Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання » Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Сторінка 3

2. Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі проводи в ізоляції.

3. Заземлення повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

4. Штепсельні з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з’єднань для напруги 127 В та 220 В і бути пофарбовані в колір, який візуально відрізняється від кольору штепсельних з’єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

5. Не допускається:

· використання електрообладнання кабінету оснащеним комп’ютерами в умовах, що не відповідають вимогам інструкцій підприємств-виробників;

· експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією;

· розміщення електрообладнання поблизу джерел тепла, у місцях з недостатньою вентиляцією;

· залишати працюючий ПК без догляду на тривалий час — більше 30 хв.;

· підключення ПК до електромережі та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

6. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен візуально перевірити непошкодженість захисного заземлення в тих кабінетах оснащених комп’ютерами, у яких це заземлення виконано відкритим проводом.

7. Слід вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережі, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час — добу і більше.

8. У разі несправності електрообладнання, його складових частин слід звернутися до працівників сервіс-центрів, не починати повторне вмикання або ремонт самостійно.

Організація безпечної роботи в кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням:

1. Робота з охорони праці в кабінеті оснащеним комп’ютерами організовується у відповідності до статуту навчального закладу, положення про організацію роботи з охорони праці.

2. На початку вивчення предметів з трудового навчання учні закріплюються вчителем (викладачем) за робочими місцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова зміна розташування учнів у кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням.

3. Позакласні заняття з трудового навчання проводяться в присутності вчителів (викладачів).

4. Учителі (викладачі) стежать за виконанням учнями вимог безпеки під час навчання в кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням.

5. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці до роботи на ПК допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

6. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 безперервна робота учнів з екраном відео монітора не має перевищувати:

· для учнів I класу (6 років) — 10 хв. за одну навчальну годину;

· для учнів II-V класів — 15 хв. за одну навчальну годину;

· для учнів VI-VII класів — 20 хв. за одну навчальну годину;

· для учнів VIII-IX класів — 25 хв. за одну навчальну годину;

· для учнів X-XI класів та студентів вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації на першій годині занять — 30 хв., на другій годині — 20 хв.

Навчання з трудового навчання в навчальних закладах системи загальної середньої освіти передбачає 1-2 навчальні години на тиждень залежно від освітнього рівня відповідно до Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в індивідуальному режимі, який визначає вчитель. Початок і закінчення занять з кожною групою учнів фіксується в журналі обліку використання ПК відповідно до віку.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності
Оволодіння технікою мовлення та засобами інтонаційної виразності є важливою передумовою до успішного читання художнього твору, але цього недостатньо. Для правильного вибору прийомів та засобів необхі ...

Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності
У випадку педагогічної організації і підтримки самореалізації творчого потенціалу учнів у їх дослідницькій роботі ми повинні були створити докладну модель діяльності, що включала б: а) загальну мету, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net