Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів

Педагогіка » Формування читацьких інтересів семикласників активними методами навчання » Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів

Сторінка 9

3-ій етап (20 хв.): ненав'язливе залучення до участі всіх учасників і записування, навіть незначних, на перший погляд, висловлених думок.

4-ий етап (10 хв.): підведення підсумків - систематизація записаних ідеї, визначення логічної послідовності; остаточний аналіз.

У результаті роботи учні відповідають на питання:

За допомогою кого і чого формується кругозір, світогляд героя? (Було багато ситуацій, в яких його родина навчила його любити природу Михайлик був дуже допитливим і полюбляв слухати розповіді діда, навчила мати допомагати, коли самому поміч не заважала б, та привила любов до природи) (Два фрагменти фільму)

Що ви побачили в останньому фрагменті? Чому в хлопчиків були такі нажахані очі?

Як хлопчик ставився до навчання у школі? Чим це пояснити? (Михайлик тягнувся до знань, він дуже хотів навчитись писати і читати, навіть коли був на вулиці сніг, можливо інші діти зраділи б, а хлопчик понурився)

Чим вас приваблює цей персонаж?

Отже, проблема використання в дидактичному процесі креативних методів або розвивального навчання для активізації пізнавальної діяльності та читацького інтересу учнів шестикласників особливо актуальна на сучасному етапі становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом.

Із метою формування особистості учня в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б формуванню в суб’єктів навчання мотивації, активізації пізнавальної діяльності, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й емоційної заангажованості в навчально-пізнавальної діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь.

Оскільки активний підхід до проблеми навчання припускає не вирішення готових дидактичних завдань, а генерацію, творче формування і опрацювання ідей, задумів і проектів у широкому соціальному аспекті життя, креативна технологія навчання має представляти собою спосіб виміру вихідної і основної установки професійної освіти.

В основі активних методів лежить залучення учасників навчання до діяльності; доведено, що людина найбільше вчиться і запам’ятовує якраз в процесі своєї діяльності. Громадська діяльність рідко є самостійною діяльністю, найчастіше вона відбувається в групі - креативні методи надають можливість такого групового навчання.

Учасники навчання приходять на заняття з величезним багажем практичного досвіду - про його значну частину не здогадуватиметься навіть найбільш досвідчений викладач - креативні методи дозволяють і викладачеві і груп і використовувати цей досвід для спільної користі.

Активні методи передбачають значну гнучкість - основне в них результат, а не реалізація попередньо визначеного дидактичного плану. Тому вони передбачають вільність, розслаблення та ігри, що значно сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці української літератури.

Отже, активні методи навчання у дидактичному процесі є доповненням, розширенням традиційних методів навчання лекції, доповіді, читання літератури і не спрямовані проти. Традиційні методи навчання завжди залишаться важливим елементом успішного навчання.

Аналіз методичної літератури, наукових праць із досліджуваної нами проблеми, а також аналіз підручника української літератури, показав, що активізація пізнавальної діяльності з використанням ативних методів є важливою умовою розвитку творчої особистості учня, крім цього здійснюється формування пізнавальної самостійності та інтересу до навчання, що у свою чергу є одним із важливих завдань сучасної освіти.

Таким чином, у ході нашого дослідження, метою якого виступила розробка системи ативних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів з вивчення української літератури в сьомому класі, нами були досліджені психологічні, дидактичні ті лінгводидактичні матеріали, у результаті чого ми змогли дійти певних важливих висновків щодо досліджуваної проблеми.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи навчання та їх класифікація
Для досягнення свідомо визначеної мети в навчально-пізнавальній діяльності необхідно діяти, тобто змінювати стан предмета (для отримання необхідного результату-продукту). Методи навчання — це система ...

Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі
Як свідчить досвід, потенційні можливості та ефективність педагогічної технології дидактичної гри визначаються сукупністю взаємопов’язаних дидактичних умов, які забезпечують її функціонування. Зістав ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net