Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

Педагогіка » Інтерактивні технології навчання » Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

Сторінка 1

Ознайомити з деякими відомостями про життя і діяльність видатних учених, які працювали в галузі біології на території України. Дати поняття про рівні організації живої матерії. Розширити поняття про основні біологічні методи біології (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання).

Основні поняття і терміни: порівняльно-описовий, статистичний, експериментальний методи; лабораторні експерименти; моніторинг, науковий факт, життєдіяльність; рівні життя: молекулярний, клітинний, популяційно-видовий, біосферно-біоценотичний; біогеоценоз; жива матерія, обмін речовин, ріст, розмноження, подразливість, саморегуляція.

Обладнання: Портрети видатних вчених-біологів; таблиці: “Віруси”, “Гриби”, “Риби”, “Яблуня”, “Природні угрупування”, “Вид”; гербарії рослин одного виду; словники-тлумачники.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів (бесіда).

Як людина вивчає природу ?

Які ви знаєте галузі біології?

Яких ви знаєте вчених-біологів України?

ІІ. Перевірка знань. ( “Цікавий біологічний диктант” дидактична гра) Учням необхідно записати лише термін в той час коли вчитель зачитує саме визначення)

Біологія – наука про закономірності живої природи.

Симетрія – закономірне, правильне розміщення частин тіла відносно центру.

Циклічність – повторення певних періодів життя: сезонна цікавість, добова циклічність, життєва циклічність .

Пристосування – відносна доцільність будови і функцій організму, що виникла в наслідок природного добору, який знищує не пристосовані організми до даних умов існування.

Зональність – закономірне розташування на земній кулі природних зон, що відрізняються кліматом, рослинністю, ґрунтами і тваринним світом

Спадковість – здатність організму відтворювати собі подібних і передавати наступному поколінню свої властивості та ознаки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Дидактична гра “Видатні вчені-біологи”. Для цієї гри було дано завдання, на попередньому уроці, підготувати повідомлення про біографію вчених-біологів України. Учні по-черзі розповідають короткі дані про вчених, інші доповнюють і записують короткі дані у зошити.

1. Життя – це багаторівнева відкрита система (Бесіда. Складання схеми).

Що ви знаєте про віруси?

Про найпростіші організми?

Про тварин, про рослин?

Чи можуть ці організми жити ізольовано від живої і неживої матерії?

Зробіть висновки про те, на якому рівні організації перебувають віруси, найпростіші, багатоклітинні організми, рослини, гриби і запишіть у зошит.

Рівні організації живої матерії:

Молекулярний (віруси);

Клітинний (Одноклітинні, рослини, гриби);

Організмів (багатоклітинні);

Популяційно-видовий;

Біогеоценотичний;

Біосферний.

Основні методи біології (Розповідь учителя з елементами бесіди):

Порівняльно-описовий:

Експериментальний (польові лабораторні роботи);

Моніторинг;

Моделювання;

Статистичний.

ІУ. Закріплення. (дидактична гра “Шифрування”)

Необхідно скласти схему, що відображала б зміст таких речень : “Життя – багаторівнева відкрита система”, “Ознаки живої матерії”.

Елементний склад живих організмів. неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

Мета: ознайомити учнів з хімічним складом живих організмів; з біологічними елементами, мікро- і мікроелементами; розглянути їхню біологічну роль в організмі. Розширити знання про біологічне значення в організмі неорганічних сполук води і мінеральних солей.

Основні поняття і терміни: підрозділені речовини, буферні системи, біохімія, органічні елементи, макро- мікроелементи, ультрамікроелементи.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зміст та завдання організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення
Впродовж останнього десятиріччя уряд України демонструє усвідомлення прихованих проблем радянського періоду у педагогічному всеобучі батьків – домінування форм суспільного виховання дітей та нівелюва ...

Аналіз методів визначення фізичного розвитку середніх школярів
Методи визначення показників фізичного розвитку підлітків називають антропометричними дослідженнями, які становлять сукупність методів вимірювання морфонологічних особливостей людського тіла, і включ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net