Виразне читання як навчально-методична проблема

Педагогіка » Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів » Виразне читання як навчально-методична проблема

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Незважаючи на те, що в повсякденному житті людини читання вголос посідає незначне місце, цьому виду читання слід приділити особливу увагу. Це мотивується доконечною потребою формувати такі якості читання, як правильність, виразність, чіткість, емоційність, підконтрольність (дитина повинна вчитися чути себе саму, а вчитель – учня) та інші, не менш важливі.

Щодо послідовності видів читання, то в практиці навчання мов використовують два варіанти: а) ознайомлювальне – вивчальне – переглядове – пошукове; б) вивчальне – ознайомлювальне – переглядове – пошукове. Ми віддаємо перевагу другому варіанту з огляду на те, що вивчальне більшою мірою готує учнів до інших видів читання. І досвід роботи підтверджує, що найбільше уваги в навчанні мови слід приділяти саме вивчальному читанню – вдумливому, мовчки - з метою глибшого проникнення у зміст тексту.

Опанування технології читання здійснюється через систему передтекстових і післятекстових завдань і вправ. У передтекстових завданнях пропонується комунікативна установка на вид читання і необхідність розв'язання певної пізнавально-комунікативної задачі. Це дає змогу зробити процес читання цілеспрямованим і спрогнозувати тему й основну думку тексту.

Післятекстові завдання і вправи спрямовані на перевірку глибини й точності розуміння прочитаного, на забезпечення творчого використання здобутої інформації у власних висловлюваннях (усних І письмових), пов'язаних із проблематикою текст,

Організовуючи роботу над текстом, слід мати на увазі, що вона буде ефективною лише в тому разі, коли і самі тексти, і завдання будуть різноманітними. Така робота не дасть значного приросту до вміння учнів учитися, якщо матиме епізодичний характер. Різні види роботи з текстом мають перемежовуватися, регулярно повторюючись, і не зникати з ужитку.

Формуванню вмінь і навичок вивчального читання сприятимуть вправи, що передбачають:

співвіднесення значення слова з темою чи контекстом (визначити різні контекстуальні значення одного й того самого слова);

розширення словникового запасу (порівняти способи творення зазначених слів, назвати частини мови, до яких вони належать);

диференціацію граматичних явищ (знайти у тексті речення, які пояснюють дане, тобто передують йому, йдуть за ним);

виділення в тексті ключових слів, теми (підкреслити ключове слово в кожному абзаці);

контекстуальну здогадку (знайти в тексті незнайомі слова, здогадатися про їхнє значення з контексту);

прогнозування на мовному рівні (дати найбільшу кількість варіантів закінчення кожного з початих речень);

прогнозування змісту (прочитати заголовок і сказати, про що йтиметься в тексті);

формування навичок роботи зі словником (скласти схему словникової статті поданих слів);

поділ тексту на смислові частини (прочитати текст І розташувати пункти плану в потрібному порядку),

виділення смислових опор у тексті (перечитати абзаци, сформулювати їх основну думку);

еквівалентну заміну (об’єднати 2-3 речення в одне, використовуючи потрібні сполучники);

перевірку розуміння фактичного змісту тексту (вибрати правильний варіант відповіді з кількох даних),

навчання інтерпретації тексту (спростувати думку про те, що ),

визначення пізнавальної цінності прочитаного (де і як можна використати здобуту з тексту інформацію

У процесі навчання ознайомлювального читання доцільно використовувати різні види вправ на:

розуміння лексико-тематичної основи тексту (підготувати на основі тексту повідомлення у вигляді телеграми);

визначення засобів зв'язку в тексті (прочитати пари речень назвати в другому займенники, які вжито замість підмета першого речення),

виділення й розуміння структурно-смислових компонентів тексту (розділити текст на смислові частини й озаглавити кожну з них),

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка тесту-бесіди
Отримавши досить інформації про правила реалізації статевого виховання , я спробувала скласти тест-бесіду «Статевий розвиток». Методика проведення-відповідь на запитання «Так» чи «Ні». На основі відп ...

Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів
Гіпотезу нашого дослідження, суть якої полягає у тому, що рівень навчальних досягнень молодших школярів підвищиться, якщо дотримуватись таких умов: різноманітності змісту і характеру навчальних завда ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net