Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів

Педагогіка » Формування читацьких інтересів семикласників активними методами навчання » Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів

Сторінка 4

Наступний метод, який ефективно сприяє на активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиває творче мислення учнів - "Метод замальовування та записування ідей".

Цей метод дозволяє швидко та в повній мірі використовувати розумовий потенціал учнів. Він сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, ефективному запам'ятовуванню, викликає інтерес до навчання, концентрації думок, підвищує продуктивність праці, розширює світогляд та діапазон ідей, розвиває творчий потенціал. Його можна використовувати як для вирішення нескладних проблемних питань, гак і для розробки широкомасштабних проектів.

Даний метод можна використовувати як на уроці, так і в будь-якій іншій творчій діяльності, де є необхідними відбір, осмислення, запам'ятовування, оформлення думок та інформації, наприклад:

1) підбір матеріалів із нової теми;

2) підготовка до бесіди, доповіді, участі у конференції тощо;

3) повторення навчального матеріалу;

4) планування уроків;

5) конспектування уроків;

6) упорядкування думок;

7) підготовка "шпаргалок";

8) робота над темами, коли важко визначити їх обсяг і структуру.

Однак, обов’язково потрібно зазначити, що цей метод має свої ускладнення. Під час використання методу "Замальовування та записування ідей" в учнів виникають деякі проблеми, наприклад:

психологічне неприйняття на початку роботи;

вчитель втручається в розробку схеми - малюнка;

учні не наважуються вносити свої ідеї в групову схему або помилково вносять їх не в ті гілки схеми, в які потрібно (некомпетентність у визначенні категорій);

головні гілки схеми плутають з другорядними (невизначеність в ієрархіях);

перші навички роботи над схемами - малюнками дуже неохайні.

Крім цього, при підготовці до використання цього методу, неодмінно варто приділити увагу функціям вчителя та учнів, які були визначені і сформульовані нами у вигляді таблиці.

Таблиця 2.2

Методика "Замальовування та записування ідей

Функції викладача

Функції учня

1) введення учасників у проблемну тему й пояснення деталей методу замальовування та записування ідей;

2) формування малих груп для роботи над проблемною темою;

3) організація презентації малими групами своїх схем-малюнків;

4) обговорення результатів робіт малих груп і допомога у зведенні результатів роботи в загальну схему-малюнок (на дошці, аркуші паперу формату А1, плівці для показу на проекторі).

1) розроблення, переважно в малій групі по 2-5 осіб, схеми-малюнка проблемної теми;

2) презентація схеми-малюнка;

3) аналіз аналогічних робіт інших малих груп;

4) участь в обговоренні остаточного варіанта схеми-малюнка проблемної теми.

Отже, робота організовується таким чином: для проведення заняття потрібні кольорові олівці або фломастери (6 кольорів на одну групу), папір для малювання формату А4 чи АЗ (по З - 5 аркушів на кожного учасника), спеціальні засоби для презентації розробок перед великою групою учасників.

Метод замальовування та записування ідей полягає в тому, що проблемна тема записується в центрі аркуша паперу. Від головної теми відходять головні гілки та підписуються друкованими літерами. Від кожної головної гілки відходять другорядні гілки, які так само підписуються друкованими літерами і т.д. Тобто, порядок думок фіксується від загального до окремого: чим далі від центру схеми - малюнка, тим конкретнішою стає інформація. Для позначення головних і другорядних гілок використовуються різні кольори. Якщо на аркуші паперу місця для записів недостатньо, можна доклеїти ще один аркуш.

Представимо фрагмент уроку з використанням методу замальовування та записування ідей.

Тема уроку: Григір Тютюнник. "Климко". Втілення вселюдського добра й милосердя в образі Климка.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Труднощі оволодіння діалогічним мовленням
Оволодіння іншомовним діалогічним мовленням представляє певні труднощі для школярів, коріння яких знаходимо у специфічних рисах цієї форми мовлення. Перша з них викликана тим, що діалогічне мовлення ...

Змісті і функції групової навчальної діяльності школярів
Відсутність дидактичної концепції групової навчальної діяльності школярів, з одного боку, та незаперечна цінність групової діяльності для навчального процесу, з іншого боку, спонукали до розробки осн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net