Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту

Педагогіка » Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку » Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту

Сторінка 1

Аналіз результатів тестування фізичної підготовленості показав, що кожен з обстежених навчальних класів дітей вірогідно не відрізнявся (Р > 0,1).

Абсолютні величини результатів тестування за обов’язковим комплексним тестом оцінювались за 12-ти бальною шкалою. Оцінювання 6 вправ комплексного тесту відбувається за сумою балів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший—1 бал. Ще нижчий показник не враховується. Таким чином, максимально учень набирає 12 балів. Після виставлення певної кількості балів установлюється рівень компетентності учня (від початкового до високого) у його фізичній підготовленості.

Аналіз результатів тесту “Човниковий біг 4´9 м” у хлопців показав, що загальний середній результат контрольних класів становить 12,4 ± 0,52 с. У дітей експериментальних класів загальний середній результат дещо кращий. Проте він становить 12,3 ± 0,47 с що оцінюється в один бал, відповідно до пограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Достовірної різниці між кількісними характеристиками результатів за даним тестом не виявлено (табл. 4.1.).

Дещо нижчий рівень розвитку спритності у дівчат. Кількісний показник тесту “Човниковий біг 4´9 м” в учениць експериментальних класів становив 13,3 ± 0,44 с. Цей результат оцінюється у чотири бали, що відповідає середньому рівневі тренувальних досягнень. Дівчата контрольних класів виконали тест на середній результат 13,33 ± 0,6 с. Він оцінюється в один бал. Вірогідної різниці між кількісними результатами даного тесту у експериментальних та контрольних класів також не виявлено (Р > 0,1).

Таблиця 4.1.

Порівняльна характеристика результатів тестування вихідного рівня фізичної підготовленості школярів

Статистичні

Тестові дані

завдання

ЕГ (♂ = 30; ♀ = 26)

КГ (♂ = 32; ♀ = 24)

t

Р

М

±σ

± m

М

± σ

± m

Шкільні тести

1

Човниковий біг 4´9 м (с)

12,4

0,47

0,08

12,3

0,52

0,09

0,83

> 0,1

13,3

0,44

0,08

13,33

0,6

0,12

0,9

> 0,1

2

Біг 30 м (с)

6,80

0,43

0,07

6,78

0,55

0,09

1,75

> 0,05

7,3

0,45

0,08

7,2

0,39

0,08

0,79

> 0,1

3

Стрибок у довжину з місця (см)

146,8

8,13

1,48

145,5

15,47

2,73

0,38

> 0,1

133,7

12,3

2,42

134,7

15

3,05

1,59

> 0,1

4

Віджимання в упорі лежачи (раз.)

20,1

5,1

0,9

21,0

6,8

1,2

0,66

> 0,1

15,0

2,68

0,52

15,2

2,75

0,56

1,04

> 0,1

5

Підтягування (раз.)

3,5

2,2

0,4

3,6

2,8

0,5

0,62

> 0,1

7,15

3,27

0,64

7,83

3,13

0,63

0,35

> 0,1

6

Біг 1000 м (с)

306,6

31,18

5,69

307,7

45,47

8,09

1,52

> 0,1

351,2

58,8

11,5

353,8

57,8

11,79

0,63

> 0,1

7

Нахил тулуба стоячи (см)

7,3

4,9

0,9

7,8

4,8

0,8

0,41

> 0,1

9,15

5,09

1,0

8,75

5,34

1,09

0,27

> 0,1

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування народознавчих знань та вмінь учнів
Способи формування знань і вмінь учнів найрізноманітніші. Розглянемо лише деякі з них. Як мотивувати учням необхідність знань з українського народознавства? Почну з того, що людина не купує собі річ, ...

Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників
Вченими зазначено, що саме в дошкiльному вiцi у дітей закладаються риси майбутньої особистостi, формується самосвiдомiсть та свiтосприймання, вiдбувається загальний психiчний розвиток, дошкільники на ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net