Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання » Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Сторінка 4

8. Загальна тривалість позакласних та факультативних занять з трудового навчання не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК — не більше 1 години.

9. Загальна тривалість під час профільного навчання учнів на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.

10. Під час занять на ПК для попередження розвитку перевтомлення необхідно здійснювати комплекс профілактичних заходів (орієнтовний комплекс вправ міститься в додатку), а саме:

a) після безперервної роботи з екраном монітора згідно з п. 5.6 — протягом 1,5-2 хв. вправи для профілактики зорової втоми;

b) через 25 — 30 хв. роботи з використанням комп’ютерів — протягом 5 хв. комплекс вправ для профілактики зорового і статичного стомлення.

Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці під час навчання в кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням:

1. Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами навчального закладу покладається на його керівника відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці».

2. Керівник навчального закладу, в якому проводиться навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами:

· створює здорові і безпечні умови для проведення занять у кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· наказом призначає відповідальних осіб, які зобов’язані контролювати створення безпечних умов навчання та праці, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з охорони праці на робочому місці в кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· організовує роботу щодо розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для учнів під час навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· організовує роботу щодо забезпечення учнів справними обладнанням та пристроями;

· організовує проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами;

· організовує один раз на три роки навчання завідувачів кабінетів оснащеним комп’ютерами, учителів, викладачів інформатики з питань охорони праці з наступною перевіркою знань відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541, та Положення про організацію роботи з охорони праці;

· відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284, проводить розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями під час навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами.

3. Завідувач кабінету, учителі, викладачі:

· навчають учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті оснащеним комп’ютерами, а також безпечних методів виконання робіт;

· стежать за дотриманням вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу;

· є відповідальними за збереження обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами, справність засобів пожежогасіння;

· щодня проводять реєстрацію в журналі використання ПК кабінету оснащеним комп’ютерами часу початку та закінчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення;

· проводять реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту;

· стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами;

· здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Положенням про проведення навчання з питань охорони праці, що розробляється і затверджується керівником навчального закладу відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541. Навчання учнів безпечному поводженню проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розроблюють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історія розвитку онкогенетики та провідні вчені, які займалися цією проблемою
Основні закони спадковості мають безпосереднє відношення до пояснення виникнення та розвитку пухлин, саме тому сформувалась онкогенетика, як гілка клінічної онкології. Визначаючим моментом у стабільн ...

Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі
Для того, щоб визначити початковий рівень сформованості уміння виразно читати вірші, був проведений констатуючий експеримент в двох класах: експериментальному 2 «В» - 21 учень і контрольному 2 «Б» - ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net