Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника

Педагогіка » Робота з тематичною лексикою на уроках англійської мови » Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника

Сторінка 2

Підстановчі елементи у вправах можуть бути вербальними і підказуватися усно вчителем або подаватися списком, з якого учень може вибирати потрібну ЛО, та невербальними (малюнки тощо).

Наведемо приклади умовно-комунікативних вправ для автоматизації дій учнів з ЛО активного мінімуму.

1) Answer my questions. Give laconic answers.

T: Is "Katheryna" by Shevchenko a story or a poem?

Ps: A poem.

T: Is "Hamlet" by Shakespeare a play or a novel? Etc.

2) Agree with me if I'm right.

T: "Katheryna" by Shevchenko is a poem.

Ps: You're right. "Katheryna" by Shevchenko is a poem.

T: "Hamlet" by Shakespeare is a play. Etc.

3) Correct me if I'm not right.

T: "Cinderella" is a short story.

P : You aren't right. "Cinderella" is a fairytale.

Т: "Cinderella" is a fairytale. Etc.

4) Complete my statements.

T: "Robinson Crusoe" by Daniel Defoe is .

P: "Robinson Crusoe" by Daniel Defoe is an adventure story.

Т: "Robinson Crusoe" by Daniel Defoe is an adventure story. Etc.

5) Answer my questions.

T: What's your favorite poem?

P: The poem "My Heart's in the Highlands" by Robert Burns. Etc.

6) Tell the class about your favourite novel, poem, short story, fairytale, play, etc.

T: My favourite play is "The Importance of Being Earnest" by Oscar Wilde.

P1: Мy favourite story is "Taras Bulba" by Gogol.

P2: My favourite short story is "The Last Leaf by O.Henry. Etc.

7) Write a note to a class-mate. Ask him/her about his/her favourite novel /story/play/ poem. Wait for the answer.

Робота над засвоєнням активного запасу при вивченні нової теми може бути наступна:

1. Хорове повторення за вчителем слів і словосполучень з метою засвоєння їх слухового образу.

2. Кількаразове прослуховування та повторення слів і словосполучень за вчителем з опорою на образне унаочнення (завжди легше проілюструвати словосполучення або ціле речення з новим словом, ніж окреме слово).

3. Відповіді на запитання у такій послідовності:

а) загальні запитання (Чи це . ?, Чи ти . ? тощо), які вимагають короткої відповіді: Так або Ні;

б) альтернативні запитання (Це стіл чи стілець? Він пише чи читає? тощо), які дають можливість вибору;

в) спеціальні запитання, які передбачають власне визначення предмета, якості, місцезнаходження тощо.

Вправи такого типу можна організувати як роботу в парах: учитель демонструє предмети або їх зображення, дії, якості предметів тощо, а учні звертаються один до одного із серією запитань, аналогічних до запропонованого вчителем. Дещо гіршим слід вважати фронтальне виконання таких вправ, коли вчитель демонструє предмети і сам звертається до класу з серією запитань.

Таку форму тренування легко організувати, коли опрацьовуються слова одного класу (назви меблів, кольори, назви професій, назви видів спорту, назви магазинів, визначення часу, місцезнаходження предметів тощо).

4. Повторне застосування зазначених вище форм роботи на наступному уроці.

5. Запис слів і словосполучень у словнички та їх хорове проговорювання. Відповідно до принципу усної основи, ця форма роботи застосовується, починаючи з другого року навчання іноземної мови.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Закономірності формування рухових навичок у дітей, загальні організаційні та методичні настанови, щодо навчання письма
Останнім часом у нашій країні відбулися значні зрушення в перебудові характеру й змісту освіти, які особливо помітні в початковій школі. Так, скорочено термін навчання до 3-х років, збільшено питому ...

Характеристика культури мовлення старших дошкільників
Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету. Експериментальною роботою було охо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net