Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями, які вони виконують. Одним із засобів навчання при вивченні географії Антарктиди є візуальні засоби. В основі цих засобів лежить принцип створення нових, доповнення, збагачення й розшифровування вже існуючих у свідомості учнів чуттєвих образів й уявлень об’єктів навколишнього світу. Візуальні засоби при вивченні Антарктиди здійснюються через такі прийоми:

1.Натуральні об’єкти:

а) природні об’єкти і предмети господарської діяльності, які можна вивчати в умовах класу (колекції, гербарії і т.п.)

б) природні об’єкти і предмети господарської діяльності у навколишньому середовищі, які вивчаються, їх властивостей, зв’язків, відношеннях.

2.Зображення натуральних географічних об’єктів і явищ:

а) об’ємні моделі (моделі форм земної поверхні, досліджуванні об’єкти і т.п.);

б) плоскі ілюстровані посібники (настінні картини, малюнки, фотографії, портрети, діапозитиви, діафільми, кінофільми, відеофільми, комп’ютерні зображення). Засори навчання цієї групи також сприяють утворенню конкретних уявлень і понять про природні й досліджуванні об’єкти і явища.

3.Опис і відображення предметів і явищ умовними знаками (слова, знаки, цифри):

а) вербальні ( підручники, довідники, зошити з друкованою основою, текстові таблиці);

б) картографічні посібники (настінні карти, настільні і контурні карти, карти-схеми і т. п.)

в) графічні схематичні посібники (структурні схеми, класифікаційні схеми, схеми зв’язків і взаємозв’язків природних і економічних об’єктів і явищ );

г) графічні статистичні посібники ( графіки, діаграми, таблиці).

Засори навчання цієї групи використовують для формування уявлень, з’ясування змісту і структури об’єктів і явищ, особливостей їх просторово-територіального розміщення, допомагають засвоєнню теоретичних знань.

4. Предмети для відтворення і аналізу явищ природи:

в) прилади для картографічних робіт;

г) прилад для відтворення річного і добового руху Землі.

Призначення цієї групи посібників-формування вмінь і навичок користування приладами, фіксації і обробки матеріалів, аналізу явищ.

Дидактичні цілі використання засобів наочності визначаються загальними цілями кожного з етапів процесу навчання. А саме відповідно до етапів вони використовуються так:

І. Постановка мети і завдань уроку:

• для створення проблемної ситуації щодо всього змісту теми;

• для визначення назви теми і завдань уроку;

• для загальної мотивації діяльності учнів.

ІІ. Засвоєння нових знань, умінь і навичок:

• для актуалізації опорних знань та вмінь;

• для створення проблемної ситуації;

• як джерело нових знань, тобто для створення образів і уявлень про об’єкти і явища природи;

• як основа для запам’ятовування і закріплення засвоєних знань;

• як основа усвідомлення засвоєних знань і умінь у логічно завершеній частині змісту.

ІІІ. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок:

• для актуалізації засвоєних елементів знань;

• як основа систематизації та їх узагальнення;

• як основа осмислення внутрішньо поняттєвих і міжпоняттєвих взаємозв’язків між засвоєними елементами знань;

• як основа усвідомлення сформованих знань, умінь і навичок у процесі оволодіння теми змісту.

ІV. Застосування засвоєних знань та умінь:

• для застосування знань шляхом виконання дій в матеріальній (матеріалізованій) і перцентивній формі;

• для формування практичних умінь.

V. Перевірка засвоєних знань та умінь:

• для актуалізації засвоєних знань;

• як основа для логічної, послідовної розповіді;

• для виконання практичних завдань з метою перевірки уміння застосовувати знання у різних видах практичної діяльності та рівня сформованості практичних умінь.

Таким чином, візуальні засоби використовуються для організації навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення географії. Ця діяльність буває репродуктивна і творча.

Репродуктивна передбачає використання засобів наочності як джерела готової інформації, що здобувається учнями відомими їм способами діяльності під безпосереднім або опосередкованим керівництвом учителя.

У процесі творчої діяльності засоби наочності застосовуються під час пошуку способів розв’язання проблеми і як джерело нових географічних знань.

Візуальні засоби при вивченні географії Антарктиди завжди поєднується зі словами вчителя:

• Якщо засоби наочності виступають джерелом географічних знань і учні самостійно здобувають знання, працюючи з об’єктом чи його матеріалізованою формою, то слово вчителя спонукає до виконання необхідних дій із засобами наочності та до повідомлення учнями результатів своїх дій;

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи та форми контролю знань та вмінь студентів та випускників вищих навчальних закладів
Контроль у дидактиці розуміють як перевірку, оцінювання і облік успішності студентів. Він є необхідною ланкою управління навчально-пізнавальною діяльністю тих, хто навчається, засобом одержання зворо ...

Електронні видання та ресурси
Під електронними виданнями та ресурсами (ЕВР) розуміють інформаційні продукти, для відтворення яких потрібен комп'ютер. Електронними виданнями (ЕВ) зазвичай називають інформаційні продукти, які розмі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net