Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології

Педагогіка » Інтерактивні технології навчання » Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології

Сторінка 1

Мета: розширити знання учнів про біологію як сукупність наук про живі істоти, про їх взаємозв`язки між собою та з умовами навколишнього середовища; з історією розвитку біології.

Основні поняття і терміни: біологія, вірусологія, бактеріологія, мікологія, альгологія, біологія, антологія, іхтіологія, біоінженерія, біоніка.

Обладнання: вологий препарат “Жаба” чи опудало птаха, таблиці: “Гідра”, “Мінливість та спадковість”, “Пристосування”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація знань учнів. (Бесіда).

Як би ви пояснили такий вислів: “Біологія – це цілі організми, мільйони молекул. Оце наука!”

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Біологія – комплексна наука про живу природу. (Розповідь учителя про галузі біології).

Біологія – наука про закономірності живої природи. (Розповідь з елементами бесіди, демонстрування вологого препарату, опудала, таблиць).

Симетрія – закономірне, правильне розміщення частин тіла відносно центру (радіальна симетрія) або відносно прямої лінії (двохстороння симетрія).

Полярність – протилежність кінцівок тіла: у тварин – передніх і задніх, у рослин – верхніх і нижніх.

Циклічність – повторення певних періодів життя: сезонна цікавість, добова циклічність, життєва циклічність ( період від народження до смерті). Циклічність у чергуванні ядерних фаз – диплоїдна, гаплоїдна.

Детернізм – визначальність, зумовлена генотипом; закономірність у результаті якої із кожної клітини утворюється певна тканина, певний орган, що відбувається під впливом генотипу і факторів навколишнього середовища.

Мінливість – здатність організму змінювати свої ознаки; генотипічна мінливість успадковується, фенотипічна – не успадковується.

Спадковість – здатність організму відтворювати собі подібних і передавати наступному поколінню свої властивості та ознаки.

Пристосування – відносна доцільність будови і функцій організму, що виникла в наслідок природного добору, який знищує не пристосовані організми до даних умов існування.

Закономірність географічного розташування центрів походження культурних рослин – виявлені М. І. Вавиловим в центрі походження культурних рослин зосереджені в тих районах земної кулі, де і сьогодні спостерігається найбільше число різновидів, сортів, мутацій цих рослин, тобто їх, генетична різноманітність.

Зональність – закономірне розташування на земній кулі природних зон, що відрізняються кліматом, рослинністю, ґрунтами і тваринним світом. Зони бувають широтні (географічні) та вертикальні (у горах).

Єдність живої речовини – жива речовина (біомаса) являє собою не розривну молекулярну – біохімічну єдність, системне ціле з характерними для кожної географічної епохи рисами. Знищення живих видів порушує природну перевагу, що веде за собою різкі зміни молекулярно-біохімічних властивостей живої речовини і не можливість існування видів у тому числі і людини.

Короткий нарис історії розвитку біології. (Дидактична гра “Археологи” Учні за допомогою додаткової літератури відшукують дані з приводу окремих запитань і записують їх у зошити).

Дидактична картка № 1.

а)Перші відомості про живі організми, нагромадження первісною людиною (малюнки, фрески);

б) Описовий характер біології (Гіппократ, Аристотель, Теофраст, Гален);

в) Розвиток біології в епоху відродження;

г) Розвиток біології в епоху середньовіччя;

д) ХУІІІ ст. - початок розвитку біології, зоології, анатомії та фізіології людини, як самостійних наук;

е) Відкриття основних закономірностей в біології ХІХ ст

є) Сучасна біологія, її основні галузі: біотехнологія, генна інженерія.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання
У початкових класах виразне читання з поступально-послідовною системою засвоєння положень теорії і практики набрало статусу обов'язкового. Програма зобов'язує вчителя вже з перших днів навчання випра ...

Організація сімейного дозвілля дітей
Відпочинок дітей, так само як і їхній робочий час, потрібно правильно організувати. Не можна допускати, щоб вихідні дні стали для дітей — днями неробства й нудьги. «Ледарство — мати пороків», — говор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net