Особливості національного виховання учнів ПТНЗ

Педагогіка » Використання методу переконання у національному вихованні » Особливості національного виховання учнів ПТНЗ

Сторінка 2

Таким чином, у перший період оформилася і закріпилася патріотична основа української національної самосвідомості. Прийняли остаточну форму поняття про сенс існування народу, його ідеалах особистого, сімейного, суспільного і державного життя.

Другий етап — період боротьби українського народу за волю і незалежність. Його хронологічними рамками є обмеження української автономії в результаті релігійної унії Польші з Великим князівством Литовським, з одного боку, з іншого – 16 липня 1990 р., коли Верховна Рада прийняла історичний документ – Декларацію про державний суверенітет України.

Історичні події України у рамках окресленого періоду зумовили формування національно-патріотичної ідеї українського народу. На думку Б. Кухти, саме на цьому етапі у свідомості українства формується поняття „вітчизна” – Україна. З цим поняттям деякі автори пов'язують патріотичні обов’язки.

Запорізьке козацтво, будучи символом непохитної волі, мужності і героїзму, впливало на розум і серця підростаючого покоління. Сила, велич і могутність козацтва були настільки впливовими, що кожний юнак мріяв стати козаком. Існувала ціла система відбору хлопців для козацької служби. Досвідчені козаки перевіряли рівень їх загартованості в витривалості на спеку і холод, дощ і сніг, брак одягу, їжі тощо. Слід зазначити, що у тому, що українці сьогодні є народом, нацією, провідна роль належить козацтву, які відстоювали свободу, гідність і честь України як незалежної держави

Ідея національного служіння батьківщині – ідея самобутня, якої не було в давніх імперіях, що не відрізнялись особливим національним покликанням народу, і навіть у візантійській Церкві. Суть цієї ідеї полягає у тому, що небесна слава здобувається за допомогою жертвування своїм життям за християнський народ і батьківщину. Запорізькі козаки підняли патріотизм, поставивши його на рівень чесноти, що веде до духовного вдосконалення через акт жертовної любові.

Створення нових форм організації держави (козацько-гетманської), спричинило національне відродження України. Київське братство та група просвітників Києво-Печерської лаври (П. Могила, І.Гізель, Ю.Немирич тощо) відіграли визначну роль у національно-патріотичному піднесенні свідомості народу. Так, П. Могила за допомогою лаврської братії і братських шкіл займався звільненням національних святинь – церков і монастирів (Софійський собор, Видубицький монастир, церква св. Володимира Спаса-на-Берестові) від уніатів. Прагнучи підняти самосвідомість українського народу в його боротьбі за своє визволення, П. Могила звеличував національних героїв, широко послуговувався надбаннями української культури, виявляючи при цьому ґрунтовне знання народних звичаїв та обрядів.

Продовжуючи традицію древніх письменників і мислителів, Феофан Прокопович, Лаврентій Гірка, Георгій Кониський, Іван Максимович, Григорій Сковорода, Іван Некрашевич і ін., вносили у свої твори нові риси: народну поезію, історичні пісні, прислів'я і приказки. „У давний українській літературі, – писала Н.М. Гаєвська, – ніхто не зумів так просто і в той же час поетично висловити захоплення природою, як це зробив Г. Сковорода .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності
На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом у початковій школі нами виявлено, що організація розв’язування задач на ...

Загальні поняття про техніку рухових дій
У кожному довільному руховому акті є рухове завдання і спосіб, яким воно буде вирішуватись. Так, наприклад, стрибок у висоту можна здійснити з прямого і косого розбігу, відштовхуючись ближчою і дальш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net