Система занять по декоративній діяльності за мотивами українських народних промислів

Педагогіка » Декоративно-зображувальна діяльність за мотивами народних промислів » Система занять по декоративній діяльності за мотивами українських народних промислів

Сторінка 6

2. Чи доцільно знайомити дошкільнят з ними?

3. Які їх види ви вважаєте доступними для роботи із старшими дошкільниками?

4. Чи можуть народні ремесла впливати на формування певних моральних якостей у малят? Якщо можуть, то яких саме?

5. Які форми роботи із старшими дошкільниками, на вашу думку, є найефективнішими?

Є різні шляхи, форми й методи збагачення виховательського колективу знаннями про народні ремесла та їх використання у роботі з дітьми. Навчання ми проводили на консультаціях, семінарах, семінарах-практикумах. Графічно робота з педагогічними кадрами представлена такою схемою

Шляхи збагачення знань про народні ремесла

Педагогічні ради

Семінари

Консультації

Практикуми

Розглянемо окремі форми роботи, які ми проводили з педагогічними кадрами у дошкільному закладі. Дослідження підтверджують, що у вихователів недостатній або середній рівень знань про народні ремесла. Тому доцільним є проведення проблемного семінару. Це одна з форм підвищення кваліфікації та професійного рівня педагога, яка полягає у самостійній роботі кожного учасника. Завдання такого семінару — підвищення знань про народні ремесла, оволодіння навичками поглибленої самостійної роботи над проблемою з педагогічною та мистецтвознавчою літературою, удосконалення вміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. У підготовці семінару важлива роль належить методисту. На семінарі ставиться основна проблема, яка випливає з анкет, розробляються проблемні питання, даються консультації, поради щодо підготовки занять, пропонується відповідна література. Семінар може бути теоретичним, на якому педагоги інформують про різні види народних ремесел, подають відомості про їх виникнення, розвиток, поширення, орнаментальні особливості та регіональні відмінності. У цьому разі відбувається процес обміну знаннями серед вихователів. Ефективним є проведення теоретико-практичного семінару. Це має на меті перевірку теоретичних знань практичною роботою з дітьми. На таких семінарах за заздалегідь складеним і обговореним планом вихователі можуть обговорювати висновки, що ґрунтуються на досвіді роботи з дітьми, зміст занять, методику ознайомлення з народними ремеслами, методику навчання трудових дій, принципи добору різних видів роботи з дітьми та інші питання. Форма проведення такого семінару може бути довільна, у тому числі й «бесіда за круглим столом».

Велике значення мають консультації. За формою проведення вони можуть бути групові та індивідуальні, а за змістом — теоретичні, методичні або практичні, планові та позапланові. Найважливіше завдання консультування — задоволення потреб вихователів у розширенні, збагаченні або уточненні знань про народні ремесла чи у методиці їх використання в роботі з дітьми.

Практика доводить, що не всі педагоги володіють елементарними навичками певного ремесла. Тому виникає потреба у семінарі-практикумі. При цьому надзвичайно важливо, щоб одержані знання і практичні навички безпосередньо реалізовувались у практичній роботі з дітьми. Після проведення такого практичного семінару ми запропонували вихователям розробити різні активні форми передання знань й умінь своїм вихованцям.

Доцільною і потрібною формою роботи є відкриті заняття та інші заходи, що сприяють обміну досвідом серед виховного складу дошкільних закладів. Вони можуть стосуватися як ознайомчих занять, так і організації праці на їх основі. Методист узгоджує з безпосередніми виконавцями занять тему, основну мету і завдання, дає відповідні консультації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Шкільна адаптація розумово відсталої дитини
Основним завданням батьків і педагогів розумово відсталої дитини дошкільною віку є формувати у неї готовність до школи. Підготувати малюка до школи – це не значить навчити читати, писати, рахувати. Г ...

Світоглядні основи просвітительства С. Русової
У нашому дослідженні ми виходимо з того, що С. Русова була просвітителем, — "носієм освіти і прогресу", оскільки вірила в силу науки, освіти й культури народу, а помічаючи протиріччя суспіл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net