Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Педагогіка » Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди » Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди

Сторінка 3

Вимоги до використання навчальних таблиць при вивченні Антарктиди:

демонстраційні таблиці повинні мати відповідні розміри;

об’єкти, зображені на таблицях, повинні бути достатньої величини;

таблиці повинні представляти монографічні зображення, тобто бажано, щоб на них був зображений один об’єкт або однорідні об’єкти, які пов’язані між собою певними зв’язками;

малюнки, тексти, цифровий матеріал слід розмішувати в певній системі дидактичної послідовності, щоб учні могли легко його “прочитати”;

навчальні таблиці не заміняють натуральних об’єктів, а доповнюють їх і використовуються як основа актуалізації уявлень, сформованих під час спостережень за природою.

Навчальні таблиці використовуються на всіх етапах уроку. Крім статичних є динамічні таблиці. Крім демонстраційних, виготовляються невеликі за розміром таблиці, які є роздавальним матеріалом і учні з ним працюють індивідуально.

Моделі як засоби наочності. Моделі розглядаються як матеріальний чи матеріалізований об’єкт або система об’єктів. За засобами побудови вони поділяються на матеріальні та ідеальні.

Матеріальні бувають динамічні (діючі, розбірні) і статичні (недіючі, рельєфні, нерозбірні).

Динамічні дозволяють вивчати як зовнішній, так і внутрішній зміст об’єктів природи.

Статичні використовуються демонстраційно, як джерело нових знань чи для ілюстрацій пояснень учителя. Не менш ефективні вони при узагальненні, закріпленні й перевірці засвоєних знань, умінь і навичок.

Ідеальні моделі:

а) образні – це моделі. що передають загальну структуру, істотні зв’язки та інші особливості реальних об’єктів в образній формі. До них належать: схематичні малюнки, схеми, карти, плани, діаграми, графіки;

б) знаково-символічні – це моделі, які відображають особливості та закономірності навколишнього світу за допомогою штучної знаково – символічної мови;

в) розумові – це моделі предметів, процесів, що створюються в уяві людини

Навчальні моделі у процесі формування географічних знань, умінь і навичок є зовнішньою опорою для використання розумових операцій з метою осмислення внутрішньої суті явищ, предметів природи, тобто теоретичної інтерпретації результатів дослідів, практичних робіт, спостережень та фактів, отриманих з підручника або повідомлених вчителем. Застосування моделей і моделювання сприяє переходу учнів від конкретно – образного до абстрактного мислення, дозволяє підвищити науково – теоретичний рівень знань.

візуальний географія освіта антарктида

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Категорії педагогіки
Основу педагогічної теорії становлять базові категорії — найширші, провідні поняття педагогіки. Такими категоріями у педагогіці є виховання, навчання, освіта, педагогічний процес. Педагогіка також ши ...

Планування занять з трудового навчання
Планування занять в майстернях включає в себе такі етапи: підготовка вчителя до навчального року, підготовка вчителя до уроку, підготовка вчителя до навчальної теми. Підготовка вчителя до наступного ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net