Експериментальна перевірка ефективного використання різних форм організації навчання

Педагогіка » Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання в початковій школі » Експериментальна перевірка ефективного використання різних форм організації навчання

Сторінка 3

ІІІ. Педагогічні висновки та пропозиції

Провівши експеримент можна виділити що кращі результати я отримала у ході фронтальної роботи. Проте фронтальна робота недостатньо враховує індивідуальні особливості учнів, зокрема темп їхньої навчально-пізнавальної діяльності, рівень попередньої підготовки.

Найнижчі результати учні отримали при індивідуальній формі роботи на уроці. Вона потребує значних затрат часу і зусиль. Проте дає змогу врахувати темпи роботи кожного учня, його підготовленість, створює можливості для диференціації завдань, контролю й оцінювання результатів, забезпечуючи відносну самостійність.

Перевагою групової форми навчальної діяльності є можливість урахування навчальних інтересів учнів, кооперування їх навчально-пізновальної діяльності, взаємоконтроль за її результатами; недоліками – пасивність окремих учнів, можливість списування.

В ході групової форми роботи на уроці доречно буде у кожній групі назначити відповідального за роботу групи. За таких умов групова форма роботи буде ефективніша. Організовуючи групову діяльність на занятті важливо чітко формулювати завдання, які мають бути проблемними, спонукати учнів до активності, творчого мислення, пошуку нових знань і нових способів дій. За групової навчальної діяльності треба вчасно почути, помітити, виправити, підтримати, виправити кожного учня, організувати співпрацю дітей, роблячи це ненав’язливо, природно.

Узагальнивши все, можна зробити висновок, що головними особливостями організаційних форм навчання є:

по-перше, певний зовнішній вияв функцій учителя й учнів відповідно до розпорядку (фронтальне прослуховування розповіді, пояснення, групове або індивідуальне виконання завдання вчителя та ін.);

по-друге, діяльність учителя й учнів здійснюється в певних часових межах — урок може тривати 45 чи ЗО хв., бути спареним (для читання лекції чи проведення екскурсії);

по-третє, склад учнів може бути постійним (клас на уроці) або змінним (групова робота за диференційованого навчання або при виконанні лабораторних робіт);

по-четверте, в організаційній формі навчання існує певний порядок спілкування вчителя з учнями (на уроці вчитель безпосередньо дає учням навчальну інформацію, під час екскурсії цю функцію може виконувати екскурсовод, проінструктований вчителем);

по-п'яте, організаційна форма навчання безпосередньо не пов'язана з характеристикою процесу навчання, його основними закономірностями. Вона впливає на конкретний процес навчання, зумовлюючи, наприклад, можливість вияву індивідуального темпу навчальної роботи, на загальний перебіг і результат навчального процесу та ін.

Відповідно до наслідків проведеного дослідження можна розкрити що індивідуальна та групова форми організації занять мають цілу низку позитивних і негативних якостей.

Фронтальна робота недостатньо враховує індивідуальні особливості учнів, зокрема темп їхньої навчально-пізнавальної діяльності, рівень попередньої підготовки.

Індивідуальна форма організації навчання потребує значних затрат часу і зусиль. Проте дає змогу врахувати темпи роботи кожного учня, його підготовленість, створює можливості для диференціації завдань, контролю й оцінювання результатів, забезпечуючи відносну самостійність.

Перевагою групової форми навчальної діяльності є можливість урахування навчальних інтересів учнів, кооперування їх навчально-пізновальної діяльності, взаємоконтроль за її результатами; недоліками – пасивність окремих учнів, можливість списування.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вимоги щодо використання тестових завдань
Сукупність завдань, що охоплює певний перелік умінь, які входять до складу ОКХ, утворюють базову контролюючу програму, зміст якої використовується для створення тестів професійної компетенції. Базова ...

Теоретичне обґрунтування технології створення робочих зошитів з друкованою основою
Технологія створення робочих зошитів з друкованою основою базується на положенні, що дидактичний матеріал у вигляді навчальних завдань для робочих зошитів з друкованою основою, порівнюючи із звичайни ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net