Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Педагогіка » Учені-біологи України » Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Сторінка 6

Мета: дати уявлення про біосферу та її межі, живу речовину, її функції; розкрити значення вчення В.І.Вернадського для сучасної біологічної науки.

Обладнання:

— діафільм "Рослини і біосфера" (кадр 1, 2);

— діафільм "Тварини і біосфера" (кадр 6);

— діапроектор;

— портрет ученого-

ХЇд уроку І. Активізація розумової діяльності.

Бесіда.

Як би ви назвали сукупність усіх Існуючих екосистем нашої планети?

Які існують географічні оболонки Землі?

Як називається оболонка, заселена живими організмами?

На яких уроках ви вивчали біосферу?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

III. Вивчення нового матеріалу.

а) Біосфера і її межі. Розповідь учителя з елементами бесіди, заповнення таблиці 1.

Бесіда.

Чим визначаються межі життя в атмосфері?

Таблиця 1

Оболонка Землі

Товщина

Межі життя

Будова і значення

Атмосфера

100км

До 10 км (спори бактерій до 20 км)

Тропосфера — нижній шар атмосфери висотою 15 км- Містить водяну пару, яка постійно перемішується при неперервному нагріванні поверхні Землі. Стратосфера — шар, що знаходиться над тропосферою до висоти 40 км. У верхній частині вільний кисень під дією ультрафіолетових променів перетворюється на очон, який утворює екран, що поглинає і відбиває назад у космічний простір космічне випромінювання І короткохвильові ультрафіолетові промені Сонця, які є згубними для всього живого. Іоносфери — шар, що знаходиться над стратосферою, складається з розріджених газів

Літосфера

30—70 км

6—8 м(до 100 м)

Тверда оболонка Землі. Верхня частина літосфери складається з осадових порід, під якими лежать гранітний і базальтовий шари. На поверхні літосфери знаходиться ґрунт, утворений рештками живих організмів

Гідросфера

70 % поверхні Землі

До 11 км (Маріанська западина)

Водна оболонка Землі, знаходиться між атмосферою і земною корою. Світовий океан має середню глибину 3,8 км, максимальну — до 11,034 км. У воді розчинені сполуки майже 100 хімічних елементів, серед яких О2 і СО2

Чим визначаються межі життя в літосфері?

Чим визначаються межі життя в гідросфері?

У якій оболонці життя можна зустріти всюди?

Чому приблизно дорівнюватиме товщина біосфери? (= 30 км.)

б) Учення В.І.Вернадського про біосферу.

Міні-лекція вчителя.

Вивчення різноманітності форм органічного світу та закономірностей його розвитку буде неповним, якщо не визначити місця й ролі живих організмів у цілому на всій планеті Земля. Усі екосистеми земної кулі утворюють разом єдиний біогеоценотич-нин покрив, або екосферу. Оскільки основним компонентом кожної екосистеми є живі організми, то екосферу можна назвати ще й біосферою. Започаткування учення про біосферу пов'язують з іменем відомого французького натураліста Ж-Б.Ламарка, який розглядав земну оболонку, заселену живими організмами, як "область життя". У своїй книжці "Гідрогеологія" Ж-Б.Ламарк писав: " .у природі існує особлива сила, могутня і безперервно діюча, яка має здатність утворювати сполучення, примножувати Їх, урізноманітнювати Їх. Вплив живих організмів на речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюють її кору, досить вагомий, тому що ці істоти, безкінечно різноманітні й численні з постійною зміною поколінь, вкривають своїми рештками, які поступово нагромаджуються і весь час осідають, усі ділянки земної кулі".

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Специфіка побудови уроків у класах-комплектах
В умовах роботи вчителя з двома-трьома класами особливо цінна кожна хвилина. Ретельно продуманий розподіл часу на уроці, раціональне його використання – важливі умови ефективного навчання. Основними ...

Основні методи музичного виховання
Різноманітність методів музичного виховання визначається специфікою музичного мистецтва і особливостями музичної діяльності учнів. Методи застосовуються не ізольовано, а в різних поєднаннях. Наприкла ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net