Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Педагогіка » Учені-біологи України » Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин

Сторінка 7

Уперше термін "біосфера" вжив відомий австрійський геолог Е.Зюсс у І875 р. у своїй роботі з геології Альп. Але детального пояснення цього терміна в його роботі немає. Цілісне вчення про біосферу створив український учений академік В.І-Вернадський, що є одним з найвидатніших та історично значущих його узагальнень. Основні ідеї про біосферу були сформульовані вченим ще на початку XX ст. А в 1926 р. вийшла його книжка "Біосфера", у якій він розглянув цілий ряд питань функціонування цієї оболонки Землі:

— структура біосфери та її межі;

— жива речовина та її функції;

— виникнення та еволюція біосфери;

— біогенна міграція атомів;

— вплив людини на біосферу та ін.

За В.ІВернадським, "біосфера — це середовище нашого життя, це та природа, яка нас оточує, про яку ми говоримо в розмовній мові-". За сучасними уявленнями біосфера — це своєрідна оболонка Землі, що вміщує всю сукупність живих організмів і ту час гину речовини планети, яка перебуюс в безперервному обміні з цими організмами. Інакше кажучи, біосфера — географічна оболонка Землі, населена живими організмами.

в) Жива речовина га її функції. Бесіда (табл. 2).

IV. Закріплення знань.

Бесіда.

Що таке біосфера? Спробуйте дати три різні визначення біосфери.

Охарактеризуйте вчення В І.Вернадського про біосферу.

Чим зумовлені межі життя в біосфері?

Що таке жива речовина?

Які функції виконує жива речовина?

V. Домашнє завдання. Повторити матеріал уроку.

Таблиця 2

Запитання

Пояснення вчителя

Записи в зошитах

Що ви розумієте під живою речовиною?

Усю сукупність живих організмів у біосфері Вернадський назвав "живою речовиною"

Жива речовини – уся сукупність живих організмів у біосфері

Пригадайте газообмін у людини і рослин. У чому подібність, а в чому відмінність?

В.І.Вернадський вважав, що більшість газів біосфери породжені життям. Кисень утворюється тільки автотрофними організмами, метан — продукт розкладу (гниття) органічних речовин і т.д. Таку функцію живих організмів В.І.Вернадський назвав газовою

В. І. Вернадський визначив 5 основних біоенергетичних функцій живої рсчовиии. Перша функція - газова

Пригадайте, звідки взялася крейда. Чому наші кістки тверді? (Демонстрація діафільму.)

Організми нагромаджують у своїх тілах багато хімічних елементів і сполук. Наприклад, наші кістки — карбонати і фосфати, водорість ламінарія — йод, бактерії— залізо, сірку, марганець тощо

Друга функція -концентраційна

Ми поглинаємо їжу і виділяємо продукти метаболізму. Як називається цей процес?

У живих організмах постійно відбуваються реакції розпаду і синтезу, за яких одні речовини окиснюються, а інші відновлюються. Завдяки цим процесам утворилися осадові породи: крейда. вапняки, горючі сланці, нафта, боксити тощо

Третя функція - ок-гсно-відновна

Завдяки чому можливе існування видів протягом тривалого часу?

Усім видам властиві процеси розмноження, росту, пересування, що зумовлює поширення живих організмів у біосфері. Цю функцію В.І.Вернадський назвав біохімічною

Четверта функція -біохімічна

Чи впливає діяльність людини на біосферу?

Людство залучає все більшу кількість речовин земної кори для потреб промисловості, транспорту, с/г. Таку функцію В.І.Верналський назвав біогеохімічною

П'ята функція біогеохімічна

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Визначення здорового способу життя та його формування
У філософському розумінні спосіб життя – це синтетична характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб ...

Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей
Найважливішою мовною ознакою міркування є наявність причинно-наслідкових зв’язків та засобів їх вираження, а також особливості вступної фрази. У методиці міркування визначають як функціонально-смисло ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net