Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

Педагогіка » Інтерактивні технології навчання » Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

Сторінка 1

Ознайомити з деякими відомостями про життя і діяльність видатних учених, які працювали в галузі біології на території України. Дати поняття про рівні організації живої матерії. Розширити поняття про основні біологічні методи біології (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання).

Основні поняття і терміни: порівняльно-описовий, статистичний, експериментальний методи; лабораторні експерименти; моніторинг, науковий факт, життєдіяльність; рівні життя: молекулярний, клітинний, популяційно-видовий, біосферно-біоценотичний; біогеоценоз; жива матерія, обмін речовин, ріст, розмноження, подразливість, саморегуляція.

Обладнання: Портрети видатних вчених-біологів; таблиці: “Віруси”, “Гриби”, “Риби”, “Яблуня”, “Природні угрупування”, “Вид”; гербарії рослин одного виду; словники-тлумачники.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів (бесіда).

Як людина вивчає природу ?

Які ви знаєте галузі біології?

Яких ви знаєте вчених-біологів України?

ІІ. Перевірка знань. ( “Цікавий біологічний диктант” дидактична гра) Учням необхідно записати лише термін в той час коли вчитель зачитує саме визначення)

Біологія – наука про закономірності живої природи.

Симетрія – закономірне, правильне розміщення частин тіла відносно центру.

Циклічність – повторення певних періодів життя: сезонна цікавість, добова циклічність, життєва циклічність .

Пристосування – відносна доцільність будови і функцій організму, що виникла в наслідок природного добору, який знищує не пристосовані організми до даних умов існування.

Зональність – закономірне розташування на земній кулі природних зон, що відрізняються кліматом, рослинністю, ґрунтами і тваринним світом

Спадковість – здатність організму відтворювати собі подібних і передавати наступному поколінню свої властивості та ознаки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Дидактична гра “Видатні вчені-біологи”. Для цієї гри було дано завдання, на попередньому уроці, підготувати повідомлення про біографію вчених-біологів України. Учні по-черзі розповідають короткі дані про вчених, інші доповнюють і записують короткі дані у зошити.

1. Життя – це багаторівнева відкрита система (Бесіда. Складання схеми).

Що ви знаєте про віруси?

Про найпростіші організми?

Про тварин, про рослин?

Чи можуть ці організми жити ізольовано від живої і неживої матерії?

Зробіть висновки про те, на якому рівні організації перебувають віруси, найпростіші, багатоклітинні організми, рослини, гриби і запишіть у зошит.

Рівні організації живої матерії:

Молекулярний (віруси);

Клітинний (Одноклітинні, рослини, гриби);

Організмів (багатоклітинні);

Популяційно-видовий;

Біогеоценотичний;

Біосферний.

Основні методи біології (Розповідь учителя з елементами бесіди):

Порівняльно-описовий:

Експериментальний (польові лабораторні роботи);

Моніторинг;

Моделювання;

Статистичний.

ІУ. Закріплення. (дидактична гра “Шифрування”)

Необхідно скласти схему, що відображала б зміст таких речень : “Життя – багаторівнева відкрита система”, “Ознаки живої матерії”.

Елементний склад живих організмів. неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

Мета: ознайомити учнів з хімічним складом живих організмів; з біологічними елементами, мікро- і мікроелементами; розглянути їхню біологічну роль в організмі. Розширити знання про біологічне значення в організмі неорганічних сполук води і мінеральних солей.

Основні поняття і терміни: підрозділені речовини, буферні системи, біохімія, органічні елементи, макро- мікроелементи, ультрамікроелементи.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Учені-біологи України, короткі відомості про них
Даний розділ нашої роботи ми вирішили присвятити короткому викладу відомостей про найбільш відомих вітчизняних вчених-біологів України, які займалися вивченням питань в різних її галузях. Альперн Дан ...

Форми й методи музичного виховання в Україні
Під методами музичного виховання розуміють взаємовідносини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти елементарні знання про музику, оволодіти практичними навичками і вміннями, що допомагають ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net