Добір фізичних вправ

Педагогіка » Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку » Добір фізичних вправ

Сторінка 1

Засобами для розвитку фізичних якостей послужили вправи, що засвоєні в попередніх класах і передбачені шкільною програмою для повторення та вправи, що були засвоєнні в даному навчальному році; спеціально підібрані вправи з додаткових літературних джерел та змодельовані нами нові вправи.

З метою забезпечення відповідності змісту фізичних вправ поставленим завданням їх добір здійснювався шляхом точного моделювання в рухових діях зовнішніх характеристик тренувальних завдань. Серед них:

тренувальна спрямованість: визначається величиною зовнішнього опору, швидкістю скорочення м’язів та тривалістю роботи;

спрямованість тренувального впливу на усі головні м’язові групи;

При доборі вправ ми враховували доступний нам спортивний інвентар. Головними засобами зовнішнього обтяження, що використовувались для розвитку фізичних якостей, були: мішки з піском, розбірні гантелі, резинові джгути, гімнастичні лави, власна маса тіла школярів, а також опір партнера. Широко використовувались рухливі ігри та естафети.

В зв’язку з обмеженим часом для тренування усіх головних м’язових груп, виключались по можливості ізольовані (односуглобові) вправи, а широко практикувались базові (багатосуглобові) (див. додаток Б), які залучають до роботи одночасно велику кількість м’язових груп і є, крім того, потужним стимулом обмінних процесів. На кожному окремому занятті використовувалась невелика кількість вправ (1-3 для кожної м’язової групи).

Тренувальні програми формувались з допомогою спеціальної таблиці (табл. 3.1.), де у першій колонці фіксуються дні запланованих занять в тижні, форма занять (урочна або позаурочна), та тренувальна спрямованість заняття. У другій колонці фіксується зміст тренувальних завдань. Третя колонка сформована з метою рівноцінного впливу на всі основні м’язові групи, тому вона поділена на вісім частин, в яких фіксуються згиначі та розгиначі кожної ланки тіла, що залучені до роботи при виконанні тої чи іншої вправи.

Таблиця 3.1

Можливий варіант добору засобів у тижневому мікроциклі для комплексного вирішення навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні учнів 3-го класу

Дні, спрямов.

Фізичні вправи

Стопа

Гомілка

Стегно

Тулуб

Плече

Передпл.

Кисть

з

р

з

р

з

р

з

р

з

р

з

р

з

р

Понеділок, урок (Н-М)

1) стрибки

·

·

·

·

2) віджимання від опори

·

·

·

·

3) підтягування з вису

·

·

·

·

4) присідання

·

·

·

·

5) підйом в сід з положення лежачи

·

·

6) утримання півприсіду

·

·

·

·

7) вис на зігнутих руках

·

·

·

8) утримання упору лежачи на зігнутих руках

·

·

·

9) біг 400 м

·

·

·

·

·

·

Середа (М-В)

1) біг 400м

·

·

·

·

·

·

2) «підтягування» в висі лежачи в макс. темпі

·

·

·

3) згинання-розгинання рук в макс. темпі

·

·

4) підйом в сід в макс. темпі

·

·

5) футбол

П’ятниця, урок (Н-В)

1) стрибок у довжину з місця

·

·

·

·

2) віджимання від опори

·

·

·

·

3) підтягування з вису

·

·

·

4) присідання

·

·

·

·

5) підйом в сід з положення лежачи

·

·

8) утримання півприсіду

·

·

·

·

9) вис на зігнутих руках

·

·

·

10) утримання упору лежачи на зігнутих руках

·

·

·

11) футбол

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Актуальність і доцільність дослідження науково - дослідницької діяльності студентів
Актуальність дослідження. Сучасний рівень соціально-економічного розвитку України ставить перед навчальними закладами нові завдання щодо підготовки спеціалістів схильних до нових інновацій і творчост ...

Впровадження групової діяльності у навчальний процес та оцінка її результатів
Трактуючи впровадження як процес включення групової діяльності у навчальний процес з притаманними їй місцем та роллю в ньому, для його здійснення необхідно розв’язати такі завдання: переструктурувати ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net