами необхідно дотримуватись вимог "Правил устройства электроустановок”, затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533, НАПБ В.01.050-98/920, цих Правил, вимог нормативно-технічної та експлуатаційної документації підприємства-виробника ПК.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вікові особливості музичного розвитку дитини
Здібності дитини розвиваються в процесі активної музичної діяльності. Правильно організувати і направити її з самого раннього дитинства, враховуючи зміни вікових щаблів, - завдання педагога. В іншому ...

Методика розвитку творчих здібностей учнів 6-річного віку в процесі використання театралізованих ігор на уроках музики
З метою вивчення процесу розвитку творчих здібностей у першокласників, нами була організована протягом навчального року експериментальна робота, яка являла собою проведення уроків музики, побудованих ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net