Метод переконання як ефективний метод у процесі національного виховання учнів ПТНЗ

Педагогіка » Використання методу переконання у національному вихованні » Метод переконання як ефективний метод у процесі національного виховання учнів ПТНЗ

Сторінка 4

Роз'яснення, яке розповідає, схоже на розповідь, націлене на виклад фактів у вигляді живого оповідання.

Роз'яснення, яке розмірковує, будується таким чином, щоб, поставити запитання й самому на нього відповісти.

Проблемне роз'яснення на відміну від розмірковування, відповідь дає слухач. Перед співрозмовником ставляться запитання «за» і «прoти», які змушують його самостійно мислити. Використовується на противагу спонуканню слухача до відповіді, коли весь хід міркувань породжує бажання відповісти й провокує перехід слухача до захисту.

Доказ будується на законах логіки: законі тотожності; законі протиріччя; законі не існуючого третього; законі достатньої підстави.

Закон тотожності. Висловлена думка тотожна сама собі, якщо в момент її висловлювання обсяг її залишається незмінним.

Закон протиріччя. Два судження, з яких в одному стверджується щось («A є Б»), a в іншому те ж саме заперечується («A не є Б»), не можуть обидва бути щирими.

Закон не існуючого третього. З двох взаємозаперечливих суджень одне нeодмінно істинне, а інше - помилкове, a третього - не існує.

Закон достатньої підстави. Будь-яке положення вважається достовірним, тільки якщо воно доведене.

Спростування. У логічному плані природа доказу й спростування однакова. Але в психологічному плані різниця колосальна - у спростуванні ми завжди зіштовхуємося з чиїмось «Я».

Таким чином, можна зробили висновок, що в основі національного виховання в Україні лежить національна ідея – складний соціально-політичний, морально-етичний і психологічний феномен. Специфічним чином відображаючи явища життя, національна ідея виражає мету і реальні потреби всього народу, сприймається в свідомості як засіб і форма вираження почуттів та інтересів. Підкреслимо, що серед громадянських цінностей людини центральне місце повинні посідати національно-патріотичні почуття, що характеризують ставлення людини до свого народу і рідної землі, рівень готовності особистості до трудового і героїчного подвигу в ім'я Батьківщини. Особливої ваги ці почуття набувають у наш час, коли Україна розв'язує складні завдання національного відродження і державотворення.

Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою «Український патріотизм»

Тема : «Український патріотизм»

Мета. Ознайомити дітей з історичним минулим України, виховувати гордість за свою державу, любов до рідної землі;

показати учням красу та багатство української мови за допомогою народної творчості, творів письменників та поетів;

викликати бажання, вивчати рідну мову, милуватися її красою, розвивати мовлення, уміння спостерігати, виховувати любов до рідної землі, свого народу, рідної мови.

Форма: групова

Метод: переконання

Засоби: Плакат з написаною темою, портрети Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, національний прапор України, тризуб, рушники.

Хід заходу

І Підготовча частина

План

Робота з підготовки приміщення

-знайти потрібне приміщення

-провести генеральне прибирання

-провести прикрашення приміщення

-оформлення приміщення: клас або невеликий зал. Столи потрібно розставити півколом або не замкненим колом. Розвісити плакати, написати на дошці вислови:

1. ” Якщо людину не вчити ні доброго ні поганого, вона не стане людиною ”.

(В.Сухомлинський)

2. ” Підносячи людину, ти підносиш сам себе ”.

(В.Сухомлинський)

3. ” Людина залишає себе насамперед у людині ”.

(В.Сухомлинський)

-з`ясувати чи вільне приміщення на час проведення заходу

2. Підготовка необхідного обладнання

-підготовка проектора та аудіо апаратури

-перевірка справності освітлювальних приладів

ІІ Основна частина

1.План проведення заходу

1.1 Вступне слово вчителя

1.2 Основна частина

1.3 Заключна частина

Сценарій виховного заходу

Вступне слово вчителя

1-й ведучий. Доброго дня добродії! Вітаємо вас у нашій господі. Сьогодні 1 грудня 1997 рік. Що за дата?

2-й ведучий. Зачекай, усьому свій час. 24 серпня 1991 року було прийнято Акт про проголошення незалежності України. А 1 грудня рівно 6 років тому у 1991 році було проведено Всеукраїнський референдум, який підтвердив незалежність української держави.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри
Розподіл годин математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється у відповідності до Робочих навчальних планів закладів освіти на 2009/2010 навчальний рік, які складаються від ...

Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності
Позакласна виховна діяльність спрямовані на виховання гармонійної особистості. Ця діяльність заснована на законах творчості, які передбачають залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуально ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net