Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту

Педагогіка » Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку » Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту

Сторінка 1

Аналіз результатів тестування фізичної підготовленості показав, що кожен з обстежених навчальних класів дітей вірогідно не відрізнявся (Р > 0,1).

Абсолютні величини результатів тестування за обов’язковим комплексним тестом оцінювались за 12-ти бальною шкалою. Оцінювання 6 вправ комплексного тесту відбувається за сумою балів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший—1 бал. Ще нижчий показник не враховується. Таким чином, максимально учень набирає 12 балів. Після виставлення певної кількості балів установлюється рівень компетентності учня (від початкового до високого) у його фізичній підготовленості.

Аналіз результатів тесту “Човниковий біг 4´9 м” у хлопців показав, що загальний середній результат контрольних класів становить 12,4 ± 0,52 с. У дітей експериментальних класів загальний середній результат дещо кращий. Проте він становить 12,3 ± 0,47 с що оцінюється в один бал, відповідно до пограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Достовірної різниці між кількісними характеристиками результатів за даним тестом не виявлено (табл. 4.1.).

Дещо нижчий рівень розвитку спритності у дівчат. Кількісний показник тесту “Човниковий біг 4´9 м” в учениць експериментальних класів становив 13,3 ± 0,44 с. Цей результат оцінюється у чотири бали, що відповідає середньому рівневі тренувальних досягнень. Дівчата контрольних класів виконали тест на середній результат 13,33 ± 0,6 с. Він оцінюється в один бал. Вірогідної різниці між кількісними результатами даного тесту у експериментальних та контрольних класів також не виявлено (Р > 0,1).

Таблиця 4.1.

Порівняльна характеристика результатів тестування вихідного рівня фізичної підготовленості школярів

Статистичні

Тестові дані

завдання

ЕГ (♂ = 30; ♀ = 26)

КГ (♂ = 32; ♀ = 24)

t

Р

М

±σ

± m

М

± σ

± m

Шкільні тести

1

Човниковий біг 4´9 м (с)

12,4

0,47

0,08

12,3

0,52

0,09

0,83

> 0,1

13,3

0,44

0,08

13,33

0,6

0,12

0,9

> 0,1

2

Біг 30 м (с)

6,80

0,43

0,07

6,78

0,55

0,09

1,75

> 0,05

7,3

0,45

0,08

7,2

0,39

0,08

0,79

> 0,1

3

Стрибок у довжину з місця (см)

146,8

8,13

1,48

145,5

15,47

2,73

0,38

> 0,1

133,7

12,3

2,42

134,7

15

3,05

1,59

> 0,1

4

Віджимання в упорі лежачи (раз.)

20,1

5,1

0,9

21,0

6,8

1,2

0,66

> 0,1

15,0

2,68

0,52

15,2

2,75

0,56

1,04

> 0,1

5

Підтягування (раз.)

3,5

2,2

0,4

3,6

2,8

0,5

0,62

> 0,1

7,15

3,27

0,64

7,83

3,13

0,63

0,35

> 0,1

6

Біг 1000 м (с)

306,6

31,18

5,69

307,7

45,47

8,09

1,52

> 0,1

351,2

58,8

11,5

353,8

57,8

11,79

0,63

> 0,1

7

Нахил тулуба стоячи (см)

7,3

4,9

0,9

7,8

4,8

0,8

0,41

> 0,1

9,15

5,09

1,0

8,75

5,34

1,09

0,27

> 0,1

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методичні рекомендації щодо використання інтерактивного методу навчання на уроках математики
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв'язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потен ...

Варіанти структури уроків у класах-комплектах
Якщо до складу комплекту входить 1-й клас із 6-річними учнями, то, як правило, вчитель працює за системою скорочених уроків, тобто перших два уроки з першокласниками проводяться окремо. Тому дванадця ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net