Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Педагогіка » Учені-біологи України » Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Сторінка 7

Уперше термін "біосфера" вжив відомий австрійський геолог Е.Зюсс у І875 р. у своїй роботі з геології Альп. Але детального пояснення цього терміна в його роботі немає. Цілісне вчення про біосферу створив український учений академік В.І-Вернадський, що є одним з найвидатніших та історично значущих його узагальнень. Основні ідеї про біосферу були сформульовані вченим ще на початку XX ст. А в 1926 р. вийшла його книжка "Біосфера", у якій він розглянув цілий ряд питань функціонування цієї оболонки Землі:

— структура біосфери та її межі;

— жива речовина та її функції;

— виникнення та еволюція біосфери;

— біогенна міграція атомів;

— вплив людини на біосферу та ін.

За В.ІВернадським, "біосфера — це середовище нашого життя, це та природа, яка нас оточує, про яку ми говоримо в розмовній мові-". За сучасними уявленнями біосфера — це своєрідна оболонка Землі, що вміщує всю сукупність живих організмів і ту час гину речовини планети, яка перебуюс в безперервному обміні з цими організмами. Інакше кажучи, біосфера — географічна оболонка Землі, населена живими організмами.

в) Жива речовина га її функції. Бесіда (табл. 2).

IV. Закріплення знань.

Бесіда.

Що таке біосфера? Спробуйте дати три різні визначення біосфери.

Охарактеризуйте вчення В І.Вернадського про біосферу.

Чим зумовлені межі життя в біосфері?

Що таке жива речовина?

Які функції виконує жива речовина?

V. Домашнє завдання. Повторити матеріал уроку.

Таблиця 2

Запитання

Пояснення вчителя

Записи в зошитах

Що ви розумієте під живою речовиною?

Усю сукупність живих організмів у біосфері Вернадський назвав "живою речовиною"

Жива речовини – уся сукупність живих організмів у біосфері

Пригадайте газообмін у людини і рослин. У чому подібність, а в чому відмінність?

В.І.Вернадський вважав, що більшість газів біосфери породжені життям. Кисень утворюється тільки автотрофними організмами, метан — продукт розкладу (гниття) органічних речовин і т.д. Таку функцію живих організмів В.І.Вернадський назвав газовою

В. І. Вернадський визначив 5 основних біоенергетичних функцій живої рсчовиии. Перша функція - газова

Пригадайте, звідки взялася крейда. Чому наші кістки тверді? (Демонстрація діафільму.)

Організми нагромаджують у своїх тілах багато хімічних елементів і сполук. Наприклад, наші кістки — карбонати і фосфати, водорість ламінарія — йод, бактерії— залізо, сірку, марганець тощо

Друга функція -концентраційна

Ми поглинаємо їжу і виділяємо продукти метаболізму. Як називається цей процес?

У живих організмах постійно відбуваються реакції розпаду і синтезу, за яких одні речовини окиснюються, а інші відновлюються. Завдяки цим процесам утворилися осадові породи: крейда. вапняки, горючі сланці, нафта, боксити тощо

Третя функція - ок-гсно-відновна

Завдяки чому можливе існування видів протягом тривалого часу?

Усім видам властиві процеси розмноження, росту, пересування, що зумовлює поширення живих організмів у біосфері. Цю функцію В.І.Вернадський назвав біохімічною

Четверта функція -біохімічна

Чи впливає діяльність людини на біосферу?

Людство залучає все більшу кількість речовин земної кори для потреб промисловості, транспорту, с/г. Таку функцію В.І.Верналський назвав біогеохімічною

П'ята функція біогеохімічна

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток умінь
Розвиток умінь йде в зв'язку з розвитком понять поступово, від простих прийомів до більш складного. Елементарне розрізнення, порівняння і визначення проводяться у курсі зоології. При вивченні кожного ...

Методика розвитку творчих здібностей учнів 6-річного віку в процесі використання театралізованих ігор на уроках музики
З метою вивчення процесу розвитку творчих здібностей у першокласників, нами була організована протягом навчального року експериментальна робота, яка являла собою проведення уроків музики, побудованих ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net