Основна документація соціального реабілітолога

Педагогіка » Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації » Основна документація соціального реабілітолога

Сторінка 2

Соціальний педагог повинен знати про кримінальну відповідальність підлітків, неповнолітніх за злочини. Йому слід знати, як ведуться судові розгляди, як здійснюється захист і так далі.

Серед основних напрямків допомоги у реабілітологів є наступні: допомога сім'ї в проблемах, пов'язаних з навчанням і вихованням дитини; допомога дитині в усуненні причин, що негативно впливають на її виховання і навчання; залучення дітей, батьків, громадськості до організації і проведення соціально-значимих заходів, акцій; розпізнавання і вирішення конфліктів, що зачіпають інтереси дитини з метою запобігання серйозним наслідкам; консультування дітей і їх батьків, осіб, замінюючих батьків по питаннях дозволу проблемних життєвих ситуацій; виявлення запитів, потреб дітей і розробка заходів допомоги, для конкретних учнів із залученням фахівців відповідних установ і організацій; допомога педагогам у вирішенні конфліктів з дітьми.

Основними завданнями виступають: запобігання проблемі, своєчасне виявлення і усунення причини, що породжує її; забезпечення профілактики різного роду проявів відхилень в поведінці, в спілкуванні і стосунках людей, і, таким чином, завдання соціального педагога - оздоровлення довкілля дитини.

Основні функції: Освітньо-виховна, тобто забезпечення цілеспрямованого педагогічного впливу на поведінку і діяльність дітей і дорослих; Діагностична, тобто постановка “соціального діагнозу", для чого проводиться вивчення. Організаторська, тобто організація суспільно-цінної діяльності дітей і дорослих, педагогів і волонтерів у вирішенні завдань соціально-педагогічної допомоги, особових особливостей і соціально-побутових умов життя дітей, сім'ї, Прогностична і експертна, тобто участь в програмуванні, прогнозуванні, проектуванні процесу соціального розвитку; Організаційно-комунікативна, тобто включення добровільних помічників, населення мікрорайону в соціально-педагогічну роботу. Охоронно-захисна, тобто використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав і інтересів особи. Посередницька, тобто здійснення зв'язку на користь дитини між сім'єю, освітньою установою і найближчим оточенням учнів.

Досвід роботи соціального педагога в школі широко поширюється. Соціальний реабілітолог вивчає інтереси дітей, проблеми родинних стосунків з різним устроєм, - вивчає сім'ю, допомагає їй в кризисних ситуаціях, допомагає в оздоровленні середовища, в поліпшенні психологічної і педагогічної культури середовища, захищає інтереси дитяти, налагоджує контакти.

Переходячи до головного, слід сказати, що поставлені на початку роботи мети і завдання виконані. Підвищення ефективності діяльності соціального педагога в школі відбувається за рахунок взаємозв'язку його роботи з шкільним психологом, класними керівниками, заступником директора по виховній роботі.

Також важлива допомога “вищих” соціальних служб. Ефективність діяльності ще підвищується на основі обміну досвідом роботи. Тому було б не зайвим проводити єдині збори хоч би разів в півріччя всіх соціальних педагогів шкіл міста.

Якщо важливий обмін досвідом між соціальними педагогами одного міста, то обмін досвідом в цьому напрямі між країнами безцінний. Але оскільки ця професія порівняно молода, є надія, що школам, що не мають доки соціальних педагогів, залишилося чекати недовго, хочеться вірити, що ця професія матиме величезний попит. А майбутнім шкільним соціальним реабілітолога потрібно знати, що їх чекають і їх потребують.

Узагальнюючи вищеописане, можна зробити вивід, що завдання соціального реабілітолога полягає в тому, аби створити таку ситуацію, яка могла б допомогти дитині вийти з кризи, в якій вона виявився. Треба пам'ятати, що такі діти часто прив'язуються до вихователя, і тут важливий його професіоналізм і довірче відношення до дитяти.

Нами було розв’язано наступні завдання:

Розкрито історію вітчизняного та зарубіжного досвіду реабілітаційної роботи в школах.

Розкрито розвиток та особливості соціально-реабілітаційної роботи;

Виявлено вміст і форми реабілітаційної роботи школах соціального спрямування;

Вивчено актуальність роботи соціального реабілітолога в спеціальних навчальних закладах;

Досліджено і розглянуто основні функції, методи, документацію, напрямки реабілітаційної роботи у школах соціальної реабілітації.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Нові інформаційні технології викладання англійської мови
У цей час значні перетворення в галузі освіти торкнулися й навчання іноземної мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використ ...

Милозвучність української мови
У ХІХ столітті про катастрофічні наслідки глобального потепління ще й не чули, вважаючи його початком райського життя для землян. Тоді мріяли про різні способи покращення клімату. Один учений, наприк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net