Декоративна діяльність в дитячому садку

Педагогіка » Декоративно-зображувальна діяльність за мотивами народних промислів » Декоративна діяльність в дитячому садку

Сторінка 1

Високі виховні можливості різних видів декоративної діяльності прикладного мистецтва закладені в самій їхній основі, що базуються на народній творчості, яка сполучає в собі естетичний початок з промисловою технологією і ручною працею.

Необхідною умовою побудови сучасної системи дошкільного виховання й навчання та розвитку всебічно розвиненої особистості є використання народного мистецтва в декоративній діяльності дітей. Народне мистецтво втілює в собі історичний досвід багатьох поколінь і розглядається як частина матеріальної культури.

Важливу роль декоративної діяльності у вихованні дітей відзначало багато вітчизняних мистецтвознавців, дослідників дитячої творчості (А.П.Усова, Т.С.Комарова, Т.Я.Шпикалова, Н.Б.Халезова, Т.Н.Доронова, А.А.Грибовська й інші). Вони переконливо свідчать, що декоративна діяльність викликає у дітей перші яскраві уявлення про Батьківщину, її культуру, сприяє вихованню патріотичних почуттів, прилучає до світу прекрасного, і тому декоративну діяльність і необхідно використовувати в педагогічній роботі у дитячому садку.

Виховати любов до прекрасного . Це значить, ознайомити дітей з різними видами декоративної діяльності.

Декоративна діяльність є одним з факторів гармонійного розвитку особистості. За допомогою декоративної діяльності відбувається збагачення душі дитини, прищеплюється любов до свого краю. Народна декоративна діяльність зберігає й передає новим поколінням національні традиції й вироблені народом форми певних відносини до світу. Мистецтво декоративної діяльності допомагає розкрити дітям світ прекрасного, розвивати в них художній смак.

Зіткнення з народним декоративним мистецтвом збагачує дитину, виховує гордість за свій народ, підтримує інтерес до його історії й культури.

Пізнаючи красу народної творчості, дитина випробовує позитивні емоції, на основі яких виникають більше глибокі почуття: радості, замилування, захвату. Утворяться образні уявлення, мислення, уява. Все це викликає в дітей прагнення передати сприйняту красу, запам'ятати ті предмети народно-декоративного мистецтва, які їм сподобалися, у них пробуджується й розвивається творча активність, формуються естетичні почуття й художній смак, естетична оцінка до предметів українського декоративного мистецтва. У дітей формуються різноманітні здібності - як художні, так й інтелектуальні.

Знайомство дитини з українською декоративною діяльністю опирається на принцип загальної дидактики - зв'язку з життям, систематичності й послідовності, індивідуального підходу в навчанні й художнього розвитку дітей, наочності.

Основними напрямками роботи по декоративній діяльності дошкільників за мотивами українських народних промислів в дитячому садку є:

· знайомство дітей з виробами народних художніх промислів;

· знайомство дошкільників із символікою українського декоративного мистецтва і її значенням.

· самостійне створення дітьми декоративних виробів.

У роботі необхідно використовувати різні методи: метод обстеження, наочності, словесний, практичний, евристичний, частково-пошуковий, проблемно-мотиваційний, метод співтворчості, мотиваційний.

Декоративна діяльність в дитячому садку розпочинається із знайомства дітей з декоративною діяльністю за мотивами українських народних промислів. Форми проведення занять для ознайомлення дошкільників з народними промислами різні: подорожі по стародавніх українських містах, знаменитим на увесь світ своїми художніми промислами, екскурсії в казку, перетворення в майстрів-художників. На таких заняттях вирішуються пізнавальні, навчальні й творчі завдання. Знайомлячи дітей з виробами народних промислів, необхідно прилучати дітей до рідної культури, допомогти їм увійти в світ прекрасного, вчити бачити й почувати неповторні сполучення фарб природи, будити потребу любити й радуватися життю. Необхідно навчити дітей бачити естетичні властивості предметів, розмаїтість і красу форми, сполучення кольорів і відтінків, адже вдивляючись, міркуючи, діти вчаться розуміти, почувати, любити. Творчі здібності дітей в декоративній діяльності розвиваються в різних напрямках: спочатку у створенні ескізів на папері; у продумуванні елементів візерунка; у розташуванні їх на обсягах; у створенні предметів декоративного характеру; вмінні знайти спосіб зображення й оформлення предмета; у перенесенні задуманого декоративного візерунка на виріб. З метою емоційного виховання розглядання предметів можна супроводжувати художнім словом, примовками, образними словами, які використають народні майстри, звучанням народної музики, частівок, пісень. Короткі образні характеристики допомагають дітям запам'ятати того або іншого персонажа, формують доброзичливе відношення до нього. Дітей слід вчити розглядати предмет, обводячи рукою по контурі, тобто використовувати "жест руки". У геометричному орнаменті в ДНЗ бажано вчити дітей, що складний візерунок складається з найпростіших, знайомих частин - крапки, кружка, кільця, прямих і хвилястих ліній. Пояснювати як намалювати нескладний візерунок, а потім запропонувати дітям самим його виконати. Тим, у кого не виходить, дати подивитися таблиці з елементами й компонування їх у візерунку. Обов’язково підбадьорювати дітей прислів'ями, приказками: "Терпіння й труд - усі перетруть". На заняттях ліпити окремі предмети й створювали цілі композиції.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»
Всі отримані до даного моменту проектувальні рішення повинні знайти віддзеркалення в перспективно-поурочному плані вивчення теми. Перспективно-поурочний план це документ, який містить перелік уроків ...

Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента
У контексті нової парадигми "освіти протягом життя", яка передбачає розвиток людини впродовж усього життя як робітника, громадянина, індивідуальності, її неперервну освіту, що супроводжує л ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net