Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Педагогіка » Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання » Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням

Сторінка 4

8. Загальна тривалість позакласних та факультативних занять з трудового навчання не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК — не більше 1 години.

9. Загальна тривалість під час профільного навчання учнів на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.

10. Під час занять на ПК для попередження розвитку перевтомлення необхідно здійснювати комплекс профілактичних заходів (орієнтовний комплекс вправ міститься в додатку), а саме:

a) після безперервної роботи з екраном монітора згідно з п. 5.6 — протягом 1,5-2 хв. вправи для профілактики зорової втоми;

b) через 25 — 30 хв. роботи з використанням комп’ютерів — протягом 5 хв. комплекс вправ для профілактики зорового і статичного стомлення.

Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці під час навчання в кабінеті трудового навчання з комп’ютерним обладнанням:

1. Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами навчального закладу покладається на його керівника відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці».

2. Керівник навчального закладу, в якому проводиться навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами:

· створює здорові і безпечні умови для проведення занять у кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· наказом призначає відповідальних осіб, які зобов’язані контролювати створення безпечних умов навчання та праці, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з охорони праці на робочому місці в кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· організовує роботу щодо розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для учнів під час навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами;

· організовує роботу щодо забезпечення учнів справними обладнанням та пристроями;

· організовує проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами;

· організовує один раз на три роки навчання завідувачів кабінетів оснащеним комп’ютерами, учителів, викладачів інформатики з питань охорони праці з наступною перевіркою знань відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541, та Положення про організацію роботи з охорони праці;

· відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284, проводить розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями під час навчання в кабінеті оснащеним комп’ютерами.

3. Завідувач кабінету, учителі, викладачі:

· навчають учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті оснащеним комп’ютерами, а також безпечних методів виконання робіт;

· стежать за дотриманням вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу;

· є відповідальними за збереження обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами, справність засобів пожежогасіння;

· щодня проводять реєстрацію в журналі використання ПК кабінету оснащеним комп’ютерами часу початку та закінчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення;

· проводять реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту;

· стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету оснащеним комп’ютерами;

· здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Положенням про проведення навчання з питань охорони праці, що розробляється і затверджується керівником навчального закладу відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541. Навчання учнів безпечному поводженню проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розроблюють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Нетрадиційні уроки у системі навчання мови учнів початкових класів
В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як форми організації навчальної діяльності учнів, що диктує необхідність застосування так званих « нетрадиційних » форм навчання. Нетр ...

Застосування інтерактивних технологій — один із напрямків удосконалення навчально-виховного процесу
Сучасному навчально-виховного процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв’язування провідних задач і завдань на уроках ма ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net