Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті

Сторінка 3

Окрім словесних методів навчання є також наочні методи навчання.

Наочні методи достатньо важливі для учнів, це є візуальним сприймання дійсності. Суть принципу наочності полягає у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується навчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння системою географічних (уявлень, знань і понять).

Традиційно наочність розглядається у взаємозв’язку з чутливістю, з можливістю спостерігати за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з Тим у, що сприймається органами чуття дитини. Такий підхід звужує можливості використання наочності у процесі навчання географії. Для розкриття методики і реалізації принципу наочності у вивченні географії розглянемо психолого-педагогічні закономірності, на яких він повинен базуватися.

Насамперед слід чітко розрізняти чуттєвість ознак та їх наочність. Чуттєвість ознак об’єкта – це можливість пізнання їх суб’єктом (учнями) безпосереднього сприйняття за допомогою органів чуття.

Потрібно наголосити, що не всі ознаки можуть бути пізнані під час звичайного спостереження. Вони для свого виявлення вимагають певних дій з об’єктами. Тому одні такі ознаки виявляються під час практичних робіт, а інші, особливо властивості, під час проведення дослідів.

Безпосереднє чуттєве сприймання об’єктів навколишнього світу обмежене різними причинами. У зв’язку з цим виникає необхідність в опосередкованому чуттєвому пізнанні. Воно може здійснюватися за допомогою:

а) відповідних приладів, які розширюють можливості відчуття людини ( у географії – це компас, термометр, барометр, гігрометр і т.д.);

б) кінофільмів, відеофільмів, звукозаписів, телепередач, фотографій, картин, які дозволяють сприймати об’єкти, що віддалені у часі і просторі;

в) моделей, що відображають зв’язки й відносини у природі, які органами чуття не сприймаються (наприклад: телурій).

Реалізувати принцип наочності у процесі навчання географії – означає створювати нові, доповнювати, збагачувати й розшифровувати існуючі у свідомості учнів чуттєві образи й уявлення об’єктів навколишнього світу шляхом цілеспрямованого безпосереднього і опосередкованого чуттєвого пізнання.

Сучасна дидактика вимагає більш раціональних варіантів застосування методів наочності, що дозволять досягнути більшого освітнього і виховного результату, а також розвиваючого ефекту

Дидактика орієнтує педагогів на таке застосування наочних методів навчання, щоб водночас мати можливість розвивати мислення учнів. Особливістю наочних методів навчання є те, що вони обов'язково пропонуються в тій або іншій мірі, сполучаючись зі словесними методами. Тісний взаємозв'язок слова і наочності випливає з того, що діалектичний шлях пізнання об'єктивної реальності припускає застосування в єдності живого споглядання, абстрактного мислення і практики.

Існують різноманітні форми зв'язку слова і наочності. Віддати якійсь з них повну перевагу було б помилково, бо в залежності від особливостей завдань навчання, змісту теми, характеру наявних наочних методів, а також рівня підготовленості навчаємих, необхідно в кожному конкретному випадку обирати найбільш раціональне поєднання .

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зміст підготовки спеціаліста за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «ХПІ»
Особливу увагу при підготовці спеціалістів з педагогіки вищої школи Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» приділяє комплексному розвитку особистості та професійних я ...

Інноваційні технології навчання географії
У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й опрацювання значних обсягів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами й технологією роб ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net